تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر تعاملات اجتماعی نوجوانان دختر مدارس غیرانتفاعی

چکیده

با پیشرفت تکنولوژی و فناوری در جهان امروز شبکه‌های اجتماعی روی کار آمدند و توانستند طرفداران زیادی در گروه‌های سنی مختلف پیدا کردند و آن ها را تحت تأثیر قرار دهند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیرات شبکه‌های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام بر تعاملات اجتماعی نوجوانان دختر مدارس غیرانتفاعی آموزش و پرورش منطقه یک تهران می‌باشد. جامعه آماری مشتمل 2401 نوجوان دختر 13 تا 15 سال مدارس غیرانتفاعی منطقه یک (بخش شمیرانات) در نظر گرفته شد که با استفاده از جدول برآورد حجم نمونه مورگان 330 نفر که ابتدا بین 23 دبیرستان (دوره اول) به صورت نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای و سپس در مدارس منتخب تصادفی ساده انتخاب گردیدند. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بود و به منظور جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه حاوی30 سؤال 7 گزینه‌ای (که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت) استفاده شد. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS با روش‌های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج نشان می‌دهد که شبکه‌های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام بر تعاملات اجتماعی نوجوانان دختر مدارس غیرانتفاعی آموزش و پرورش منطقه یک تهران تأثیرگذار هستند و شش فرضیه محقق تأیید شده است.

کلیدواژه ها: فضای مجازی؛ شبکه اجتماعی تلگرام؛ اینستاگرام؛ تعامل؛ تعاملات اجتماعی

نویسندگان:

اسدالله اطهری: استاد دانشگاه، پژوهشگر ارشد مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

 مریم یغموری: کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دو فصلنامه اسلام و علوم اجتماعی – دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1395 .

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

تأثیر شبکه‌های اجتماعی لاین و تلگرام بر هویت فرهنگی دانشجویان ارشد و دکترای رشته‌ مدیریت امور فرهنگی

چکیده

هدف از پژوهش پیش رو، بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی لاین و تلگرام بر هویت فرهنگی دانشجویان ارشد و دکترای مدیریت امور فرهنگی واحد علوم و تحقیقات تهران سال های 1392−1394 است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی−همبستگی است و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 460 نفر دانشجوی ارشد و دکترای رشته مدیریت امور فرهنگی واحد علوم و تحقیقات تهران سال های 1392−1394 می باشد، 68 نفر آنان دکترا، 392 نفر هم ارشد هستند، حجم نمونه 210 نفر است که از 210 نفر 31 نفر دکترا و 179 نفر ارشد است و روش نمونه گیری در این پژوهش طبقه ای و به صورت تصادفی بین زن ها و مردها پرسشنامه پخش می شود، جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و روش های ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون خطی ساده، استفاده شده است. پرسشنامه شامل 30 پرسش هفت گزینه ای است. نتایج پژوهش حاضر مشخص می کند که بین مدت میزان استفاده از شبکه های اجتماعی لاین و تلگرام وهویت فرهنگی کاربران رابطه معنادار معکوس و بین واقعی تلقی کردن محتوای مطالب شبکه های اجتماعی لاین و تلگرام و هویت فرهنگی کاربران رابطه معنادار مثبتی وجود دارد.

کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی مجازی، لاین، تلگرام، هویت، هویت فرهنگی

نویسندگان:

شبنم شبنم: دانشجو

 اسد الله اطهری: استاد دانشگاه، پژوهشگر ارشد مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

دو فصلنامه اسلام و علوم اجتماعی – دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1395 .

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

علمی که ثروت می آورد

به گزارش تجهیزات نمایشگاهی پرشین آزما به نقل از ایسنا، جشنواره ناصر خسرو را دانشجویان گردشگری با لباس های محلی از سراسر ایران، موسیقی و رقص بومی خراسان شمالی و با تشریفاتی تا حدی شبیه هتل ها در دانشگاه علم و فرهنگ مدیریت کردند تا تئوری ها را در مقابل دیدگان سیاستگذاران و مجریان گردشگری به اجرا بگذارند تا شاید در بکارگیری نیروی انسانی در این صنعت تجدیدنظری رخ دهد.

انگیزه اصلی این جشنواره معرفی برترین های علمی گردشگری بود که قرار بود با حضور رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شود، اما معاون میراث فرهنگی این سازمان به نمایندگی از وی در این مراسم حاضر شد و اعلام کرد که علی اصغر مونسان به دلیل حضور در جلسه دیگری امکان شرکت در این جشنواره نداشت.

در رقابت نفسگیر گردشگری دنیا از غافله عقب نمانیم

محمد حسن طالبیان سپس متنی که از سوی رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فرستاده بود را خواند که در بخشی از آن آمده بود: «جای بسی خوشحالی است که چنین رویدادی با هدف معرفی استادان و دانشجویان و صاحبان ایده‌های برتر گردشگری و معرفی مکتوبات و پژوهش‌های برتر این حوزه ایجاد شده است تا موضوع گردشگری را فراتر از یک موضوع اقتصادی به‌عنوان یک شاخه از دانش و یک عرصه علمی ببینیم که رشد و توسعه آن نیازمند تلاش و تکاپوی معرفتی دانشگاهیان و پژوهشگران است.

هرچند تاریخچه گردشگری و سیاحت در سرزمین‌های دیگر را می‌توان به گذشته‌های دور نسبت داد و اثر ارزشمند ناصر خسرو نیز بر این موضوع صحه می‌گذارد، اما واژه توریست یا جهان‌گرد اصطلاحی مربوط به قرن نوزدهم است و هم چنین تثبیت گردشگری به‌عنوان یک صنعت رسمی موضوعی قرن بیستمی است. در واقع می‌توان گفت نیمه دوم قرن بیستم بستر شکل‌گیری و توسعه گردشگری است و طی دو دهه گذشته شاهد انقلابی در عرصه گردشگری بوده‌ایم.

استفاده از ظرفیت‌های فراوان گردشگری کشور نیازمند نیروهای آموزش‌دیده، متخصص و برخوردار از دانش روز در این حوزه است تا بتوانیم در رقابت نفس‌گیر توریسم جهانی از غافله عقب نمانیم. در واقع در عصری که همه چیز با دانش و اطلاعات پیوند خورده است تنها در سایه توان علمی و ایده‌پردازی و با بهره‌گیری درست از دانش و اطلاعات روز می‌توان ظرفیت‌ها را بالفعل کرد، وگرنه حضور میلیون‌ها جوان جویای کار اما فاقد دانش و مهارت هیچ گرهی از مشکلات کشور باز نمی‌کند.

از آنجایی که رسالت شما عزیزان پیوندی ناگسستنی با دانش و پژوهش دارد، هدفمند شدن تحقیقات و پژوهش‌های شما متناسب با محتوای مورد نیاز عرصه گردشگری، کمک شایانی در شناسایی چالش‌های این حوزه خواهد کرد و هم‌چنین ارائه ایده‌های مفید و کاربردی شما، در رفع مشکلات و موانع و ایجاد پویایی بیشتر در برنامه‌ریزی‌های سازمانی ما و همین طور در بهبود فعالیت‌های تشکل‌ها و مؤسسات فعال در حوزه گردشگری مؤثر خواهد بود.

معتقدم اولین گام در این زمینه آسیب‌شناسی وضعیت موجود برای شناسایی مشکلات و موانع و تلاش برای رفع آن‌هاست. دومین گام، ترسیم فرایندی مناسب برای کاربردی شدن تحقیقات دانشجویان و استادان این حوزه و جذب ایده‌ها و طرح‌های مفید دانش‌پژوهان و کارآفرینان برای اجرا در بخش‌های مختلف و سومین گام، ترسیم سازوکاری تسهیل‌کننده برای حضور فارغ‌التحصیلان مستعد و توانمند در تمامی حوزه‌های مورد نیاز بازار کار گردشگری است.

