کاربرد تحلیل های معناشناختی در شناسایی تغییرات ‏ساختاری واژگان قرآنی

چکیده

نگاه معناشناختی به متن و تحلیل معنایی واژگان آن، یکی از راه ­های دست­یابی به دقایق معنا و پی بردن به مقصود اصلی گوینده است. این نوع نگاه، به طور خاص در یک متن دینی مانند قرآن که از سطوح معنایی متعددی برخوردار است به دلیل اهمّیّت پیام و نقش آن در تأمین سعادت جاودان بشر اهمّیّتی مضاعف می‌یابد.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های زبان عربی تغییر و تحول ساختاری واژگان در این زبان است که شامل مواردی از قبیل ادغام، ابدال، اشتقاق، و غیره می‌گردد. محقّقان و مفسّران علوم قرآنی در پژوهش‌های خود تنها به تبیین و توضیح چگونگی ساختار واژگان بسنده کرده و اشاره‌ای به ارتباط ساختاری واژه‌ی مزبور با بافتی که در آن قرار گرفته، ننموده‌اند.
در نوشتار حاضر این موضوع با رویکرد معناشناختی مورد دقّت و تأمّل قرار گرفته است؛ بدین­سان، پژوهش حاضر با بررسی و تحلیل تحولات ساختاری در سوره اعراف، ضمن تبیین کاربرد تحلیل­های معناشناختی در شناسایی تغییرات ‏ساختاری واژگان قرآنی روشن می‌سازد که این تغییرات ساختاری هرگز اتفاقی و تصادفی رخ نداده است، بلکه ارتباط و تناسب عمیق و دقیقی بین سیاق معنایی و تغییرات ساختاری واژگان نهفته است و این پیوند و تناسب معنایی سبب می‌شود تا واژگان دستخوش تغییراتِ متنوع صرفی قرار گیرند و با تعبیرهای متنوعی استعمال شوند. این نوشتار با روش تحلیلی – توصیفی و با رویکرد معناشناختی به بررسی و تحلیل این اصل در سوره اعراف می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها: قرآن کریم؛ سوره‌ اعراف؛ تحلیل معناشناختی؛ ساختار واژگان قرآنی

نویسنده:

محمدنبی احمدی: استادیار گروه عربی دانشگاه رازی کرمانشاه

دو فصلنامه مطالعات قرآن و حدیث – دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

تأثیر سرایت بازده و تلاطم در برآورد ارزش در معرض ریسک سبد دارایی، متشکل از طلا، ارز و سهام

چکیده

با توجه به اهمیت مدل‌سازی دقیق تلاطم در محاسبه ­ی ارزش در معرض ریسک سبد دارایی­ ها، برای پیش­بینی تلاطم سبد دارایی ­ها از مدل‌های متنوع واریانس ناهمسان شرطی تعمیم ­یافته چند متغیره استفاده می­شود که در آن، ریسک یک دارایی علاوه بر رفتار خود به رفتار دیگر دارایی­ های موجود در سبد نیز بستگی دارد. به همین علت نباید در برآورد سنجه­ ی ریسک سبد دارایی، سرایت بازده و تلاطم بین دارایی ­های موجود در سبد را نادیده گرفت. در این مقاله برای نشان دادن اهمیت سرایت اطلاعات،ارتباط بین بازده‌ی لگاریتمی دارایی­های انس طلا، نرخ برابری یورو به دلار آمریکا و شاخص سهام S&P500، از نخستین روز کاری سال 2000 تا 1/12/2014 مورد بررسی قرار می­ گیرد. شناسایی سرایت بازدهی بین بازارها با بهره‌گیری از مدل خود­همبسته برداری فراهم می­شود. اثر سرایت تلاطم با استفاده ازمدل‌های متنوع واریانس ناهمسان شرطی تعمیم­ یافته چندمتغیره­ای امکان­پذیر است که هریک از این مدل‌ها قادرند پویایی­های واریانس شرطی بازده را با در نظر گرفتن ویژگی­ هایی همچون خوشه ­ای بودن تلاطم و متغیر بودن آن در طی زمان مدل‌سازی کنند، بنابراین در این مقاله در چارچوب مدل‌های MGARCH-VAR، جهت و اثر سرریز اطلاعات بین بازارهای انس طلا، ارز و سهام شناسایی شده است. سپسارزش در معرض ریسک سبد مذکور با رویکرد پارامتریدر سطح اطمینان 99% برای افق پیش­بینی یک روزهبرآورد شده است. در مرحله­ ی بعد پس از آزمون کفایت پوشش شرطی و غیرشرطی،با به ­کارگیری رویکردهای مقایسه ­ای تابع زیان لوپز، مجموع زیان انباشته و تابع زیان شنر، عملکرد روش‌های با کفایت در برآورد ارزش در معرض ریسک سبد داراییرا رتبه ­بندی می‌شود. نتایج تجربی حاصل از این پژوهش نشان می­دهند که سرایت اطلاعات بین بازده و تلاطم دارایی ­های موجود در یک سبد، برآورد سنجه­ ی ارزش در معرض ریسک را تحت تأثیر قرار داده و نادیده گرفتن این ویژگی سبب برآورد دست­بالای ارزش در معرض ریسک سبد دارایی­ ها و در نتیجه، تخصیص ناکارای بخش زیادی از منابع جهت پوشش ریسک سبد دارایی­ ها می­شود.

