بررسی «تحول در» گفتمان‌های امنیتی-نظامی مطرح در جهان اسلام با استفاده از نظریه تحلیل گفتمان ‏‏«لاکلاو و موفه»‏

چکیده

نظریه تحلیل گفتمان «ارنست لاکلاو و شنتال موفه» ‌ ابزاری کارآمد برای تحلیل فعل و انفعلات و تعاملات میان کنش‌گران در عرصه سیاست در اختیار محققان قرار می‌دهد. از منظر این دو محقق، گفتمان‌ها تنها دریچه شناخت انسان به‌ سوی جهان هستند. این پژوهش در پی پاسخ به این سوال اصلی که «تبیین یا فهم رویکردهای امنیتی-نظامی اصلی در جهان اسلام با استفاده از کدام نظریه‌ بهتر صورت می‌پذیرد؟» این فرضیه را ارائه می‌دهد که «با استفاده از نظریه تحلیل گفتمان «لاکلاو و موفه» هم می‌توان رویکردهای امنیتی-نظامی اصلی در جهان اسلام و هم می‌توان تحول در این رویکردها را فهم نمود». بدین منظور ضمن بررسی زمینه‌های نظری شکل‌گیری نظریه تحلیل گفتمان «لاکلاو و موفه»، گفتمان امنیتی-نظامی جمهوری اسلامی در جهان اسلام در سال‌های ابتدایی دهه 1990 و رابطه غیریت‌سازانه‌ای که این گفتمان با گفتمان امنیتی-نظامی هژمون در جهان اسلام یعنی گفتمان امنیتی-نظامی ایالات متحده برقرار نموده بود، مورد تدقیق قرار می‌گیرد و پس از آن به «تحول در» گفتمان‌های امنیتی-نظامی جمهوری اسلامی و ایالات متحده پس از شکل‌گیری (و به‌تعبیر دقیق‌تر قوت‌گیری) گفتمان امنیتی-نظامی «سلفی تکفیری» در سال 2001 در جهان اسلام پرداخته می‌شود.

کلیدواژه ها: گفتمان؛ نظریه تحلیل گفتمان لاکلاو و موفه؛ گفتمان امنیتی-نظامی جمهوری اسلامی؛ گفتمان امنیتی-نظامی ایالات متحده؛ گفتمان امنیتی-نظامی سلفی- تکفیری؛ تحول در گفتمان

نویسندگان:

علی آدمی: دانشگاه علامه طباطبایی

نیما رضایی: دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی

نشریه مطالعات سیاسی جهان اسلام – دوره 6، شماره 4، زمستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

ارزیابى نظریه نولدکه در اقتباس قرآن

چکیده

تئودور نولدکه آلمانى ازجمله خاورشناسانى است که درباره اصالت قرآن پژوهش کرده است. این پژوهش، با روش توصیفى ـ تحلیلى و با رویکرد انتقادى، به ارزیابى نظریه وى در مورد اقتباس قرآن پرداخته است. به اعتقاد او، پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله اغلب آموزه هاى قرآن را از طریق ارتباط با ادیان و سایر فرهنگ ها به دست آورده است. نولدکه در نظریه اقتباس قرآن، بیش ترین سهم را به آموزه هاى یهودى و سپس مسیحى و در نهایت، فرهنگ جاهلیت مى دهد. وى براى ادعاى اقتباس قرآن از منابع یهودى ـ مسیحى، دو دلیل مى آورد: نخست، مشابهت قرآن به کتب یهودى ـ مسیحى و دیگرى، ارتباط پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله با پیروان ادیان یهودى ـ مسیحى است. نولدکه میان فرهنگ جاهلى و قرآن شباهت هایى را برشمرده و پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله را مؤدب به آداب جاهلى معرفى مى کند. ادله وى درباره مسئله اقتباس قرآن مردود مى باشد؛ زیرا اولاً، مشابهت چشمگیرى بین قرآن و کتب یهودى و مسیحى و فرهنگ جاهلیت وجود ندارد. ثانیا، ادعاى ارتباط علمى پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله با پیروان ادیان یهودى و مسیحى، و مطابق بودن رفتار آن حضرت با فرهنگ جاهلى، عارى از استناد صحیح تاریخى است.

کلیدواژه ها: نولدکه، اقتباس قرآن، پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله، یهود، مسیحیت، فرهنگ جاهلیت.