همان گونه که رهبر معظم انقلاب و رییس‌جمهور محترم بارها بر نقش گردشگری در ایجاد اشتغال و توسعه کشور تأکید کرده‌اند، ما نیز با اعتقاد و باور عمیق به این موضوع که توسعه گردشگری یکی از مهم‌ترین ابزارهای توسعه پایدار کشور است، تمام ظرفیت خود را در تعامل با کسانی که نقش و سهمی در این حوزه دارند، برای رفع چالش‌های گردشگری به کار خواهیم گرفت.

در این زمینه بی‌شک ارتقای علمی و سطح دانش گردشگری، کارآفرینی و اشتغال‌زایی آسان و ارزان، اجرای استانداردها برای شکل‌گیری شهرهای گردشگری و توزیع عادلانه لوازم و سرمایه‌های مورد نیاز توسعه گردشگری در تمام مناطق کشور در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های این حوزه لحاظ خواهد شد.»

بی نظمی های ترافیکی گردشگران را فراری می دهد

در ادامه سردار محمدرضا مهماندار ـ رییس پلیس راهور تهران بزرگ ـ به نقش امنیت در گردشگری اشاره کرد و افزود: در دنیا نهمین علت مرگ، حوادث رانندگی است، ولی در کشور ما بعد از بیماری های قلبی عروقی و در جایگاه دوم قرار دارد که نشاندهنده وضع نامطلوب ایران در رانندگی است، علاوه بر این در نظم ترافیکی هم وضعیت مناسبی نداریم.
وی اضافه کرد: این درحالی است که یکی از شاخص های مورد بررسی گردشگران دنیا برای انتخاب مقصد سفر، وضعیت ترافیکی است. وقتی گردشگر به کشور ما وارد می شود، نخستین موضوعی که نظرش را جلب می کند وضعیت ترافیکی و رانندگی است. شاید یکی از هشدارهای جدی سایت های وزارت خارجه هر کشوری هم درباره میزان حوادث رانندگی باشد که گاهی عامل بازدارنده ای محسوب می شود.

او سپس راهکاری در این مورد پیشنهاد کرد: چاره ای نداریم برای بهبود اوضاع خودمان پیشگام شویم، چون اگر هزاران قسم هم بخوریم که کشوری با این سابقه تمدنی داریم وقتی رفتار ترافیکی ما را ببینند حرف مان را باور نمی کنند، پس بهتر است از خودمان شروع کنیم و مبلغ نظم در ترافیک باشیم.

مهماندار بیان کرد: همه چیز با پلیس حل نمی شود، پلیس آخرین خاکریزر است و باید حداقل ها را حل کند، حداکثرها با آموزش و فرهنگ حل می شود.

فارغ التحصیلان گردشگری در هتل ها نیستند!

جمشید حمزه زاده ـ رییس جامعه هتلداران ایران ـ هم در این جشنواره علمی گردشگری که به همت دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شده بود، به نقطه ضعف صنعت گردشگری ایران در آموزش و نیروی انسانی، اشاره و اظهار کرد: هم اکنون 75 هزار نفر در صنعت هتلداری کشور فعالند که بیشتر آن ها تحصیلات پایینی دارند، و بیش از 90 درصد افراد تحصیلکرده نیز دانشی غیرمرتبط با صنعت گردشگری و هتلداری هستند، برای همین رضایت مشتریان و اهداف مدنظر در هتلداری، حاصل نمی شود.

وی گفت: هتلداری در ایران به شدت نیازمند افراد تحصیلکرده است، ولی متاسفانه فارغ التحصیلان گردشگری به مشاغل دیگری، حذب می شوند. این موضوع باید آسیب شناسی شود که چرا بخش خصوصی و تاسیسات از تحصیلکرده های گردشگری استفاده نمی کنند، از سوی دیگر در برنامه های آموزشی نیز باید توجه جدی به برنامه های صنعتی شود، چرا که در حال حاضر برنامه های درسی منطبق با نیاز واقعی این صنعت نیست و همین شکاف، مشکلاتی را پدید آورده است. هرچند دانشگاه هایی مثل علم و فرهنگ اقدامات خوبی در این راستا انجام داده اند، اما آن کارها زمانی به نتیجه می رسد که تعامل بین دانشگاه و تاسیسات گردشگری برقرار شود.

او ضعف جانمایی و سرمایه گذاری هتل ها را ناشی از این خلاء ها دانست و افزود: تا کنون هیچ مطالعات نیازسنجی در زمینه احداث هتل نشده است، همین موضوع صنعت هتلداری را به شدت آسیب پذیر کرده است. مثلا مشهد 200 هتل دارد و 200 هتل دیگر نیز درحال ساخت است، درحالیکه ضریب اشغال هتل های این شهر به 40 درصد رسیده و این روند نزولی همچنان ادامه دارد. وقتی شهری مثل مشهد چنین شرایطی دارد، ساخت هتل جدید دیگر توجیه اقتصادی پیدا نمی کند.

وی بر ضرورت انجام مطالعات علمی و پژوهش در گردشگری و لزوم برقراری تعامل میان بخش خصوصی و موسسات علمی، تاکید کرد و خطاب به مدیران سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: تا چه زمان باید چوب رفتارهای سلیقه ای را بخوریم. اگر به این مسائل اهمیت ندهیم صنعت گردشگری در آینده نزدیک با چالش جدی روبرو خواهد شد.
آینده کشور از آنِ گردشگری است
 
اما محمدحسین ایمانی خوشخو ـ رییس دانشگاه علم و فرهنگ و رییس انجمن علمی گردشگری ایران ـ به وضعیت علمی این دانشگاه اشاره کرد و گفت: نخستین فارغ التحصیلان دکترای گردشگری از این دانشگاه بودند که اکنون در محیط های آموزشی مشغول فعالیتند. رشته های مختلفی مانند گردشگری مذهبی و اوقات فراغت را در حوزه گردشگری تدوین کردیم و در آموزش عالی کشور به تصویب رسید.

وی همچنین اظهار کرد: انجمن علمی گردشگری ایران با حضور یک هزار محقق، ثابت کرد که گردشگری یک علم است، یک علم مجزا و مستقل، درعین اینکه باهمه علوم ارتباط تنگاتنگی دارد.

رییس انجمن علمی گردشگری ایران با اشاره به سابقه حضورش در صنعت گردشگری از سال 1383 تا کنون، افزود: با همین تجربه تأکید می کنم که آینده کشور از آنِ گردشگری خواهد بود، کشوری که منابع دست نخورده زیادی در بخش گردشگری دارد و حضور نیروی انسانی متخصص، می تواند نویدبخش آینده درخشان در این صنعت باشد. تعامل و همکاری میان سازمان ها، نهادهای دولتی و خصوصی و دانشگاه ها، نیز می تواند رونق صنعت گردشگری را به دنبال داشته باشد.

منوچهر جهانیان ـ رییس دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ ـ هم با یادآورری این که نخستین دوره جشنواره ملی ناصرخسرو دو سال قبل (94) در 5 حوزه ی علم گردشگری، موسیقی و مستند، کارآفرینی گردشگری، رسانه های گردشگری، ایده های نو و خلاقانه در حوزه گردشگری برگزار شد، افزود: در دومین دوره این جشنواره دو سالانه، با تنوع آثار ارسالی، از لحاظ کمی و کیفی مواجه شدیم و شاهد رشد 126 درصدی در تعداد مقالات بودیم. 137 اثر در 5 بخش اصلی به جشنواره ارسال شد که فراوانی آثار تقریبا از تمامی استان های کشور بود.