کلیدواژه‌ها: بازده؛ تلاطم؛ سرریز اطلاعات؛ MGARCH؛ VAR؛ ارزش در معرض ریسک؛ پنجره­ی غلتان؛ کفایت مدل؛ مدل رتبه­بندی

نویسندگان:

غلامرضا کشاورز: دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف

کبری مفتخر دریایی: فارغ التحصیل رشته اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

فصلنامه تحقیقات اقتصادی – دوره 53، شماره 1، بهار 1397.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

توسعه قلمرو کارآمدی فعل معصوم در استنباط: مبنا و پی آمد

چکیده

بر پایه اندیشه شیعه، فعل معصوم یکی از منابع استنباط آموزه ­های دینی است که به دلیل عدم شناخت ابعاد کارآمدی آن و نیز گرایش حداکثری به سنت قولی، آن‌چنان‌که باید مورد توجه قرار نگرفته است. یکی از راه­های توسعه قلمرو بهره‌گیری از سنت فعلی در استنباط، تبیین مبانی و پیش‌فرض‌هایی است که پذیرش آنها موجب افزایش کارکرد فعل معصوم در استنباط آموزه ­های دینی می­گردد. پژوهش حاضر تلاش دارد تا به روش تحلیلی ـ اکتشافی یک باور بنیادین که بر پایه قلمرو فعل معصوم استوار گردیده است را تقریر، و پی­آمد پذیرش آن را تبیین کند. نتیجه پژوهش حکایت از آن دارد که باور به دینی بودن همه افعال معصوم از مبانی مؤثر در توسعه استنباط از فعل معصوم است که پذیرش آن موجب توسعه قلمرو کارکرد فعل معصوم در آموزه‌هایی چون: اعتقادی، اقتصادی، تربیتی و نظامی می­ گردد.

کلیدواژه‌ها: آموزه‌ های دینی؛ سنت فعلی؛ فعل معصوم؛ مبانی استنباط

نویسنده:

مهدی مردانی (گلستانی): استادیار دانشگاه قرآن و حدیث

دو فصلنامه مطالعات قرآن و حدیث – دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

تحلیل انتقادی دلالت اصطلاح «الخلفاء الراشدون» در روایات فریقین

چکیده

با بررسی در پیشینه اصطلاح «الخلفاء الراشدون» در منابع اهل­ سنت و شیعه این مطلب دریافت می­گردد که این اصطلاح، در منابع سنی از وجهه بیشتری برخوردار است، به عبارتی نمود آن در میان دانشیان و عالمان اهل­ سنت بیشتر است، زیرا اکثر ایشان آن را بنابر مصالح فرقه­ای خویش به نفع خود گرفته و بسیاری از مبانی اعتقادی خویش را بر اساس آن استوار ساخته، سامان داده­اند. این اصطلاح به معنی امروزین آن، چنانکه مد نظر دانشمندان شیعی و سنی است [یعنی خلفای اربعه ابوبکر، عمر، عثمان و امیرمؤمنان علی(ع)] در آن­زمان بدین شکل و معنا رواج نداشته است. منشأ این اصطلاح در روایتی از پیامبر رخ نموده که تنها راوی آن عرباض­بن­ساریه است و در دیگر طبقات به جهت محتوای مصلحتی و فرقه ای تعداد روات آن افزون یافته که تقریبا اکثر آنها اهل شام ـ­ معروف به مبغضین امام علی و اهل­ بیت ـ هستند. این پژوهش به دنبال آن است که با بررسی نقدی نسبت به اسناد و طرق متعدد که از اهل­سنت و شیعه وارد شده، مصادیق صحیح آن را بنابر منابع فریقین بیابد و نظر مشهور در این­باره را به چالش بکشاند و بیان کند کاربست این اصطلاح در منابع اهل ­سنت که برخی نظریات اصولی یا فقهی خود را بر پایه آن سامان داده ­اند، از اساس بر پایه خطا صورت پذیرفته که براساس حدیثی موضوع بنا گردیده است.