نویسندگان:

حسن رضایى هفتادر / دانشیار دانشگاه تهران

صفر نصیریان / دکترى مدرسى معارف اسلامى دانشگاه تهران

ماهنامه معرفت – سال بیست و ششم، شماره 4، پیاپی 235، تیر 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

ارزیابی عوامل موثر در ایمنی عبور عابر دانش‌آموزان از عرض معبرهای برون شهری

چکیده مقاله:
ایمنی تردد عابر پیاده و نرخ بالای تصادفات وسایل نقلیه با عابر پیاده که در اکثر موارد منجر به فوت یا جراحات دائمی ‏می‌شود؛ توجه زیادی را به خود جلب نموده است. بررسی پارمترهای رفتاری عابرین پیاده به هنگام عبور از عرض ‏خیابان، می‌تواند در شناسایی عوامل موثر در بروز این تصادفات موثر باشد. در این پژوهش دانش آموزان به عنوان یکی ‏از آسیب پذیرترین قشرهای عابرین پیاده در جاده‌های برون شهری مد نظر قرار گرفتند. بدین منظور از محل عبور ‏دانش آموزان 3 مدرسه، در جاده‌های برون شهری شهرستان محمودآباد استان مازندران فیلم برداری و اطلاعات لازم ‏از طریق مشاهدات ویدئویی استخراج گردید، سپس سرفاصله زمانی (سرفاصله) قابل قبول عابرین پیاده به هنگام عبور از ‏عرض خیابان، به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در ایمنی عبور، با استفاده از نرم افزار ‏‎ spss‏ و مدل رگرسیون چند ‏متغیره خطی مدلسازی شد. نتایج نشان داد که فاصله وسیله نقلیه خط نزدیک، مرحله عبور، زمان عبور، نوع وسیله نقلیه ‏و تعداد مشاهدات عابر، در سرفاصله قابل قبول عابرین پیاده تاثیر بسزایی دارند. همچنین براساس این پژوهش مشخص ‏گردید که عابرین پیاده سرفاصله را با توجه به فاصله از وسایل نقلیه انتخاب می‌کنند و نه با توجه به سرعت وسایل ‏نقلیه.‏

کلیدواژگان: ایمنی عابر پیاده، سرفاصله‎ ‎قابل قبول، مدلسازی رگرسیون خطی، جاده‌های برون‌شهری، تصادفات.‏

نویسندگان:

شهرام عباسی ,فرشیدرضا حقیقی ,فرشیدرضا حقیقی

فصلنامه مطالعات پژوهشی راهور – دوره اول، شماره 17, تابستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

تحلیل کیفی سبک پوشش غربی جوانان

چکیده

سبک پوشش جوانان و الگوهای مصرف آنها در پوشش، از مقوله‌های مهم در هویت یابی آنها محسوب شده و نمود عینی طبقه اجتماعی و نشان دهنده سبک زندگی آنها است. افراد با پیروی از سبک‌های مختلف پوشش و لباس سعی در انتساب خود به گروه‌ها و هویت‌های مختلف دارند. این پژوهش تلاش می‌کند به این پرسش پاسخ دهد که چه عناصری، سبک پوشش و انتخاب لباس جوانان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و چرا جوانان به لباسهایی با نوشته‌های غربی گرایش پیدا می‌کنند؟ روش پژوهش مورد استفاده در این تحقیق، نظریه مبنایی بوده است. داده‌ها از طریق مصاحبه کیفی عمیق با 25 نفر از جوانان ساری که دارای لباس با سبک و نوشته‌های غربی بوده‌اند به شیوه نمونه­ گیری نظری و هدفمند جمع آوری شده است. بر اساس یافته‌ها و مدل نظری توسعه داده شده، می‌توان بیان نمود که خانواده، گروه دوستان و همسالان به عنوان گروه مرجع، همچنین رسانه‌های نوین، از جمله شرایط و عللی هستند که می‌توانند در فرایند شکل گیری سبک پوشش غربی جوانان مؤثر باشند. درکنار این علل، شرایط و زمینه‌های دیگری نظیر ضعف تولیدات داخلی،کیفیت پایین اجناس داخلی و هزینه زیاد، در گرایش جوانان به سبک پوشش غربی مؤثر بوده‌اند. مطالعه نشان می‌دهد پیامد چنین سبکی از پوشش، ایجاد هویت متفاوت با جامعه بومی خواهد بود.