وی سپس به میزان تحصیلات شرکت کنندگان در جشنواره امسال، اشاره کرد و گفت: 35 درصد دکترای تخصصی، 43 درصد کارشناسی ارشد و 19 درصد کارشناسی بود. این مسأله نشان می دهد که نگاه به مقوله گردشگری، علم محور است و یکی از مقوله های تأثیرگذار در گردشگری، بحث آموزش و نگاه علمی به آن است.

جهانیان با اشاره به پنجمین سالگرد تأسیس دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ نیز اظهار کرد: این دانشکده یکی از قطب های گردشگری کشور محسوب می شود که سال گذشته اولین فارغ التحصیل دکترای گردشگری از این دانشکده بود. قطعا یکی از طرح های ما در ارائه خدمات، بحث زیرساخت های آموزشی است که باید به آن توجه کنیم تا بتوانیم از فارغ التحصیلان رشته های گردشگری در بخش های مختلف دولتی و غیردولتی استفاده کنیم. این مسأله می تواند در رونق کسب و کارهای گردشگری تأثیرگذار باشد.

عیسی امیدوار، به عنوان نخستین گردشگر ایرانی که به همراه برادرش به 5 قاره و همچنین قطب جنوب و شمال سفر کرده است، در این مراسم که از وی نیز تقدیر شد، گفت: امیدوارم گردشگری، پایه ای برای جهانگردی باشد. فکر می کنم همه افراد جامعه باید چه از لحاظ فکری و چه از لحاظ مادی، در زمینه توسعه رشته گردشگری همکاری داشته باشند. افرادی که در رشته گردشگری تحصیل می کنند، می توانند پیام آور صلح و دوستی در کشور باشند.

برترین های علمی گردشگری

در ادامه از برترین های علمی گردشگری به این ترتیب تقدیر شدند؛
علم گردشگری؛
عبدالرضا رکن الدین افتخاری ـ استاد دانشگاه تربیت مدرس ـ، محمدحسین ایمانی خوشخو ـ رییس دانشگاه علم و فرهنگ ـ محسن مصلحی ـ مدیر پیشین اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، ناصر امینیان.
کتاب و مقاله های قابل تقدیر؛
محسن یوسفی، جعفر کریمی، اصغر مولایی.
موسیقی و مستند؛
لیلا عبدی خجسته، هما اعرابی، مرضیه ابراهیمی، سامان صالحیان، ایرج میلانی، حامد مطرانلویی (قابل تقدیر).

کارآفرینی گردشگری؛
صادق کاظمیان به خاطر اقامتگاه بوم گردی رادکان ـ، اسحاق حمایتی در گردشگری روستایی، بهادر جعفری و راضیه جعفری به عنوان کارآفرینان جوان گردشگری، عباس پیرمرادیان به خاطر تربیت و آموزش خلاقانه راهنمایان گردشگری.
رسانه های گردشگری؛
رادیو جوان برای معرفی مناطق کمتر شناخته شده
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)
پایگاه اطلاع رسانی مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران  (ISTTA)
ایده های نو و خلاقانه در حوزه گردشگری؛
پروانه پرچکانی – موسسه بین المللی توسعه پایدار گردشگری علم و فرهنگ ـ و سهند عقدایی – شرکت خدمات مسافرتی، طبیعت گردی و کوهنوردی اسپیلت البرز ـ.
محمدجواد نوروزی دانشجوی مدیریت هتلداری نیز در این مراسم به خاطر اختراع تله کابین هوشمند که در مسابقه ایده ها و نوآوری های صنعت هتلداری در کره جنوبی به دریافت دئ مدال طلا موفق شده بود، تقدیر شد.
منوچهر جهانیان ـ رییس دانشکده علمی گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ ـ همچنین اعلام کرد که سومین دور کنفرانس بین المللی گردشگری معنویت که مبدع آن نیز این دانشگاه بود، قرار است در شهر تبریز به واسطه انتخاب آن به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی در سال 2018 برگزار شود.

انتهای پیام

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

افزایش 15 درصدی اعتبارات پژوهشی در بودجه 97/تزریق منابع مالی به پارک‌های فناوری بر اساس عملکرد

مسعود برومند در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به لایحه بودجه 97 افزود: در حال بررسی موارد مختلف در بودجه هستیم، جلساتی هم با کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی داریم.

وی ادامه داد: در لایحه بودجه سال 97 مجموع بودجه بخش پژوهش حدود 15 درصد افزایش یافته است؛ ولی در عین حال با توجه به شرایط بودجه‌ای کشور درصدد هستیم برنامه‌ای را تنظیم کنیم تا در صورتی که در جایی بودجه بیشتر نیاز بود، با تعامل با مجلس و سازمان برنامه و بودجه مشکلات را حل کنیم.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه میزان بودجه‌های پژوهشی سال 97 افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: پژوهش نسبت به متوسط افزایش بودجه کشور رشد بیشتری داشته است و نسبت به سال 96 نیز حدود 15 درصد افزایش بودجه داشته‌ایم.

برومند با بیان اینکه بودجه سال 97 با توجه به شرایط مختلف مجموعه‌ها بسته شده است، ادامه داد: مهم این است که برنامه با بودجه هماهنگ شود، از این رو با توجه به شرایط اگر بودجه کم است، باید اقدامات خاصی در زمینه بررسی و تحلیل برنامه‌ها صورت گیرد تا اهداف مورد نظر محقق شود.

وی با تاکید بر اینکه در بخش پژوهشی هرچه بودجه بیشتر باشد، عملکرد بهتری را می‌توان انتظار داشت، اضافه کرد: ولی باید روی طراحی فرایندهای اجرایی کار کرده و از منابع مالی خوب استفاده کنیم، در هر حال دولت سعی می‌کند بودجه لازم را به پژوهش اختصاص دهد و ما هم با برنامه‌هایی که ارائه می‌دهیم، باید بتوانیم بودجه بیشتری جذب کنیم.

برومند در خصوص برنامه وزارت علوم در زمینه تخصیص اعتبارات بر اساس عملکرد پارک‌های علم و فناوری، یادآور شد: این امر در دستور کار وزارت علوم قرار دارد، ضمن آنکه همه کشور باید به سمتی برود که بودجه بر اساس عملکرد تخصیص یابد.

وی تاکید کرد: اگر عملکرد دستگاهی ضعیف است، باید با اقدامات اصلاحی تقویت شود و بودجه پارک‌های علم و فناوری نیز به این سمت رفته است.

انتهای پیام

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

نقش باورهای معرفت شناختی، باورهای انگیزشی و خودکارآمدی ریاضی در پیش بینی پیشرفت ریاضی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه باورهای معرفت شناختی، باورهای انگیزشی و خودکارآمدی ریاضی با پیشرفت ریاضی دانش آموزان انجام شد. در این پژوهش نمونه ای با حجم 600 شرکت کننده به روش خوشه ای تصادفی از میان دانش آموزان دختر و پسر(263 پسر و 337 دختر) پایه اول دبیرستان های شهرستان فیروزآباد انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر، پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری و پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی میدلتن و میگلی به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. همچنین نمره دانش آموزان در درس ریاضی در نیمسال اول سال تحصیلی 1392- 1391به عنوان ملاک پیشرفت ریاضی در نظر گرفته شد. نتایج بدست آمده نشان داد که از بین مولفه های باورهای انگیزشی مولفه های جهت گیری درونی هدف، خودکارآمدی عملکرد یادگیری، کنترل باورهای یادگیری، جهت گیری درونی هدف و ارزش تکلیف؛ از بین مولفه های باورهای معرفت شناختی مولفه های قطعیت دانش و توانایی ثابت و متغیر خودکارآمدی ریاضی توانستند پیشرفت ریاضی را پیش بینی کنند. با توجه به این نتایج می توان گفت بین متغیر های باورهای معرفت شناختی، باورهای انگیزشی و خودکارآمدی ریاضی رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین، با مداخله و بهبود باورهای معرفت شناختی، باورهای انگیزشی و همچنین خودکارآمدی ریاضی دانش آموزان، می توان بهبودی در پیشرفت تحصیلی آنها ایجاد نمود.