کلیدواژه‌ها: خلفای راشد؛ خلفای اربعه؛ اجتهادات؛ امامان معصوم؛ عرباض بن ساریه.‏

نویسنده:

محسن رفعت: استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه حضرت معصومه(س)

دو فصلنامه مطالعات قرآن و حدیث – دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

تأثیر شناخت تحولات تاریخی زبان عربی ‏بر گستره‌ی پژوهش‌های ریشه‌شناسی واژگان قرآن‏

چکیده

ریشه‌شناسی ارتباطی تنگاتنگ با آگاهی از تحولات تاریخی یک زبان دارد، چراکه بعدازاین تحولات زبانی، واژگان دستخوش تغییراتی شده که فهم صحیح معانی آن‌ها منوط به شناخت این تحولات خواهد بود. این نکته که در همه‌ی زبان‌ها ازجمله  زبان عربی نیز وجود دارد، بر گستره‌ی دامنه‌ی پژوهش ریشه‌شناسی واژگان قرآن کریم اثر خواهد گذاشت. ازاین‌رو مقاله‌ی پیش رو با بهره‌گیری از روش اسنادی- کتابخانه‌ای به دنبال بررسی تحولاتی است که به‌رغم وقوع، در بررسی مفردات قرآنی لحاظ نمی‌شود. نتیجه‌ی این پژوهش نشان می‌دهد که برای ریشه‌شناسی واژگان قرآن باید به سه دوره تحول زبان عربی‌توجهی ویژه داشت. برخلاف پژوهش‌های حوزه‌ی ریشه‌شناسی قرآن کریم که صرفاً توجه خود را به ریشه‌های سامی معطوف ساخته‌اند، در این پژوهش نشان داده خواهد شد که برای ریشه‌شناسی واژگان قرآن باید به سه دوره تحول زبان عربی، یعنی تحولات زبان عربی، پیش، در حین و بعد از عصر نزول قرآن توجه داشت چراکه در این دوره‌ها اتفاقاتی همچون حذف برخی حروف الفبا، گسست زبان عربی بعد از ظهور اسلام و انتقال محوریت فرهنگ از حاضره به بادیه و آمیختگی زبان‌های عربی شمالی و جنوبی در هنگام فتوحات روی‌داده که ریشه‌شناسی واژگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. توجه به این اتفاقات، دامنه‌ی تاریخی مورد نیاز در یک پژوهش ریشه‌شناسی را گسترده نموده و باعث دستیابی به نتایجی جامع در حوزه‌ی ریشه‌شناسی واژگان قرآن می‌شود.

کلیدواژه‌ها: مفردات قرآن؛ زبان عربی؛ تاریخ؛ ریشه‌شناسی.‏

نویسندگان:

حسین شجاعی: دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران، پردیس فارابی

علی ثقفیان: کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)

دو فصلنامه مطالعات قرآن و حدیث – دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

“عدالت سازمانی” به کاهش “اهمال‌کاری” کارکنان می‌انجامد

به گزارش تجهیزات نمایشگاهی پرشین آزما به نقل از ایسنا، کارکنان سازمان‌ها، حامل سرمایه‌های فکری هستند و مهم‌ترین نقش را در دستیابی سازمان به اهدافش دارند. شناخت ویژگی‌های کارکنان و عوامل اثرگذار بر کارایی آن‌ها برای بهره‌مندی مطلوب‌تر از دانش، مهارت‌ها و توانمندی آن‌ها، یکی از دغدغه‌ها و وظایف اصلی مدیران سازمان‌ها است. در همین راستا، یکی از رفتارهای درخور توجه، اهمال‌کاری شغلی کارکنان و عوامل مؤثر بر آن است.