کلیدواژه ها: سبک پوشش؛ هویت؛ جوانان؛ سبک زندگی

نویسندگان:

نادر رازقی: دانشگاه مازندران

نازنین فرزام

نشریه جامعه شناسی سبک زندگی – دوره 1، شماره 3، پاییز 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

استخراج شاخص های کلیدی توسعه پژوهش با روش دلفی فازی ایشیکاوا برای بخش بهداشت و درمان

چکیده

دستیابی به توسعه بدون اتکا بر پژوهش، امکان پذیر نیست و موفقیت در پیاده سازی با ارزیابی و نظارت محقق خواهد شد. هدف این تحقیق، استخراج شاخص های کلیدی توسعه پژوهش در ایران با تمرکز بر بخش بهداشت و درمان است. روش پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی از نوع تحلیل محتواست و برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از تکنیک دلفی فازی ایشیکاوا استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که 34 شاخص از مجموع 74 شاخص استخراج شده توسط محقق از نگاه خبرگان عوامل کلیدی محسوب می شوند که باید به طور مستمر مورد پایش قرار گیرند. ازجمله این شاخص ها می توان به «حجم قراردادهای مشاوره و پژوهشی صنعت با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی»، «مقدار H-Index ملی (درجه اعتبار و ارجاعات مقالات در عرصه بین الملل)» و «تعداد مقالات مشترک با دانشجویان (یا استادان) خارج از کشور» اشاره کرد.

کلیدواژگان: پژوهش ، شاخص ، دلفی فازی ایشیکاوا ، بخش بهداشت و درمان

نویسندگان:
امیرعلی سیف الدین اصل ،فاطمه ثقفی،محمد مهدی ذوالفقارزاده ،مهدی حمیدی ،محمد عسکریان

فصلنامه راهبرد – سال بیست و پنجم، شماره 81، زمستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

مقایسه هوش هیجانی و ویژگی های شخصیتی رانندگان متخلف و عادی

چکیده مقاله:
هدف پژوهش حاضر مقایسه هوش هیجانی و ویژگی های شخصیتی رانندگان متخلف و عادی شهر کرمانشاه بود. روش پژوهشی توصیفی از نوع علی – مقایسه ای می باشد. جامعه پژوهش شامل کلیه رانندگان متخلف و قانونمند شهر کرمانشاه می باشد که 60 نفر (30راننده متخلف و 30راننده عادی) به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند. برای گرد آوری داده های پژوهش از پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن و پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی نئو استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان دادکه بین هوش هیجانی رانندگان متخلف و عادی تفاوت معنا دار وجود دارد دارد (0/01>P و 2/54=F) تحلیل هر یک از متغیر های وابسته به تنهایی با استفاده از آلفای میزان شده بن فزونی(0/005) نشان داد که مولفه های هوش هیجانی رانندگان عادی بصورت معنی داری بیشتر از رانندگان متخلف است. اما این تفاوت در مولفه حل مسئله وجود نداشت. همچنین ویژگی های شخصیتی باوجدان بودن، توافق پذیری، برون گرایی و درون گرایی رانندگان عادی بصورت معنادار بیشتر از رانندگان متخلف بود. اما مولفه روان نژدی رانندگان متخلف بیشتر از رانندگان عادی است. در مولفه اشتیاق به تجارب تازه تفاوت معناداری بین دو گروه وجود نداشت . نتایج این پژوهش می تواند پشتوانه ای برای سیاست گذاری و برنامه ریزی راهور ناجا قرار گیرد.

کلیدواژگان: هوش هیجانی،ویژگی های شخصیتی،تخلفات رانندگی

نویسندگان:

بهادر حیدره ,جلیل اصلانی اسلمز ,یداله خرم آبادی

فصلنامه مطالعات پژوهشی راهور – دوره اول، شماره 17, تابستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