کلیدواژه ها: باورهای معرفت شناختی؛ باورهای انگیزشی؛ خودکارآمدی ریاضی؛ پیشرفت ریاضی

نویسندگان:

پژمان مددپور: کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه سمنان

 محمد علی محمدی فر: استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه سمنان

 علی محمد رضایی: استاد یار گروه روان‌شناسی، دانشگاه سمنان

فصلنامه روان شناسی مدرسه – دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، بهار 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

جهاد درمان در مناطق محروم

توفان ریزگردها را باید دلیل خیلی از بیماری‌ها و ناراحتی‌های قلبی و ریوی دانست که زمینه را برای از رونق افتادن کشاورزی و دامداری و در نتیجه فقر اهالی اینجا فراهم کرده‌ است. فقری که علاوه بر سخت کردن معیشت مردم در بحث‌های فرهنگی و بهداشتی نیز آنها را با مشقت‌های زیادی روبه‌رو می‌کند.

اما میان این همه سختی، مرزداران شرق و جنوب شرق کشورمان این روزها خود را تنها نمی‌بینند، چراکه ارتش و دیگر نهادها برای خدمت رسانی به این افراد به قول معروف پاشنه‌هایشان را ور کشیده‌اند.

چشم در برابر توفان

زن سالخورده‌ای که دستمالی دور سرپیچیده، از این می‌گوید که توفان ریزگرد و شن امان آنها را بریده است. آن‌طور که او می‌گوید وقتی در سیستان باد می‌وزد دیگر نمی‌توان جایی را دید. به همین دلیل بیشتر افراد دچار مشکلات بینایی شده‌اند.

مرد جوان دیگری، حرف‌های زن سالخورده را تایید می‌کند. او نیز تاکید می‌کند مشکلات درمانی شرایط زندگی را برای سیستان و بلوچستانی‌ها دشوار‌تر کرده است، زیرا آنها براحتی نمی‌توانند به مراکز درمانی دسترسی داشته باشند.

زن میانسال دیگری دست‌های پینه‌بسته اش را نشان می‌دهد و می‌گوید اینجا بیماری‌های پوستی و چشمی مشکل مشترک بسیاری از روستاییان حاشیه هامون است.

زنان‌های زیادی با لباس‌های محلی در صف معاینه قرار دارند، خیلی‌هایشان حتی نمی‌دانند به چه بیماری مبتلا هستند، البته کم نیستند افرادی که از بیان کردن مشکل‌شان شرم دارند.

یکی از پزشکان مخصوص زنان می‌گوید برای کمک رسانی بهتر به این بیماران به تجهیزات بیشتری نیاز است. علاوه براین باید برای افزایش آگاهی در مناطق محروم نیز تلاش کرد، زیرا بسیاری از بیمارانی که به ما مراجعه می‌کنند نمی‌دانند چرا دچار بیماری شده‌اند.

در جست‌وجوی درمان ناباروری

عبدالخالق 48 سال دارد؛مردی کوتاه قد و لاغر اندام که از شرایط زندگی دلی پر دارد. او سواد ندارد و از همان دوران کودکی چوپانی کرده است، اما باهوش به نظر می‌رسد. حرف‌هایش را شمرده شمرده و حساب شده به زبان می‌آورد.

‌بیست ساله بوده‌ که ازدواج کرده، اما به دلیل بیماری صاحب فرزند نشده است. گلایه او از کمبود امکانات و نبود مراکز درمانی مربوط به مسائل و مشکلات نازایی است. او می‌گوید: به بیمارستان صحرایی احداث شده در روستای ده رئیس آمده‌ام تا بتوانم بیماری‌ام را با متخصصان در میان بگذارم، اما ظاهرا در اینجا امکان درمان وجود ندارد و قرار است بعد از تشکیل پرونده و آزمایش‌های اولیه به بیمارستان‌های ثابت ارتش مراجعه کنم.

غم بیماری، غم فقر

از صحبت‌های اهالی مناطق محروم سیستان و بلوچستان پیداست بی‌پولی و دسترسی نداشتن به مراکز درمانی باعث حادتر شدن بیماری آنها می‌شود. محمد دادکانی، مردی 52 ساله است که به زور و با صدای ضعیف از ته حنجره حرف می‌زند.

او که بازوی چپش آسیب دیده و از حالت عادی خارج شده، توضیح می‌دهد‌ ‌با دو بیماری دست‌و پنجه نرم می‌کند.

دادکانی می‌افزاید: حنجره‌ام بر اثر عفونت آسیب‌دیده ‌و بر صدایم تاثیر گذاشته است. یک بار به بیمارستان رفتم، اما چون برای ادامه درمان پول نداشتم دیگر پیگیر نشدم.

سرنوشت مرد میانسال و حاد شدن بیماری او به دلیل فقر، داستان مشترک خیلی از اهالی مناطق محروم سیستان و بلوچستان است.

او ادامه می‌دهد‌: بازویم به خاطر افتادن از موتورسیکلت شکست و به دلیل خوددرمانی و استفاده از شیوه‌های قدیمی به این روز افتاد ‌و کج شد. البته اگر پول داشتم خود‌درمانی نمی‌کردم‌.

سوء تغذیه درد مشترک کودکان

جلوی چادرهایی که برای بیماران برپا شده است، تعداد زیادی کودک جمع شده‌اند. دختر و پسران زیادی با شوق چادرها را نگاه می‌کنند و به پوستر و وسایل پزشکی چشم دوخته‌اند.

از نگاه بسیاری از آنها می‌توان فهمید برای اولین بار است چشم‌شان به تجهیزات پزشکی می‌افتد. این وسایل به قدری برای برخی از آنها عجیب است که می‌خواهند هر چه زودتر دکتر معاینه‌شان کند؛ البته هستند کودکانی که از معاینه شدن ترس دارند. مثل دختر بچه‌ای که گوشه چادر مادرش را گرفته و سعی دارد خودش را پنهان کند.

یکی از پزشکانی که به امور کودکان رسیدگی می‌کند می‌گوید: درد مشترک بچه‌ها چیزی نیست جز سوء تغذیه چراکه قد و وزن آنها با سن‌شان نمی‌خواند.

پزشک دیگری ادامه می‌دهد: کم نیستند کودکانی که به خاطر تغذیه نامناسب دچار مشکلات گوارشی شده‌اند.

مشکل ریشه‌ای دندان

دویدن دنبال اتوبوس‌هایی که به شکل درمانگاه یا داروخانه سیار درآمده‌اند، یکی از ماجراجویی‌های این روزهای کودکان مناطق محروم سیستان و بلوچستان است.

آنها برخلاف مشکلات زیادشان، می خندند و از نیروهایی که برای درمان آنها وارد عمل شده اند با لبخند پذیرایی می‌کنند.

در کنار کودکان، بزرگسالان نیز از این که دسترسی به امکانات درمانی برایشان فراهم شده، خوشحال هستند.

آنها مشکلات زیادی دارند، از بیماری‌های گوارشی بگیرید تا ارتوپدی. اما دراین میان بیشتر آنها ترجیح می‌دهند خودشان را به دندانپزشکان برسانند.

