مقایسه‌ی فشار اجتماعی و حساسیت به طرد در دانش‌آموزان با و بدون لکنت زبان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش مقایسه فشار اجتماعی و حساسیت به طرد در دانش‌آموزان با و بدون لکنت زبان بود. روش این پژوهش علی مقایسه ­ای بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان مبتلا به لکنت زبان بر اساس DSM-5 بودند که 20 دانش‌آموز مبتلا به لکنت زبان را با استفاده از روش نمونه ­گیری سرشماری و20 نفر از افراد عادی نیز به شیوه نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند. سپس به پرسشنامه­های مقیاس اجتناب و آشفتگی اجتماعی و حساسیت به طرد پاسخ دادند. داده­ها با استفاده از روش تحلیل واریانس و نرم‌افزارSPSS  تجزیه و تحلیل شدند. یافته­ ها نشان داد که افراد مبتلا به لکنت زبان نسبت به افراد عادی نمرات بالاتری در فشار اجتماعی، ترس از ارزیابی منفی، اضطراب اجتماعی و حساسیت به طرد داشتند. نتایج نشان داد که 71 درصد از تفاوت بین دو گروه‌ها توسط فشار اجتماعی و حساسیت به طرد تعیین می‌شود. بنابراین دانش‌آموزان مبتلا به لکنت زبان  فشار به دلیل فشار های اجتماعی که تحمل می‌کنند و همچنین  حساسیتی که نسبت به  طرد شدن دارند مستعد این هستند که مشکلات شان افزایش یافته و سرخورده شوند.

کلیدواژه ها: لکنت زبان؛ حساسیت به طرد؛ فشار اجتماعی؛ دانش آموزان

نویسندگان:

ابوالفضل پلنگی: کارشناس ارشد روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

 یاسر حبیبی: دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

محمد علی قاسمی نژاد: دانشجوی دکتری روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

فصلنامه روان شناسی مدرسه – دوره 5، شماره 3 – شماره پیاپی 19، پاییز 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

چگونه از سلامت باتری آی‌فون مطمئن شویم؟

آی تی رسان: حالا که اپل با صراحت موضوع کند شدن آی‌فون‌های قدیمی و ارتباط این موضوع با سلامت باتری را تایید کرده و در صورت لزوم باتری‌های معیوب را تعویض می‌کند، بهترین زمان برای بررسی باتری گوشی آی‌فون خودتان است. این کار را می‌توانید به وسیله تعدادی از برنامه‌های رایگان فروشگاه اپ‌استور یا از طریق خود iOS انجام دهید. در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

هنگامی که از معیوب بودن باتری آی‌فون اطمینان حاصل کردید، می‌توانید یک سری از کارها را انجام دهید؛ می‌توانید تعویض باتری قدیمی را به کمپانی اپل بسپارید که این کار را فقط با هزینه ۲۹ دلار انجام می‌دهد؛ اما برای این کار نباید دستگاه شما از آی‌فون ۶ قدیمی‌تر باشد و همچنین این پیشنهاد ۲۹ دلاری تا دسامبر ۲۰۱۸ معتبر است. به این ترتیب اگر مثلا آی‌فون ۵S داشته باشید نمی‌توانید از پیشنهاد اپل استفاده کنید. برای بررسی وضعیت باتری آی‌فون، اپلیکیشن‌های زیر را پیشنهاد می‌کنیم:

Battery Care – رایگان

آیا درباره وضعیت سلامت باتری گوشی خود نگران هستید و می‌خواهید بدانید که به درستی کار می‌کند یا نه؟ Battery Care می‌تواند به شما کمک کند. این اپلیکیشن یکی از بهترین برنامه‌ها درباره باتری است و امکانات زیادی دارد. Battery Care را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.

Battery Life – رایگان

اگر احساس می‌کنید که باتری آی‌فون شما به سرعت خالی می‌شود و دلیلش را نمی‌دانید، Battery Life را نصب کنید. با استفاده از این برنامه به راحتی می‌توانید مشکلات باتری آی‌فون خودتان را پیدا کنید. Battery Life را از اینجا دانلود کنید.