جایگاه ارتباطات آیینی به منظور ترویج گفتمان توسعه در ایران

چکیده

گذشته بوده است، همچنان مرکزیت خود را در کانون مباحث اجتماعی و سیاسی حفظ کرده است. با گذشت بیش از شصت سال از تاریخ برنامه ریزی در ایران و آزمون وخطاهای متعدد، در سال 1382 سند چشم انداز بیست ساله که جایگاه ایران را در افق 1404 نشان می داد، تصویب و ابلاغ شد. متاسفانه به رغم جایگاه رفیع این سند که پس از قانون اساسی مهم ترین سند بالادستی کشور محسوب می شود و همچنین تاکیدات مکرر مقامات عالی نظام، آن طور که انتظار می رفت توفیقی جهت تبدیل شدن به یک گفتمان در عرصه عمومی پیدا نکرد. در این پژوهش، نمونه ای هدفمند از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد مصاحبه عمیق از نوع نیمه ساختاریافته و اکتشافی قرار گرفتند و با توجه به روش تحقیق داده بنیاد، مفاهیم به دست آمده پس از انجام فرایند کدگذاری های سه گانه (باز، محوری و انتخابی) بررسی و تحلیل شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که الگوی ارتباطات آیینی به دلیل قابلیت های ذاتی و کارکردی آن و همچنین تناسب با زمینه های داخلی ازجمله بستر تاریخی و فرهنگی موجود در ایران، از ظرفیت های مناسبی برای ترویج گفتمان توسعه در حوزه عمومی برخوردار است که متاسفانه تاکنون از این ظرفیت و در جهت توسعه، بهره گیری مطلوبی به عمل نیامده است. لذا این پژوهش باهدف ایجاد قابلیت به منظور بهره گیری موثر از ارتباطات آیینی در طرح های مهم اجتماعی ازجمله توسعه، صورت گرفته است.

کلیدواژگان: توسعه ایران ، چشم انداز 20 ساله ، ایران 1404 ، حوزه عمومی ، ارتباطات آیینی ، گفتمان توسعه

نویسندگان:
علیرضا باقری ده آبادی ، علی اکبر فرهنگی، محمد سلطانی فر ، افسانه مظفری

فصلنامه راهبرد – سال بیست و پنجم، شماره 81، زمستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

فرا تحلیلی بر مطالعات سبک زندگی در ایران با تأکید بر مطالعه زنان و جوانان

چکیده

این پژوهش با هدف فراتحلیل مطالعات سبک زندگی در ایران با تأکید بر زنان و جوانان انجام شده است. مفهوم بسیط سبک زندگی ابزار توانمندی جهت تحلیل الگوهای مصرف و تعیین مرزهای تشابه و تمایز در میان گروه‌های مختلف اجتماعی است. با توجه به نقش مهم زنان و جوانان به عنوان نیروهای تحول‌خواه و اثرگذار در جامعة ایران، تحلیل جامعه‌شناسانة گرایش‌ آن‌ها نسبت به سبک‌ زندگی مدرن یکی از مهم‌ترین کلیدهای فهم واقعیت‌های جامعة ایرانی است. این مقاله با استفاده از روش فراتحلیل به بررسی پژوهش‌های انجام شده در مورد سبک زندگی زنان و جوانان در ایران می‌پردازد و مؤلفه‌های تبیین‌کننده و اثرگذار بر سبک زندگی آنان را تحلیل می‌کند.
مؤلفه‌های سازندة سبک‌ زندگی درگسترة میدان‌های متنوعی پراکنده‌اند. اما پژوهشگر ایرانی به نیت یافتن آن‌چه که در متن واقعیت‌های جامعة ایرانی و زندگی روزمرة انسان ایرانی وجود دارد، به مؤلفه‌های تقلیل‌گرایانه‌ای چون اوقات‌ فراغت، هنجارهای مصرف، الگوهای خرید و مدیریت بدن (اغلب نوع پوشش) پرداخته است. همچنین ضعف در انجام‌ پژوهش‌های انگشت‌شمار کیفی و ترکیبی نسبت به پژوهش‌های کمی، تأکید بر ابعاد خاصی از زندگی جوانان و زنان، خلأ کار جامعه‌شناسانه در حوزة سبک ‌زندگی مردان به طور خاص از موارد برجسته در پژوهش‌های مورد مطالعه است. تبیین‌کنندگی بالای متغیر سرمایة فرهنگی نسبت به سایر متغیرهای اثرگذار بر سبک ‌زندگی از موارد مشترک در اغلب پژوهش‌هایی است که به مطالعة سبک ‌زندگی زنان و جوانان ایرانی پرداخته‌اند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد پس از سرمایة فرهنگی به ترتیب متغیر تحصیلات و سرمایة اجتماعی تبیین‌کنندگی بالاتری را نسبت به سایر متغیرهای اثرگذار بر سبک‌ زندگی زنان و جوانان نشان می‌دهند.