احمد علی، مرد جوانی است که از تیم‌های درمانی سراغ دندانپزشکان را می‌گیرد. او می‌گوید شب‌های زیادی را از دندان درد بیدار مانده است. احمد علی برای کم کردن از درد دندان روش‌های عجیب و غریب زیادی را امتحان کرده است. آن طورکه می‌گوید به توصیه یکی از دوستانش روغن ترمز روی دندانش ریخته، اما باز دردش ساکت نشده است.

پزشکی که مرد جوان را به قسمت دندانپزشکی راهنمایی می‌کند، می‌گوید: خیلی از اهالی مناطق محروم به خاطر فقر شدید، توجهی به بهداشت دهان و دندان خود ندارند، چراکه اول باید به فکر سیر کردن شکم‌شان باشند، به همین علت مراجعه به دندانپزشکی که هزینه نسبتا بالایی دارد اولویت آنها نیست.

ارتش در خط مقدم امداد

ارتش برای حمایت از افراد محروم مناطقی مانند‌ سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی که به امکانات بهداشتی و درمانی دسترسی ندارند با توجه به منابعی که در اختیار دارد، راهکاری در پیش گرفته است؛ برای نمونه تلاش می‌کند هر سال با ایجاد بیمارستان‌های صحرایی در مناطق محروم، گرهی از مشکل نیازمندان باز کند.

امیر سرتیپ دوم پزشک جلیل رجبی، فرمانده بهداشت، امداد، درمان و آموزش پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران درباره ‌خدمت رسانی به مناطق شرق و جنوب شرق به جام‌جم می‌گوید: ارتش در مناطق محروم کشور رزمایش‌هایی را در زمینه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی برگزار می‌کند. هدف از برگزاری این رزمایش بزرگ، مردم‌یاری و امدادرسانی، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم محروم و کمتر برخوردار مناطق شرق و جنوب شرق کشور است.

آن طور که او می‌گوید ارتش با توجه به شناخت و کسب اطلاعات از مردم و نیروهای بومی سعی کرده است در زمینه‌هایی که بیشترین بیماری‌ها و نیاز‌های درمانی منطقه است، به تهیه تجهیزات و فراهم کردن شرایط حضور متخصصان اقدام کند.

رجبی ادامه می‌دهد: در این رزمایش پزشکان عمومی، متخصصان طب اورژانس، مغز و اعصاب، قلب و عروق، زنان و زایمان، ارتوپدی، چشم، گوش و حلق و بینی، پوست، دندانپزشک، متخصص عفونی و جراحان عمومی و تخصصی در اجرا و برگزاری طرح مردم‌یاری و امدادرسانی محمد رسول‌الله(ص) ارتش در استان‌های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی حضور داشتند. همچنین در زمینه فراهم کردن تجهیزات مورد نیاز پزشکی از سامانه‌ها و تجهیزات مختلفی از جمله اتاق‌های عمل سیار، سونوگرافی، رادیولوژی، آزمایشگاه، دندانپزشکی پورتابل و قابل حمل، اکو، امکانات مرتبط با بیماری‌های زنان و نظایر آن برای خدمات‌رسانی مطلوب‌تر به مراجعه‌کنندگان به گروه‌های پزشکی استفاده شد.

با تمام قوا

در طرح مردم یاری و امدادرسانی محمد رسول‌الله(ص) ‌بیش از 50 هزار نفر از خدمات مختلف بهداشتی و درمانی رایگان ارائه شده در سامانه‌های بیمارستانی ثابت، سیار و صحرایی ارتش بهره مند شدند و بیماران نیازمند از سوی پزشکان عمومی و تخصصی مورد معاینه قرار گرفتند.

رجبی در این باره توضیح می‌دهد: در این رزمایش 500 نفر از انواع خدمات دندانپزشکی بهره‌مند شدند و 150 مورد جراحی سبک و سرپایی در دو استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی صورت گرفت. همچنین به بیش از 2000 نفر از مراجعه‌کنندگان به مراکز یادشده انواع خدمات پارا کلینیکی ارائه شد.

فرمانده اداره بهداشت و درمان ارتش با بیان این که ارتش کل توانش را در این رزمایش به کار گرفته است، می‌گوید: ارزش خدمات ارائه شده در این رزمایش حدود سه میلیارد تومان گزارش شده است که باتوجه به محرومیت و نیاز منطقه برای طرح‌های بعدی قطعاافزایش خواهد یافت.

‌‌دراین رزمایش خدمات بهداشتی و درمانی به ساکنان‌ ایرانشهر (بخش بمپور و روستاهای همجوار)، شهرستان خاش (بخش ده رئیس و روستاهای همجوار)، شهرستان کنارک (منطقه کهیر)‌، استان خراسان جنوبی (بیرجند و منطقه سربیشه، پسابندر و سواحل مکران) ارائه شد.

برکات رزمایش محمد رسول‌الله (ص)

اهداف طرح مردم یاری و امدادرسانی محمد رسول‌الله(ص) علاوه بر ارائه خدمات درمانی ارائه خدمات بهداشتی به مردم منطقه، ارزیابی آماده سازی نیروهای ارتش در شرایط بحران، واکنش سریع و ترتیب و هماهنگی بین نیروها شامل بیمارستان ها، آزمایشگاه‌ها، ارزیابی تجهیزات پزشکی، آماده سازی نیروهای متخصص برای خدمت رسانی در شرایط آب و هوایی مختلف و … است.

از دیگر برنامه‌ها و هدف‌های ارتش از این رزمایش می‌توان به اعزام برخی بیماران به بیمارستان‌های ثابت ارتش اشاره کرد.

علاوه براین در بعضی بیماری‌های خاص نیز که نیاز به درمان و عمل جراحی تخصصی‌تر بود از افرادی که ویزیت شدند حدود 5 درصد برای اعزام به بیمارستان‌های ارتش تشکیل پرونده دادند تا به صورت رایگان درمان شوند. همچنین در طول اجرای این رزمایش با حضور نیروهای ارتش در روستاهای منطقه بیش از4000 بسته بهداشتی و آموزشی بین مردم توزیع شد.

بهنام اکبری

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

مقایسه اثربخشی مداخله‌ فراشناختی و خودآموزی‌کلامی مایکنبام بر اضطراب‌امتحان دانش‌آموزان دختر‌ دبیرستانی

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی مداخله فراشناختی با خودآموزی کلامی مایکنبام در کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر انجام شد. روش پژوهش، آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر دارای اضطراب امتحان دبیرستان‌های دولتی شهر ایلام در سال تحصیلی 94-1393 است. نمونه پژوهش 45 نفر از دانش‌آموزان دارای اضطراب امتحان دبیرستان دخترانه فضیلت ایلام است که به صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. به این صورت که از  بین دبیرستان‌های دخترانه شهر ایلام به صورت تصادفی یک دبیرستان انتخاب شد و آزمون اضطراب امتحان برای 500 نفر از دانش‌آموزان دبیرستان اجرا گردید سپس 45 نفر از دانش‌آموزانی که دارای اضطراب امتحان بالای 60 بودند به صورت تصادفی در 2 گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند. گروه ­های آزمایشی8جلسه تحت مداخلات درمانی قرارگرفتند.آزمون اضطراب امتحان اسپیلبرگر برای سنجش اضطراب امتحان به کار برده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که هر دو گروه درمانی در کاهش اضطراب امتحان اثربخش تر از گروه کنترل بوده اند. همچنین مداخله فراشناختی نسبت به خودآموزی‌کلامی موثرتر است. بنابراین می­توان از درمان فراشناختی به عنوان یک روش درمانی مفیدتر نسبت به درمان های شناختی جهت کاهش اضطراب امتحان اسـتفاده کرد.