بررسی باتری توسط خود iOS

ممکن است انتظار نداشته باشید؛ اما شما می‌توانید با استفاده از امکانات داخلی سیستم عامل iOS وضعیت سلامت باتری آی‌فون را بررسی کنید؛ اگر iOS 11 را دریافت و نصب کرده‌اید، مسیر Settings > Battery را دنبال کنید. اگر باتری دستگاه شما مشکل داشته باشد در بالای سمت راست صفحه هشدار زیر رامشاهده می‌کنید:

‘Your iPhone battery may need to be serviced.’

که می‌گوید: باتری آی‌فون شما نیاز است که سرویس شود. اگر این هشدار را نمی‌بینید یعنی این که وضعیت باتری فعلا خوب است و بهتر است اجازه بدهید به کارش ادامه دهد.
آی‌فون خودتان را به اپل تحویل بدهید

اگر باتری آی‌فون شما مشکل دارد، بهتر است که به نزدیک‌ترین فروشگاه اپل رفته و دستگاه خودتان را تحویل بدهید تا آن را برای‌تان سرویس کنند.

تحلیلی بر میزان احساس امنیت گردشگران شهری

چکیده مقاله:
هدف ازاین پژوهش تحلیل احساس امنیت گردشگران در شهر گرگان و ارایه راهکارهایی برای ارتقای احساس امنیت گردشگران میباشد. این پژوهش از نظر ماهیت و هدف کاربردی است و روش تحقیق آن توصیفی– تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش گردشگران مراجعه کننده به شهر گرگان در بهار سال 1395میباشد که با بهره گیری از فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 384 نمونه انتخاب و اطلاعات توسط پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری و از نرم افزار spss برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. آلفای کرونباخ برای بخش های مختلف پرسشنامه 0/891 به دست آمد که نشان‌دهنده قابلیت بالایی از اعتماد ابزار مورد تحقیق است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان میدهد که رابطه معناداری بین عملکرد نیروی انتظامی و عملکرد سازمانهای مرتبط با گردشگری با احساس امنیت گردشگران وجود دارد. نتایج آزمونt نشان داد که عملکرد رسانه ها در تقویت احساس امنیت گردشگران تأثیر مثبت دارد. همچنین بین متغیرهایی مانند: جنسیت، تأهل، سن، تحصیلات و پایگاه اقتصادی– اجتماعی با احساس امنیت گردشگران تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژگان: گردشگری، احساس امنیت، گردشگران شهری، نیروی انتظامی، شهر گرگان.

نویسنده:

اکبر شربتی

پژوهشنامه جغرافیای انتظامی – شماره 13, دوره چهارم، بهار 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

دانشجویان دختر و تجربه فیسبوک

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش، واکاوی انگیزه‌های دختران دانشجو از عضویت، نحوۀ نمایش خود، نحوۀ مدیریت حریم خصوصی و مزایا و معایب عضویت در این شبکۀ مجازی است. روش: این پژوهش به لحاظ روشی، وام‌دار پارادایم طبیعت‌گرایانه است و به صورت کیفی با انجام مصاحبه‌های نیمه‌ساختمند با 20 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان در مقطع کارشناسی ارشد صورت گرفته است. یافته‌ها: دانشجویان با انگیزه‌های مختلفی به خصوص انگیزۀ فراغت وارد فیسبوک می‌شوند، دوستانی که در فیسبوک با آن ها در ارتباط‌اند، پیوستاری از ناآشنایی تا شناخت کامل را در بر می‌گیرد. آنها راهبردهای مختلفی برای نمایش و ابراز خود به کار می‌گیرند و بر این باورند که استفاده از فیسبوک، پیامدهای کنشی، رفتاری و نگرشی مختلفی در بر دارد. در نهایت، آن ها مزایا و معایب مختلفی را برای استفاده از این رسانه قائلند. نتیجه‌گیری: تجربۀ فیسبوکی دختران، وضعیت ضد و نقیضی را نشان می‌دهد؛ به طوری که در عین داشتن پیامدهای مثبت و فرصت های مختلف، پیامدهای منفی دارد. در پایان پیشنهادهای سیاستی و پژوهشی برای شناخت بهتر و کاهش آسیب های ناشی از شبکه‌های اجتماعی مجازی ارائه شده است