اهمال‌کاری شغلی از متغیرهای گوناگون فردی، اجتماعی و سازمانی تأثیر می‌گیرد. عدالت سازمانی که کارکنان سازمان آن را ادراک می‌کنند، باتوجه به نقش مهم آن در توان انگیزش کارکنان برای تبیین و پیش‌بینی متغیرهای اهمال‌کاری شغلی، اهمیت زیادی داشته و باید بررسی شود. برخی اهمال‌کاری را به‌اشتباه، معادل تنبلی می‌دانند. درحالی‌که این دو با هم تفاوت دارند. زیرا در تنبلی، فرد میلی برای انجام کار ندارد. اما اهمال‌کاری به تأخیر انداختن و جایگزین کردن تکالیف فردی با انجام فعالیت‌های غیرضروری دیگر است.

در این رابطه، تحقیقی انجام‌شده که در آن با دیدگاهی سازمانی برای شناخت نقش «عدالت سازمانی ادراک‌شده» در میزان اهمال‌کاری شغلی کارکنان تلاش شده است.

در این پژوهش کاربردی و توصیفی، کارکنان  دانشگاه  پیام نور  همدان مشارکت داشته‌اند و با استفاده از دو پرسشنامه «اهمال‌کاری  سازمانی» و «عدالت  سازمانی» اطلاعات موردنیاز محققان را فراهم کرده‌اند.

نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش نشان می‌دهد که عدالت سازمانی، یکی از متغیرهای مهم پیش‌بینی‌کننده اهمال‌کاری شغلی است و رابطه منفی بین متغیرهای عدالت سازمانی و اهمال‌کاری شغلی وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر، هر چه عدالت سازمانی توسط مدیران کمتر رعایت شود، کارکنان گرایش بیشتری به اهمال‌کاری پیدا می‌کنند.

دکتر عباس خاکپور، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه ملایر و همکارش در این پژوهش در رابطه با این نتایج اظهار داشته‌اند: «کارکنانی که فرصت‌های مناسب و اندکی برای پیشرفت و ترقی دریافت می‌کنند، نسبت به کار و سازمان خود، نگرشی منفی دارند و چالش‌هایی را در کار به وجود می‌آورند. بین اهمال‌کاری کارکنان و ویژگی‌های همکاران نیز رابطه معنی‌داری وجود دارد. براین اساس، اگر کارکنان با همکارانی پویا و کارا معاشرت داشته باشند، احتمالاً کارایی بیشتری خواهند داشت و اهمال‌کاری در آن‌ها کاهش می‌یابد».

نتایج این پژوهش، حاکی از آن است که بین متغیرهای جمعیت شناختی (سن، سابقه و مدرک تحصیلی) و عدالت سازمانی و اهمال‌کاری شغلی، رابطه خاصی نیست و میزان اهمال‌کاری افراد بر اساس جنسیت و رشته تحصیلی آن‌ها نیز متفاوت نیست.

محققان فوق می‌گویند: «به نظر می‌رسد عوامل دیگری مانند فرهنگ، انتظارات برداشت اطرافیان از نقش مرد بودن، زن بودن و مواردی از این قبیل، بر تناقض در زمینه تفاوت میزان اهمال‌کاری شغلی مردان و زنان تأثیرگذار است. به‌طوری‌که بعضی رفتارها در برخی از فرهنگ‌ها اهمال‌کاری محسوب شده است، ولی در فرهنگی دیگر رفتاری عادی تلقی می‌شود».

دکتر خاکپور و همکارش در این تحقیق ادامه می‌دهند: «افراد، نسبت به کیفیت برخوردی که با آن‌ها در روابط متقابل شخصی می‌شود و همچنین به جنبه‌های ساختاری فراگرد تصمیم‌گیری، حساس هستند و درنتیجه اگر احساس کنند سرپرست مستقیمشان با بی‌عدالتی با آن‌ها رفتار می‌کند، ممکن است نسبت به این بی‌عدالتی واکنش منفی نشان دهند. زمانی که کارمند، بی‌عدالتی در مراوده‌ها را احساس می‌کند، پیش‌بینی می‌شود او نیز نسبت به رفتار سرپرست مستقیم خود، واکنش منفی نشان دهد. ولی ممکن است نسبت به کل سازمان چنین واکنشی را نشان ندهد یا این‌که صرفاً نسبت به نتایج خاصی واکنش نشان دهد».