کلیدواژه ها:مداخله فراشناختی؛ خودآموزی کلامی؛ اضطراب امتحان

نویسندگان:

سجاد طاهرزاده قهفرخی: دکتری روان شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی

صغری ابراهیمی‌قوام: دانشیار گروه روان شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی

 فریبرز درتاج: استاد گروه روان شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی

 اسماعیل سعدی پور: دانشیار گروه روان شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی

فصلنامه روان شناسی مدرسه – دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، بهار 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

جریان حامی آیت‌الله منتظری زندگی‌اش را سانسور می‌کند/ سریال قائم‌مقام ساخته می‌شود

به گزارش تجهیزات نمایشگاهی پرشین آزما به نقل از خبرنگار سینمایی خبرگزاری فارس، انقلاب اسلامی و رخدادهای اوایل آن از برهه‌های حساس و تأثیرگذار کشور است و افرادی در مقاطع مختلف جریان‌ساز شدند اما کمتر به آن‌ها پرداخته شده است. یکی از دلایل عدم توجه به افراد و جریان‌ها، نگرش حاکم بر مستندسازی رسانه‌ای بود اما با گذشت سه دهه اکنون می‌توان سراغ آن دوران رفت.

بسیاری از مستندسازان از واگویی تاریخ معاصر پرهیز می‌کنند اما گروه جوان سازندگان مستند «قائم مقام» سراغ زندگی آیت الله منتظری رفتند که روزگاری قائم‌مقام رهبر انقلاب بود اما توسط حضرت امام(ره) عزل شد. علی صدری‌نیا و امین فرج اللهی از سختی‌های پژوهش درباره این شخصیت تاریخ کشورمان، شبهات و عدم همکاری افراد در به ثمر نشستن مستند سخن گفتند. این فیلم یکی از آثار پر مخاطب این روزهای اکران دانشگاهی و جشنواره سینما حقیقت به شمار می‌آید. 

ضرورت نمایش بخشی از تاریخ مغفول مانده انقلاب

* نیاز به روایت تاریخ انقلاب و تاریخ شفاهی که شما بدان پرداختید، در مقطع زمانی فعلی احساس می‌شد که سوژه سختی مثل آیت‌الله منتظری را مورد نظر قرار دهید. معمولا فیلمسازان چه در سینمای حرفه ای و چه در سینمای بلند سعی می‌کنند از ارائه تاریخ معاصر پرهیز کنند….

صدری نیا: آن چیزی که ما احساس می کردیم و دغدغه مان بود، حدود دو، سه سال پیش که بحث این مستند مطرح شد و قبل تر از آن که حتی دغدغه ابتدایی اش را داشتیم و هنوز تولیدش شروع نشده بود، این بود که یکسری مقاطع در تاریخ انقلاب هستند که مغفول مانده‌اند و به هر دلیلی گفته نشده اند. یا از لحاظ جامعه آن زمان نیاز نبوده و گفته نشده و یا  با نگاه های خط قرمزی به مسایل نگاه شده و  خط قرمز تشخیص داده شده است.

*خط قرمزی که از طرف مراجع ذیصلاح اعلام شده یا خود افراد تعیین کرده اند؟

صدری نیا: فکر می کنم فضایی که صاحبان رسانه آن را هدایت می کنند، به این خط قرمز‌ها قائل بودند و مستندسازها هم عموما به این قائل شدند که به سمت این موضوعات نروند.

درباره مسایل انقلاب قائل به خط قرمز نیستیم

*یعنی شما از خط قرمز عبور کردید؟

صدری نیا: نه، ما اصلا قائل به این خط قرمز نیستیم. این خط قرمز را خودساخته می دانیم و به نظرم چند سالی است که مستندسازها آمده اند و از صاحبان رسانه عبور کرده اند. خود این قضیه باعث شده که رسانه ها هم کم کم  با این فضا خودشان را تطبیق می دهند. چون این خط قرمزها، خودساخته است و خط قرمزهایی نیست که با شرایط واقعی تطابق داشته باشد. تصور عمومی این بوده که اگر در مورد این موضوع گفته شود، دوباره ممکن است به یکسری اتفاقات دامن بزنند. البته این در موضوعات مختلف وجود دارد و نه فقط صرفا موضوع مستند.

این نگاه باعث شده که یکسری مسائل در تاریخ انقلاب مغفول مانده و همین طور ابهامات بیشتر شده و دائما در مرور زمان شک، شبهه و شایعه هم از اطراف و اکناف بدان اضافه شده و این ماجرا مبهم تر هم شده است به طوری که الان یکسری موضوعات را در تاریخ انقلاب نگاه می کنید که اصلا نسل جوان ما در موردشان چیزی نمی دانند که تازه در بهترین حالت اینطور است و بدتر اینکه تمام شبهات تلنبار شده و طرف با ذهنیت منفی به موضوع نگاه می کند که اگر همه این اتفاقات درست هدایت شده بود، ما می توانستیم یک روایت درست و صحیحی را ببینیم. ما معتقدیم که در تاریخ انقلاب روایت و برهه ای نیست که نتوان روایت واقعی اش را به مردم و نسل جوان ارائه کرد و این روایت، روایتی نباشد که بتوان با مستندات آن را ارائه کرد و این مخاطب را قانع کرد. به همین دلیل یکی از این برهه ها زندگی آیت الله منتظری بود.

قضاوت درباره آیت الله منتظری برعهده مخاطب است

* حسی که الان با دیدن اثر نسبت به زندگی آیت الله منتظری به وجود می آید در مخاطبین با نگاه‌های مختلف متفاوت است. آیا کار سفارشی بود؟

صدری نیا: نه، این دغدغه مطرح بود که طی چند سال اخیر شاید بعد از درگذشت آیت‌الله منتظری کمی در ذهن نسل جوان که اصلا در آن اتفاقات دهه 60 و 70 دخیل نبودند و چیز زیادی از آن نشنیده بودند، یکباره تصویرسازی دیگری از زندگی آیت الله منتظری شد که مخدوش بود.

در واقع روایت جامعی ارائه نشد و روایت مقطعی ارائه می شد. حالا چه رسانه های این طرف و چه رسانه‌های آن طرف مثلا صداوسیما روایت‌های پنج دقیقه ای کوتاه که می خواست در پنج دقیقه کل ماجرا را با چند خط بگوید، چه مستندهای بی بی سی که اصلا جامع نبود و در واقع چند برهه را از زندگی آیت الله منتظری برش می زد و نشان می داد.

به همین دلیل به ذهنمان رسید و الان این نیاز را بیشتر احساس کردیم که خیلی سوال ایجاد شده و کاملا می طلبد که یکبار جامع و کامل و درست روایت شود. یکبار از صفر تا صد آن جلوی مخاطب گذاشته شود تا خود مخاطب قضاوت کند. این دغدغه ای بود که شاید استارت ابتدایی مستند قائم مقام را زد.

*آقای فرج اللهی درباره فضایی که در مقاطع مختلف ایجاد شد و شکل گیری یکسری شایعات کار پژوهشگر را به مراتب سخت و درآوردن حقیقت را از میان کتابها و رسانه ها و فضای مورد تحقیق‌تان مشکل می کند. چگونه پژوهش کار را به نحوی که حقیقت را از میان شایعات بیرون کشیدید؟

فرج اللهی: مستند «قائم مقام» البته نسبت به برخی سوژه های تاریخی دیگر کار خیلی سخت تر بود به این دلیل که برخی شخصیت‌ها در یک مقطعی تمام شده (مثل قطب زاده)و بعد از آن هم بر سرش خیلی جنگ روایت ها صورت نگرفته که کسی بخواهد از یک زاویه ای روایتش کند یا ادعایی را اثبات کند یا رد کند. پرداختن به آن یک مقدار راحت تر است اما موضوعی که هنوز زنده است مثل آقای منتظری، هنوز موافقان و مخالفان ایشان محکم  صحبت می کنند و با هم مقابله می کنند، رسیدن به آن کنه واقعیت تاریخی خیلی سخت تر است.