کلیدواژه ها: شبکه‌های اجتماعی مجازی؛ فیسبوک؛ حریم خصوصی؛ نمایش خود

نویسندگان:

رضا همّتی: دکترای جامعه‌شناسی؛ استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

آمنه حاجیلری: کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه اصفهان

 شهناز اصلانی: کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه اصفهان

فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی – دوره 6، شماره 18، بهار 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

چگونه استرس موجب بیماری می‌شود؟

به گزارش تجهیزات نمایشگاهی پرشین آزما به نقل از ایسنا، استرس می‌تواند با سلول‌های ایمنی ارتباط متقابل داشته باشد و چگونگی واکنش آن‌ها به عوامل حساسیت‌زا را تنظیم کند و به همین دلیل در نهایت موجب بروز علائم جسمی و بیماری می‌شود.

در این بررسی پزشکان نشان دادند گیرنده استرس (CRF1) چگونه می‌تواند سیگنال‌هایی را به نوع خاصی از سلول‌های ایمنی بفرستد و چگونگی عملکرد آنها در دفاع از بدن را کنترل کند.

در این آزمایش‌ها پزشکان آمریکایی واکنش هسیتامینی موش‌ها به دو نوع شرایط استرس‌زا- روان‌شناختی و آلرژی‌زا- را که باعث می‌شوند سیستم ایمنی بر اثر آن‌ها بیش از حد فعال شود، مقایسه کردند.

گروهی از این موش‌ها با گیرنده‌های CRF1 در سلول‌های ایمنی نرمال در نظر گرفته شده و گروهی دیگر سلول‌هایی داشتند که فاقد CRF1 بوده‌اند. درحالیکه در موش‌های نرمالی که در معرض استرس قرار گرفته بودند سطح بالایی از هیستامین و بیماری نشان داده شد، در موش‌های فاقد CRF1 سطح هیستامین پایین بوده و در برابر دو نوع استرس ایمن بوده‌اند.

پزشکان آمریکایی اظهار داشتند: این یافته‌ها نشان می‌دهد که CRF1 به طور جدی در برخی از بیماری‌ها که توسط این عوامل استرس‌زا بوجود می‌آیند، نقش دارد. همچنین در موش‌های فاقد CRF1 که در معرض عوامل آلرژی‌زا قرار داشتند، 54 درصد کاهش ابتلا به بیماری مشاهده شد.

به گزارش تجهیزات نمایشگاهی پرشین آزما به نقل از ان‌دی‌تی‌وی، به گفته پزشکان این یافته‌ها می‌تواند شیوه‌ای را که برای درمان اختلال‌هایی از قبیل آسم و سندرم روده تحریک پذیر بکار گرفته می‌شوند، تغییر دهد.  

انتهای پیام

بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر آموزش مهارت‌های زندگی بر میزان سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی انجام پذیرفت. به این منظور پس از انتخاب تصادفی یکی از مراکز پیش دبستانی، تعداد٦٠ نفر از نوآموزان به روش تصادفی انتخاب و در گروه‌های آزمایش و کنترل قرار گرفتند. قبل از مداخله در هر دو گروه آزمون‌های مهارت‌های اجتماعی ماتسون و طرد همسالان طهماسیان اجرا گردید. پس از آن برای گروه آزمایش ١٣ هفته مهارت‌های مربوط به مهارت‌های زندگی سازمان بهزیستی اعمال شد. سپس پس آزمون از طریق تکمیل آزمون‌های طرد همسالان و مهارت‌های اجتماعی اعمال شد. داده‌های خام  با استفاده از روش آماری مانکوا تبیین شد، یافته ها حاکی از آن بود که آموزش مهارت‌های زندگی باعث افزایش مهارت‌های اجتماعی و رابطه با همسالان و کاهش طرد همسالان، رفتارهای غیر اجتماعی، رفتارهای تکانشی و برتری طلبی می گردد. با توجه به یافته ها، می توان گفت نتایج تحقیق گویای آن است که آموزش مهارت‌های زندگی بر میزان سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی موثر است.