مجریان این پژوهش باتوجه به این‌که پدیده اهمال‌کاری کارکنان، یکی از مهم‌ترین موانع برای هر سازمانی به‌حساب می‌آید، پیشنهاد می‌کنند: «متولیان امر لازم است با برگزاری کلاس‌های آموزشی، راه‌کارها و مهارت‌های مقابله با اهمال‌کاری را به کارکنان آموزش دهند. در این خصوص می‌توان به شیوه‌هایی مانند تلاش برای ایجاد انگیزه و پرهیز از تنبلی و بی‌حالی، پرهیز از توجیه، تلقین درمانی، تنبیه و شرطی شدن اجتنابی، تغییر محیط، ایجاد عشق و علاقه، یافتن دوست منضبط، بازی با احتمالات، خودتنظیمی و یادآورنده‌ها، استفاده از شیوه‌های هم‌پیمانی، نداشتن انتظار پیشرفت سریع و روش هیجانی غلبه بر اهمال‌کاری اشاره کرد».

آن‌ها می‌افزایند: «همچنین، همسو با نتایج پژوهش ما، درصورت وجود اهمال‌کاری شغلی در سازمان، مدیران قبل از نسبت دادن اهمال‌کاری به عوامل فردی، باید از ادراک عدالت سازمانی در بین کارکنان، اطمینان حاصل کرده و برای کاهش بی‌عدالتی ادراک‌شده تلاش کنند».

گفتنی است یافته‌های این پژوهش جالب‌توجه که می‌تواند هم به مدیران و هم به کارکنان برای داشتن بازدهی بهتر در امور کمک  کند، در نشریه «جامعه‌شناسی کاربردی» وابسته به دانشگاه اصفهان به چاپ رسیده است.

انتهای پیام

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

دانشمندان بینایی موش‌های آزمایشگاهی را با کمک نانوذرات طلا برگرداندند

به گزارش تجهیزات نمایشگاهی پرشین آزما به نقل از گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دانشمندان موفق شدند با استفاده از نانوذرات طلا در چشم موش‌های آزمایشگاهی، بینایی را به این حیوانات باز گردانند. هرچند که این روش تاکنون تنها روی موش‌های آزمایشگاه بررسی شده، اما پتانسیل بالایی داشته و امید‌هایی برای درمان نابینایی در برخی افراد ایجاد کرده است.

محققان دانشگاه فودان در شانگ‌های چین نانوذرات طلا را با نانوسیم دی‌اکسید تیتانیوم پوشش داده و از آن به عنوان گیرنده نور طبیعی در چشم موش استفاده کردند. نتایج این پروژه در قالب مقاله‌ای در نشریه Nature Communications به چاپ رسیده است.

نانوسیم‌های دارای پوشش طلا طولی کمتر از ۱۰۰ نانومتر داشته و روی سلول‌های گیرنده نوری مخروطی شکل در پشت شبکیه چشم موش‌های نابینا قرار داده شد. زمانی که نور به این نانوذرات تابیده می‌شود، ولتاژ کوچکی ایجاد می‌کند که موجب پاسخ نرون‌های بیمایی در چشم می‌شود کاری که به‌صورت نرمال در چشم سالم انجام می‌شود.

جذابیت این روش آن است که برخلاف روش‌های رایج نیاز به ابزار‌های میکروالکترونیک نداشته و کاملا با پروتز‌های فعلی تفاوت دارد.

جیایی ژانگ و همکارانش فعالیت سلول‌های شبکیه چشم را بررسی کردند و دریافتند که نوعی نرون در شبکیه چشم وجود دارد که مسئول دریافت اطلاعات بینایی از گیرنده‌های نوری است. این سلول‌ها زمانی که نور آبی، سبز یا مادون قرمز به آن‌ها تابیده شود، عکس العملی از خود نشان می‌دهند. این گروه با استفاده نانوسیم پوشیده از نانوذرات موفق شدند تا امکان شناسایی نور را در چشم موش‌هایی که بینایی خود را از دست داده‌اند فراهم کنند.

یافته‌های محققان نشان داد که این فناوری به موش‌ها امکان دیدن برخی از رنگ‌ها را می‌دهد و چشم موش به چندین رنگ حساس شده است هرچند هنوز تمام طیف‌های رنگی با استفاده از این فناوری قابل مشاهده نیست.

این فناوری هنوز در مراحل اولیه خود قرار داشته، اما پژوهشگران مطمئن هستند که از آن می‌توان برای کمک به درمان بیماری نابینایی در انسان استفاده کرد.