گام اول طبیعتا این است که شما باید همه منابع آشکار را بخوانید و بتوانید با همه افراد دخیل در این روایت ها صحبت کنید و یک چیزی که کمتر در نقدهایی که به مستند پرداختند به چشم می آید، این است که جمع بین روایت های محرمانه و علنی است. جمع بین ساحت علنی و ساحت محرمانه موضوع آقای منتظری است. مثلا شما کتاب آقای ری شهری را ببینید یا خاطرات آیت الله منتظری و کتابهای دیگر را ببینید، یک روایت خطی را ارائه می دهد ولی چیزی که به نظرم «قائم مقام» در آن موفق بود و سعی کرد به مخاطب نشان دهد تفاوت این دو فضاست. مثلا نامه 6/1 و 7/1 و8/1 نوشته می شود، این اتفاقات و التهاب درونی سران نظام در این چند روز رخ داده ولی مردم از این اتفاقات اطلاعی ندارند. مردم وقتی می فهمند که یا تیتر روزنامه را می خوانند یا به یکباره صبح بلند می شوند و می بینند عکس آقای منتظری از روی دیوار‌های شهرها پاک شده  است.

موثق‌ترین روایت‌ها را جمع آوری کردیم

نکته بعدی هم  که دقت کار را بیشتر می کرد این بود که ما سعی کردیم موثق‌ترین روایت ها را جمع کنیم. یعنی مصاحبه های واقعا خاک گرفته بعضی بزرگان نظام که مثلا با سایت یا روزنامه یا ویژه نامه ای مصاحبه کرده اند را مطالعه کنیم . به نظرم موفقیتی که در کار  داشتیم، همین بود که الان اغلب بزرگوارانی که مستند را چه در اکران های خصوصی و چه در اکران های عمومی می بینند خط تحلیلی مستند را تائید می کنند. یعنی ممکن است ایراد جزئی افراد به مستند داشته باشند که کاش به فلان قضیه می پرداختید ولی خط تحلیلی مستند و خط توصیف وقایع مستند خطی است که شاید کسانی بگویند روایتش کامل غلط است یا کسانی که بگویند خیلی عالی است. بگویند که ما یکسری نقدها داشتیم ولی خط واقع مستند درست است، این اتفاقات افتاده و این توالی درست است و تحلیلی هم که روی آن هست تا حد زیادی معقول همه است.

سراغ تحلیگر در مستند نرفتیم

*آیا تحلیل را خودتان ارائه دادید یا آقای صدری نیا گفتار متن را به نتیجه رساندند؟

فرج اللهی: شاید مستند خیلی تحلیل نداشته باشد و به قول معروف پرتره است و سعی کرده آقای منتظری را آنطور که بوده روایت کند. اگر در اوج بوده، و مقام قائم مقامی داشته در فیلم وجود دارد، فقیه عالی قدر بوده همه جامعه و مردم دلبسته اش بوده اند را در مستند می بینیم و اگر قائم مقام معزول امام بوده و برخی مردم نسبت به ایشان زاویه داشتند و دیگر خیلی مقبول جامعه نبوده را هم سعی کردیم واقعی روایت کنیم. یعنی نه سعی کرده دهه 60 ایشان را به خاطر دهه های 80 و 90 ایشان کوچک نمایی کند و نه برعکس آن.

صدری نیا: اصلا یکی از سختی های مستند قائم مقام این بود . که از روز اول ما با همدیگر این توافق را داشتیم که سراغ تحلیلگر نرویم. استفاده از تحلیلگر در کارهای تاریخ انقلاب راحت ترین کاراست. اما ما سراغ تحلیلگر نرفتیم، تحلیلگر در پژوهش بتواند به ما کمک کند و ایرادات کار ما را بگیرد.

نگاه عطریانفر به مستند مثبت است

*ولی من نامشان را در تیتراژ کار ندیدم!

صدری نیا: مثلا فرض کنید ما مشاوران پروژه‌ای مثل آقای روزی طلب و آقای کائینی داشتیم و بعد از کار افراد مختلفی از سیاسیون و شخصیت های تاریخی. مثل آقای عطریانفر به عنوان یکی از چهره های سیاسی که شاید خودشان خیلی از حوادث را از نزدیک هم دیدند و برخی از نکات را گفتند داشتیم.

فرج اللهی:  جالب است که نگاه آقای عطریانفر به مستند خیلی مثبت است و اینکه شاید تصور شود ایشان به خاطر موضع سیاسی‌شان این روایت را خیلی درست ندانند اما برخلاف این تصور آقای عطریانفر نسبت به مستند خیلی موضع مثبتی داشتند.

صدری نیا: طیف دیگر سیاسی از جمله آقای سلیمی نمین و مسعود رضایی هر کدام از بزرگواران مستند را دیدند و نکات و نظراتشان را گفته اند. دوباره ما بررسی مجدد کرده‌ایم.

 

*بررسی مجددتان در روایت تصویری بود یا قبل از اینکه تصویرها را تدوین کنید.

صدری نیا: در مقاطع مختلف بود. یعنی این مشاوره، همراه پروژه و قبل از پروژه و بعد از آن ادامه داشت. اما در ادامه بحث قبل باید بگویم که برای ما مهم بود که سراغ تحلیلگر نرویم. بلکه سراغ شاهدان عینی برویم و انعکاس این قضیه در در تیتراژ هم آمده است.

روایت افراد از آیت‌الله منتظری ملاک بود

*جزء معدود مستندهایی است که علاوه بر تشکر، گلایه مندی هم در تیتراژ دیدیم.

صدری نیا: برای اولین بار با درایت این کار را کردیم که از این به بعد باب شود. ولی همین که سراغ افراد مختلف برای مصاحبه ها می رفتیم، کار سختمان این بود که تلاش می‌شد آن فرد را از فضای تحلیل‌های امروزی اش جدا کنیم و در مقطع همان سال‌ها ببریم و از او بخواهیم آنچه در آن زمان فکر می کرده را روایت کند.

بالای 90 تا 95 درصد مستند افراد هر چیزی که می گویند تحلیل نیست بلکه روایت است. آقای باقی روایت خود را از ماجرای ارسال فیلم به بی بی سی می گوید. یا روایت خودش را از رفت و آمدهای در بیت آیت الله منتظری و مراسم تشییع آیت الله منتظری می گوید. یعنی تلاش کردیم که همه افراد خاطرات و روایت هایشان را بگویند.

سختی «قائم مقام» دوری از تحلیل و نزدیک شدن به روایت مستند

*انتقادات بیشتر به این سمت و سو است که مصاحبه طولانی‌ بوده اما بخشی از آن گزینش شده است.

در این نقدها دو نکته مهم وجود دارد. یکی دور بودن این افراد منتقد از فضای مستند و مستندسازی است و نکته دیگر اینکه مثلا ما دو سه ساعت مصاحبه گرفته ایم ولی در مستند سعی کرده‌ایم بخش هایی که به روایت نزدیکتر بوده را بگذاریم. یعنی کاملا در این سه ساعت افراد از یک مقاطع دیگر هم روایت می کنند که خودشان آنجا شاهد عینی نبودند. ما در مستند کسی که به حادثه نزدیک بوده را سند قرار دادیم. مثلا اگر می خواستیم واکنش آیت الله منتظری بعد از مصاحبه سیدمهدی هاشمی را بگذاریم هیچکس شایسته تر از آقای احمد منتظری نبوده. همین طور روایت اتفاقات داخل زندان و اعترافات ایشان را هم که می خواستیم بگیریم هیچکسی شایسته تر از آقای ری شهری نبود. به همین دلیل باید به این ظرایف دقت کنیم و شاید سخت‌ترین کار ما را در این روایت این بود که بتوانیم به این روایت نزدیک شویم و از تحلیل دور شویم.