کلیدواژه ها: سبک زندگی؛ سرمایة فرهنگی؛ زنان؛ جوانان؛ فراتحلیل

نویسندگان:

محسن نیازی: دانشگاه کاشان

 میلاد نوروزی؛ اسماء عسگری کویری

نشریه جامعه شناسی سبک زندگی – دوره 1، شماره 3، پاییز 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

هیدروپلیتیک و امنیت ملی

چکیده

هرچند که منازعه بر سر چگونگی بهره برداری از منابع آب شیرین، ریشه ای هزاران ساله در تاریخ اساطیری ملل و اقوام گذشته دارد، اما در دنیای مدرن امروزی نیز باوجود دسترسی آسان به منابع آبی، همچنان از این ماده حیاتی به عنوان سلاح و ابزاری برای پیشبرد دیگر مقاصد سیاسی، به خصوص در دوران شکل گیری منازعات استفاده می شود. باوجود نادیده انگاشتن واقعیت ارتباط پیچیده میان آب و امنیت از سوی پاره ای از متخصصان امنیت بین الملل، واقعیت ها حکایت از آن دارد که کمبود منابع آب شیرین می تواند به عنوان یک چالش پایدار در مناسبات بین المللی مطرح شود. با توجه به این مهم، این پژوهش در پی آن است که آشکار سازد چگونه کمبود منابع آب شیرین می تواند سبب شکل گیری منازعه در سطح ملی و بین المللی گردد؛ مسئله ای که تاکنون راه حلی اساسی برای حل وفصل آن ارائه نشده است. تحولات و رویدادهای اخیر کشورهای حوزه خلیج فارس در سطح ملی و منطقه ای، بیانگر شکل گیری بحرانی جدید در این عرصه است. این پژوهش ضمن آنکه پیامدهای کمبود منابع آب شیرین و تنش بر سر آن را در منطقه خلیج فارس مورد مطالعه قرار می دهد، در پی آن است تا برای این پرسش، پاسخی مناسب بیابد: چه ارتباطی بین کمبود منابع آب شیرین و امنیت ملی کشورهای حوزه خلیج فارس وجود دارد؟ فرضیه تحقیق: کمبود منابع آب شیرین، تنش و تهدید امنیت ملی در کشورهای منطقه خلیج فارس را تشدید کرده است. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیلی- توصیفی و نوع پژوهش کاربردی است و ابزار جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است.

کلیدواژگان: هیدروپلیتیک ، تنش ، منازعه ، امنیت ملی

نویسنده:
سید شمس الدین صادقی

فصلنامه راهبرد – سال بیست و پنجم، شماره 81، زمستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

آثار یکسان‌سازی نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصاد در کشورهای نوظهور

چکیده:  

سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به‌عنوان یک سیاست ارزی اعلام‌شده توسط سیاست‌گذاران و مقامات پولی، می‌تواند اثرات مهمی را بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران داشته باشد و شرایط رکود تورمی را تشدید کند. در این پژوهش آثار یکسان‌سازی نرخ ارز بر متغیرهای کلان شامل رشد اقتصادی، تورم و بیکاری، با نگاه به تجربه‌ی سایر کشورهای نوظهور در این زمینه و با استفاده از داده‌های ترکیبی طی دوره 2014-1984 ارزیابی خواهد شد. برای این منظور از رویکرد تفاوت‌ در تفاوت‌ها جهت برآورد آثار این سیاست بر متغیرهای مورد نظر استفاده شده است. به‌طورکلی نتایج نشان می‌دهد که سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در دوره مورد نظر و برای کشورهای مورد پژوهش اعم از کشورهای گروه کنترل و درمان، نرخ رشد اقتصادی و تورم را افزایش داده است، ولی بر نرخ بیکاری اثر معناداری نداشته است. همچنین این سیاست منجر به افزایش رشد اقتصادی، کاهش تورم و کاهش بیکاری در کشورهای گروه درمان نسبت به گروه کنترل شده است. این در حالی است که نقش شرایط اقتصاد کلان و محیط اقتصادی، در اثرگذاری این سیاست تعیین‌کننده است.

واژه‌های کلیدی: سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، روش تفاوت در تفاوت‌ها.

نویسندگان:

دکتر مهدی یزدانی: استادیار دانشگاه شهید بهشتی

مهناز محمدی: کارشناس ارشد دانشگاه شهید بهشتی

فصلنامه پژوهش های پولی – بانکی – شماره 32، تابستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منتشر شده در دسته‌بندی نشده