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

پایان نامه های دانشجویی بر مبنای حل مشکلات صنایع تعریف شوند

دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان یکی از دانشگاه های برتر کشور در زمینه رشته های فنی و مهندسی دارای 15 دانشکده است. دکتر محمدعلی برخورداری استاد دانشکده مهندسی عمران و رئیس پیشین این دانشگاه که از سال 1392 ریاست این دانشگاه را برعهده داشت، هفته گذشته استعفا داد و دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی دکتر جبارعلی ذاکری را به عنوان سرپرست دانشگاه علم و صنعت ایران منصوب کرد.
ذاکری در مورد برنامه های این دانشگاه برای تامین بهتر بودجه های پژوهشی به خبرنگار علمی ایرنا گفت: درحال نوشتن برنامه ای هستیم که در آن به موضوع ارتباط با صنعت و تعامل دانشگاه با صنایع به طور خاص توجه شده است.

** لزوم تقویت ارتباط دانشگاه با صنایع
وی اظهار کرد: دانشگاه علم و صنعت در زمینه صنعت حمل و نقل ریلی، مترو و ارتباط با راه آهن و وزارت راه و شهرسازی دانشکده های انحصاری مهندسی خودرو و مهندسی راه آهن را دارد که ارتباط تنگاتنگی با صنایع دارند و برای سال های آتی هدفگذاری بالایی درنظرگرفته ایم که هم نیاز صنعت را رفع کند و هم موجب انجام فعالیت های پژوهشی در دانشگاه ها شود.
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت به دانشکده های دیگر این دانشگاه اشاره کرد و گفت: همچنین دانشکده های مکانیک، برق و عمران با سابقه چند ده ساله در این دانشگاه وجود دارد که با مشتریان خاصی تعامل دارند اما این ارتباطات باید تقویت شود و قصد داریم با تقویت این ارتباطات نیازهای متقابل دو نهاد موثر یعنی دانشگاه و صنعت را تامین کنیم.
وی ادامه داد: صنعت به توسعه فکری و حل مشکلات نیاز دارد و دانشگاه باید بودجه اقدامات تحقیقاتی خود را تامین کند؛ بنابراین گام های محکم تری در این زمینه برمی داریم تا رشد علمی دانشگاه با حمایت صنعت با شتاب بیشتری پیش رود.

** ضرورت تعریف پایان نامه ها برمبنای حل مشکلات صنعت
نویسنده کتاب دینامیک پل‌های راه‌ آهن در مورد ناکافی بودن میزان پژوهانه دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد نیز گفت: این مشکل نیز به بودجه های پژوهشی مرتبط می شود؛ از این رو سیاست ما تعامل با صنعت و شناسایی مشکلات صنعت و تعریف پایان نامه ها بر مبنای حل مشکلات صنعتی و اجرایی خواهد بود.
ذاکری ادامه داد: اگر مشکلات شرکت ها و صنایع دولتی و خصوصی برای محققان دانشگاهی مشخص باشد، می توانند راهکار ارائه داده و از پشتیبانی مالی آنها برخوردار شوند؛ در حالی که اکنون بسیاری پایان نامه ها یکطرفه و گاه تنها به صورت تئوری و در حوزه تحقیقات بنیادی محض انجام می شوند اما کاربردی کردن بخشی از این پایان نامه ها می تواند مشکل هزینه ای دانشجویان را نیز حل کند.
سرپرست دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: اگر پایان نامه ای را کاربردی انتخاب کنیم، صنعت مشتری آن خواهد بود و هزینه ها و تجهیزات آزمایشگاهی را تامین می کند.
وی اضافه کرد: این موضوع اکنون رویه ای جاری است اما باید روش های اجرایی آن تغییر کند و بهتر اجرا شود؛ برای نمونه دانشجویان باید از مشکلات صنعت مطلع بوده و به پایگاه های داده این مشکلات دسترسی داشته باشند. همچنین باید تفاهم نامه هایی با صنایع مختلف داشته باشیم تا در تعامل با آنها بتوانیم مشکلات را حل کنیم.
ذاکری در پاسخ به اینکه آیا این امر موجب غفلت از مهمترین وظیفه دانشگاه یعنی تولید علم و حرکت در مرزهای دانش نمی شود نیز گفت: موضوعات را باید با توازن پیش برد؛ به عنوان نمونه در یک دوره برخی دانشجویان پژوهش های بنیادی، برخی تحقیقات موردی و عده ای پژوهش های کاربردی انجام می دادند؛ آنهایی که پژوهش های بنیادی انجام می دهند معمولا هزینه زیادی نیاز ندارند بلکه پژوهش های کاربردی هزینه های بیشتری می طلبد که این موارد باید با کمک صنایع انجام شود تا هم مشکل صنعت را حل کند هم هزینه های تحقیقاتی تامین شود.
علمی**9157**1834
برای اطلاع از اخبار متنوع علمی و فناوری، با کانال علمی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
irnaelm@
https://telegram.me