کلیدواژه ها: سازگاری اجتماعی؛ مهارت‌های زندگی؛ کودکان؛ پیش دبستانی

نویسندگان:

ناصر صبحی قراملکی: دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

 نادر حاجلو: استاد گروه روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

سکینه محمدی: کارشناس ارشد روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

فصلنامه روان شناسی مدرسه – دوره 5، شماره 3 – شماره پیاپی 19، پاییز 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

تبیین روشی برای یادگیری غیررسمی موثر مدیران و معاونان مدارس متوسطه

چکیده

در عصر اطلاعات یادگیری مستمر به عامل ایجاد مزیت رقابتی پایدارتبدیل شده وسازمان‌هایی که زودتر از رقبا یاد می‌گیرند شانس بقای بیشتری دارند. از این رو اکثر سازمان‌ها گرایش بیشتری به یادگیری پیدا کرده و به اهمیت یادگیری آگاه شده‌اند. هدف از این پژوهش نیز مطالعه وبررسی منابع وروش‌های یادگیری مدیران و معاونان مدارس متوسطه شهرستان اردبیل، به منظور آشنایی با این منابع، ترویج وارتقا سطح دانش نظری وتجربی در حوزه‌های مدیریتی است. تحقیق حاضراز حیث هدف کاربردی وابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است (پایایی=0/96). جامعه آماری تحقیق 300  نفر از مدیران و معاونان مدارس متوسطه بوده که 168 نفر  از آن‌ها با استفاده از روش کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند.  داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارspss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد یادگیری از طریق انجام کار بیشترین اهمیت را در بین منابع یادگیری داشته و یادگیری از طریق تعاملات اجتماعی، و آموزش و انتشارات به ترتیب در مراتب بعدی قرار دارند.

کلیدواژه ها: یادگیری رسمی؛ یادگیری غیررسمی؛ مدیران؛ معاونان؛ مدارس متوسطه

نویسندگان:

محمد باشکوه: دانشیار گروه مدیریت و اقتصاد، دانشگاه محقق اردبیلی

زهرا پورامینی: کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهران

فصلنامه روان شناسی مدرسه – دوره 5، شماره 3 – شماره پیاپی 19، پاییز 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

«دیدگاه مفسران و محدثان امامیه دربارۀ ترتیب آیات و سوره های قرآن کریم»

چکیده:

ازآنجا‌که ترتیب کنونیِ تعداد قابل توجهی از آیات در قرآن کریم بر خلاف ترتیب نزول بوده و در برخی موارد، آیات مکی و مدنی در یک سوره در کنار هم قرار گرفته‌اند، که گاه تاریخ نزول آنها با یکدیگر سال‌ها فاصله دارد، پیگیری این بحث ضروری است که آیا ساختار کنونی ترتیب آیات به دستور پیامبر ص و طبق نظر ایشان تحقق یافته است یا اینکه این ترتیب مستند به اجتهاد و سلیقۀ صحابه می‌باشد؛ چنان‌که این بحث در ترتیب بین سوره‌ها نیز قابل پیگیری است. با توجه به اینکه تاکنون دیدگاه علماء امامیه در این مسأله به صورت مستقل مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته، این پژوهش بدون در نظر گرفتن ادلۀ مطرح در میان طرفداران هر یک از دو نظریه، با هدف تبیین دیدگاه مفسران و محدثان شیعی، تنها به بررسی دیدگاه علماء امامیه در این مسأله اهتمام داشته و به این نتیجه رسیده است که هرچند در این مسأله اتفاق نظر بر دیدگاه واحدی وجود ندارد، بسیاری از محدثان و مفسران امامیه، دیدگاه توقیفیت ترتیب آیات را نپذیرفته‌اند؛ علاوه بر آنکه در خصوص ترتیب سوره‌ها نیز دیدگاه قریب به اتفاق علماء امامیه اعتقاد به عدم توقیفیت آن است.