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

عملیات انفال(نسل کشی کردهای عراق) و رژیم بعث

چکیده مقاله:
انفال، نام عملیاتی بود که رژیم بعث عراق برای کشتار دسته جمعی کردها استفاده نموده است. تا کنون بازخوانی های متعددی با رویکردی قومی یا سیاسی به این مسئله انجام شده است اما پژوهش حاضر بنا دارد از منظری متفاوت، به رابطه میان انفال و ماهیت رژیم بعث بپردازد. لذا سوال اصلی این است که ماهیت رژیم بعث در ارتباط با انفال را چگونه می‌توان توصیف نمود؟ و اینکه چه رابطه‌ای می‌توان میان رژیم بعث و انفال برقرار نمود؟ انفال یا همان نسل کشی کردهای عراق، در جامعه¬ای به وقوع پیوست که تمام ویژگی‌های یک جامعه توده‌ای و همچنین رژیمی توتالیتر را داراست. مفروض مقاله این است که انفال، تنها در رژیم توتالیتری همچون بعث می‌توانست رخ دهد. بنابراین با استفاده از نظریه توتالیتریسم، به آزمون فرضیه پرداخته و همچنین برای تحلیل داده ها از روش تحلیلی_ توصیفی بهره گرفته ایم. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که تنها زمانی می‌توان ماهیت اصلی رژیم بعث را فهمید و علت نسل کشی‌هایی همچون انفال کردها ،کشور گشایی‌ها، نظامی گری‌ها و غیره را درک نمود که آن را به مانند رژیمی توتالیتر فهمید و بررسی کرد.

کلیدواژگان: انفال، کردها، رژیم بعث، توتالیتاریسم.

نویسندگان:

رحمت عباس تبار ,خسرو محمد حسین‌پور

مجله سخن تاریخ – دوره دهم، شماره 24, پاییز و زمستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

اقتصاد ایران، تحت تأثیر چه شوک‌هایی بوده است؟

به گزارش تجهیزات نمایشگاهی پرشین آزما به نقل از ایسنا، درک و شناسایی دلایل چنین نوساناتی یکی از اهداف اصلی اقتصاد کلان است. بررسی این نوسان‌ها، اولین بار تحت عنوان «ادوار تجاری» توسط محققان آغاز شد. آن‌ها این پدیده را با دنبال کردن تغییرات تکراری بسیاری از متغیرهای اقتصاد به‌طور همزمان تعریف می‌کنند. این ادوار با انبساط‌ها و انقباض‌هایی همراه هستند که از یک تا دو و دوازده سال تغییر می‌کنند و قابل‌تقسیم به ادوار کوتاه‌تری نیستند.

اینکه چه شوک‌هایی باعث ایجاد ادوار تجاری می‌شوند، یکی از مهم‌ترین پرسش‌های اقتصاد کلان است. در چارچوب الگوهای ادوار تجاری واقعی یا اصطلاحاً RBC، نوسان‌های تولید به‌وسیله انواع «سازوکارهای محرک» و انواع «سازوکارهای انتشار» به وجود می‌آیند. محرک‌ها، نوسان‌هایی را در تولید کل و اشتغال ایجاد می‌کنند و انواع سازوکار انتشار نیز، اثر محرک اولیه را تداوم می‌بخشند.

محققان معتقدند مهم‌ترین «محرک‌ها» شامل تغییرات در شرایط فیزیکی، تغییرات قابل‌توجه در قیمت‌های انرژی، تغییرات قوانین دولتی، تغییرات شرایط تجاری، جنگ و تحولات سیاسی، مخارج دولتی و تغییرات در تکنولوژی هستند. انواع سازوکارهای «انتشار» نیز شامل اثر هموارسازی مصرف، جانشینی بین زمانی کار و وقفه در فرایند سرمایه‌گذاری هستند.

محققان دانشگاه بوعلی سینای همدان در رابطه با این مفاهیم پژوهشی را انجام داده‌اند که هدف اصلی از آن، برآورد اثرات شوک‌های واقعی اقتصاد ایران و بخش‌های اصلی آن، بررسی آن‌ها و محاسبه نوسان‌های تولید ناشی از این شوک‌ها اعلام شده است.

در این مطالعه پژوهشی، داده‌ها و سری‌های زمانی مربوط به درآمد ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش‌های اصلی اقتصاد به قیمت بازار، از حساب‌های ملی ایران موجود در بخش آمار و داده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق، بیانگر قدرت بالای ادوار در ایران است. بالاترین پایداری شوک‌های واقعی مربوط به بخش‌های نفت و کشاورزی است و پایین‌ترین شوک‌ها نیز مربوط به بخش‌های صنعت و معدن و خدمات است.

دکتر نادر مهرگان، استاد اقتصاد دانشگاه بوعلی سینای همدان و همکارانش دراین‌باره می‌گویند: «نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در بخش‌های نفت و کشاورزی، کشش تولید نسبت به نیروی کار و تکنولوژی بسیار بالاتر از کشش تولید نسبت به سرمایه است و بنابراین بهبود کیفیت نیروی کار، تلاش برای توسعه و ورود فناوری‌های جدید و انواع شوک‌های بخش عرضه می‌توانند اثرات بسیار بیشتری بر تولید این بخش‌ها به‌جای بگذارند. به‌طور خلاصه نوسانات در ادوار تجاری به‌تمامی اقتصاد سرایت می‌کنند، اما به‌طور نابرابر بین اجزا و بخش‌های مختلف توزیع می‌شوند».

این محققان می‌افزایند: «با بررسی خواص آماری شوک‌های اقتصاد، به نظر می‌رسد بخش نفت بیشترین سهم را در ایجاد نوسان‌ها در اقتصاد ایران داشته است. اما نوسان‌های بخش کشاورزی متأثر از عوامل دیگری غیر از شوک‌های نفتی بوده است».

در این پژوهش، همچنین اثرات شوک‌های واقعی برای کل اقتصاد، بخش کشاورزی و نفت استخراج شدند و بر اساس نتایج، یک حالت تناوبی با نوسان‌های موازی و بادوام در شوک‌ها مشاهده می‌شود. درمجموع اثرات منفی شدت بیشتری از خود نشان داده‌اند و اثرات مثبت ضعیف‌تر بوده‌اند. اما در بخش کشاورزی اثرات مثبت شدیدتر بوده و بنابراین به نظر می‌رسد بخش نفت بیشترین سهم و بخش کشاورزی کمترین سهم را در نوسان‌های اشتغال کل داشته باشند.

به گفته دکتر مهرگان و همکارانش، «اقتصاد ایران در بازه زمانی 56 ساله این پژوهش، 5 دور تجاری واقعی را تجربه کرده است. به‌طور خاص می‌توان به دور تجاری مثبت 1356-1353 احتمالاً ناشی از قیمت نفت، دور تجاری منفی و پایدار 1373-1357 احتمالاً ناشی از عواملی مانند انقلاب، جنگ، تحریم‌های نفتی و خشک‌سالی و دور تجاری مثبت، ضعیف و پایدار 1393-1374 احتمالاً ناشی از بازسازی زیرساخت‌ها پس از جنگ و توسعه اقتصادی سیاسی کشور اشاره کرد. علاوه بر این بخش نفت با 7 دور تجاری بیشترین و بخش کشاورزی با 3 دور تجاری کمترین تعداد ادوار تجاری را تجربه کرده‌اند».

بنا بر اظهار این محققان، «نتایج همچنین نشان داد که نوسان‌های تولید ناشی از یک درصد شوک واقعی، در صورت نبود شوک‌های جدید، از یک فرایند کوهانی شکل پیروی می‌کند. به‌طوری‌که در ابتدا افزایش و پس از رسیدن به یک حداکثر با یک سیر نزولی در مسیر بلندمدت و پایدار خود قرار می‌گیرند».

مهرگان و همکارانش که نتایج پژوهش آن‌ها در قالب مقاله‌ای علمی پژوهشی در فصل‌نامه «پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی» وابسته به دانشگاه پیام نور منتشر شده است، با توجه به یافته‌هایشان پیشنهاد می‌دهند: «لازم است شرایط برای بهبود کیفیت نهاده‌های سرمایه و کار در ایران فراهم‌شده، تلاش‌هایی برای توسعه محصولات جدید و ورود فناوری‌های جدید صورت پذیرد. همچنین برنامه‌ریزی بلندمدت برای عدم وابستگی درآمد و اشتغال کل به درآمدهای نفتی، افزایش صادرات غیرنفتی و توسعه زیرساخت‌های بخش کشاورزی ضروری به نظر می‌رسد».

انتهای پیام

منتشر شده در دسته‌بندی نشده