کلیدواژه ها: ترتیب آیات، ترتیب سوره ها، مفسران امامیه

نویسندگان: 

حامد شریفی نسب، سید محمود طیب حسینی

دوفصلنامه علمی-تخصصی تفسیر اهل بیت (ع)، دورۀ 3، شمارۀ 1، تابستان و پاییز 1394

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

نقش اقوام در انسجام و تحکیم قدرت ملی

چکیده مقاله:
یکی از ویژگی های کشورهایی که تنوع قومی و مذهبی دارند، طراحی و اجرای مدل و سیاست قومی است. هدف این پژوهش مطالعۀ تطبیقی الگوهای اجرا شدۀ سیاست قومی در کشورهای مورد مطالعه است تا به کمک آن بتوان، با شناخت شاخص ها و مؤلفه های این مدل ها، به ارائۀ الگویی مناسب برای جمهوری اسلامی ایران اقدام کرد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی با روش مطالعات تطبیقی است. بر اساس یافته های پژوهش مدل ها و سیاست های قومی در هر کشوری- متناسب با ویژگی های جغرافیایی، انسانی، نظام حاکم بر مدیریت سرزمینی و …- متفاوت است؛ به نحویکه نمیتوان سیاست مختص به کشوری را بدون توجه به شاخص ها و مؤلفه های بومی آن سرزمین اجرایی کرد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که الگوهای سیاست قومی در جمهوری اسلامی ایران نمیتواند الگویی خاص از مدل های کشورهای دیگر باشد، بلکه بر پایۀ سیاست های چندگانۀ یادشده الگوی بومی در زمینۀ سیاست قومی، مطابق با سیاست های مطالعه شده، الگویی است که باید به انسجام ملی و همگرایی اقوام و نهایتا تحکیم قدرت ملی متمرکز باشد. الگویی که افزون بر انسجام ملی مانع از حذف هویت خرده فرهنگ ها باشد.

کلیدواژگان: سیاستهای قومی، الگوی بومی، همگرایی و واگرایی، تحکیم قدرت ملی، انسجام ملی.

نویسندگان:

سید یحیی صفوی ,عباس علی پور ,جهانگیر حیدری

فصلنامه مطالعات راهبردی ناجا – شماره 2, دوره دوم، تابستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

پژوهشی در تعامل بین اعتماد سازمانی و سکوت سازمانی کارکنان

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطۀ اعتماد سازمانی و سکوت سازمانی کارکنان انجام شده است. روش:پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعۀ آماری شامل 759 نفر از کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه بوعلی ­سینا است. اندازۀ نمونه مطابق با فرمول کوکران، 198 نفر برآورد شد و نمونه‌برداری به شیوۀ تصادفی طبقه‌ای متناسب صورت گرفت. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامۀ اعتماد سازمانی پاین و سکوت سازمانی موریسون و میلیکن استفاده شد. پایایی هر دو پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب 0/91 و 0/92 محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، از نرم‌افزارهای SPSS.20 و LISREL.8.53 استفاده شد که حاصل تحلیل ها در قالب شاخص های آمار توصیفی و آزمون های آمار استنباطی و مدل‌یابی معادلات ساختاری ارائه شده است.یافته‌ها: نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین اعتماد سازمانی و ابعاد آن به استثنای بُعد نظارت و کنترل متقابل، با سکوت سازمانی رابطۀ منفی و معناداری وجود دارد. همچنین بررسی شاخص های برازندگی، حاکی از آن بود که مدل مورد استفاده در پژوهش از برازش قابل قبولی برخوردار بوده و منطبق بر مدل مفهومی پژوهش است. نتیجه‌گیری:ارتقای اعتماد سازمانی در بین کارکنان و اساتید دانشگاه یکی از عوامل ضروری در ترغیب کارکنان به ارائۀ پیشنهادها و نظرات سازنده دربارۀ مسائل پیش روی سازمان است

کلیدواژه ها: اعتماد سازمانی؛ سکوت سازمانی؛ بیان ایده‌ها؛ دانشگاه بوعلی‌سینا

نویسندگان:

پیمان پروری: کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه بوعلی‌سینا

روح الله سهرابی: استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه بوعلی‌سینا همدان

 اسدالله نقدی: دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی‌سینا همدان

فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی – دوره 6، شماره 18، بهار 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

اجرا شده توسط: همیار وردپرس