* مستند را فصل بندی کرده اید که فاصله گذاری بسیار خوبی است  و در نوع روایت کمک شایانی می‌کند چگونه این فاصله بندی‌ها را شکل دادید؟

صدری نیا: یکی از سخت ترین کارهایی که با آقای فرج اللهی چند ماه درگیر بودیم، بخصوص که دیگر مقطع مصاحبه ها هم تمام شده بود و باید نگارش و تدوین نهایی کار را آغاز می کردیم که ما با یک موضوعی روبرو بودیم که شاخ و برگ بسیار زیاد داشت. یعنی ما ریز موضوعات بسیار زیادی داشتیم که شاید تخته های دفتر کار ما پر از این موضوعات به صورت جدول بندی شده بود و نوشته بودیم که دقیقا با چه موضوعاتی روبرو هستیم و حالا باید انتخاب می کردیم که اولا خط اصلی روایت از کجا می گذرد و بعد الاهم و فی الاهم بکنیم که کدام یک اولویت بیشتری دارد که در این دقایق محدودی که مستند ما دارد بتواند بیاید.

*و روایت زمانی هم درست دربیاید…

صدری نیا: بله، یکی از بخشهایی که شاید سر آن خیلی چکش کاری شد و بحث کردیم اینجا بود تا این موضوعات مهم درآمد. اولین بار که فیلمنامه کار نوشته و نگارش شد، روایت ما یک روایت خطی بود. یعنی از قبل انقلاب شروع می شد، جلو می آمد و تا پایان. آنجا دیدیم که این مستند جذابیت های فرمی را ندارد و شاید مخاطب باید نیم ساعت تا 40 دقیقه بنشیند تا با اولین چالش و گره مستند روبه رو شود. تصمیم گرفتیم که دوباره بازنویسی کنیم. روایت غیرخطی شد و اینجا دیگر تلاش شد که این فصل بندی اتفاق بیفتد و فصلها دقیق و شفاف شود و رفت و آمدهای زمانی برایش طراحی شد.

یعنی روایت غیرخطی که از یک مقطع شروع می شود و یکسری سوال مطرح می کند. به عقب برمی گردیم، پاسخ می دهیم و جلو می آییم. این روایت طراحی شد که این عملا کار خیلی سختی بود. ما دوباره در اکران های خصوصی مستند تلاش می کردیم تا ببینیم افراد مختلف چقدر می توانند این بحث زمانی و رفت و برگشتها را بپذیرند. آیا مخاطب حواسش هست و آیا اذیت نمی شود؟ اما با بازخوردهایی که گرفتیم کمی با فضای فرمی و گرافیکی و افکتی کار تلاش کردیم که به مخاطب کمک کنیم که این رفت و برگشت ها را خوب فهم کند و سعی کردیم همه این دسته بندی ها هم به مخاطب کمک کند که مخاطب  سردرگم نشود.

 

ثانیه‌های مستند زیر ذره‌بین است

یک نکته بسیار مهم اینکه ما از روز اول می دانستیم که دست روی یک موضوع بسیار حساس و چالش برانگیز گذاشته ایم. بعضی از مستندهای تاریخ انقلاب است که ساخته و پخش می شود و ممکن است ایراد هم داشته باشد ولی به جایی برنمی‌خورد و مناقشه برانگیز نمی شود. ولی ما می دانستیم که با اتمام این مستند خیلی ها با ذره بین ثانیه به ثانیه این مستند را نگاه خواهند کرد و این کار ما را خیلی سخت می کرد و باعث می شد که تا می توانیم این فضاها را از فضاهای بازسازی و حتی در متن هم کلمه به کلمه را با این نگاه که بعدا در موردش حرف زده و قضاوت خواهد شد دقیق روایت کنیم.

*بسیاری معتقدند که گفتار متن تحلیل سازندگان اثر است. نظر شما چیست؟

فرج اللهی: نه، ما تلاش کردیم تا می توانیم گفتار متن را کوتاه کنیم. نسخه اولیه ما 200 دقیقه بود و وقتی به 100 دقیقه تبدیل شد ما سعی کردیم با فیلم‌های آرشیوی و با مصاحبه هایمان این را کوتاه کنیم و تحلیل هایش را بگیریم و اگر قرار است کسی تحلیلی کند هم مصاحبه شونده‌ها باشند. چون الان فریم به فریم مستند در ذهنم هست، نریشن اغلب فقط یک حلقه وصل بین روایت افراد مختلف است.

فضای سیاسی که عوض می‌شود، برخی خاطراتشان کم و زیاد می‌شود!

*فصل اول، دوم و سوم گفتگوهای زیادی دارید ولی یکباره میزان گفتگوهایمان خیلی کم می‌شود. یک جایی هست که فقط دیگر تصاویر صحبت می‌کند. می‌دانم که امکانش وجود نداشته و گلایه‌های شما از نیامدن افراد پای کار بوده ولی این دلیل خیلی خوبی برای مخاطبی که قرار است چنین اثری را ببیند نیست.

صدری نیا: در بعضی فصلها به خاطر اینکه اتفاقات پشت پرده رقم می خورد  و بعضی جاها هم اتفاقات جلوی صحنه و کف جامعه است، ممکن است افراد زیادی از آن روایت داشته باشند. ولی بعضی جاها اتفاقات پشت پرده رقم می خورد. مثلا شما در این مقطع می بینید که امام و آقای منتظری صحبت علنی ندارند و با هم نامه نگاری های زیادی دارند. یا امام در پیام های کتبی شان خیلی از مسائل را می گویند. لذا اینجا باعث می شود که ما هم به این پیام ها و متن ها ارجاع دهیم. اما نکته درستی را گفتید. یعنی یک بخشی از با گلایه مندی هایی که در تیتراژ زدیم به خاطر همین است که بسیاری از بخش‌های مستند را شاید افراد مختلف می توانستند با روایت های دست اولشان از ماجرا کامل کنند و این افراد به هر دلیلی یا صلاح نمی دانند که در این مقطع راجع به این موضوع صحبت کنند، عنوان می کنند که دیگر زمان این موضوع گذشته و صحبت نکنیم. یا اینکه وقتی فضای سیاسی عوض می شود برخی افراد هم خاطراتشان  کم و زیاد یا سانسور می شود. شاید به خاطر این دلایل  بعضی از این حرفها گفته نشود.

ما با خیلی از افرادی که در ماجرا دخیل بودند و می توانستند به روایت مستند کمک کنند بارها و بارها صحبت کردیم و تلاش کردیم که بیایند و صحبت کنند اما نپذیرفتند. این موضوع از سختی های مستندسازی تاریخ انقلاب است. یعنی کلا کسانی که می روند مستند تاریخ انقلاب را می سازند بعد از آن یک احساس خستگی دارند که می خواهند تا دو، سه سال دیگر سراغ موضوعات تاریخ انقلاب نروند چون اولا جور کردن مصاحبه ها و قانع کردن افراد برای مصاحبه کار بسیار سختی است. ثانیا، بخش های آرشیوی کار و بدست آوردن آرشیو کار سختی است و همه اینها دست به دست هم می دهد که در آخر کار تیم خسته شود.

 

موسسه حفظ و نشر آثار صلاح ندیدند همکاری کنند

*از خانواده امام حاضر به مصاحبه نبودند؟

صدری نیا: با چند نفر از افراد موسسه حفظ و نشر آثار امام که در آن مقطع بودند، نامه نگاری و صحبت شد ولی جزء افرادی بودند که صلاح ندیدند صحبت کنند.

جریانی در کشور آیت الله منتظری را سانسور می‌کند

*عنوان بدون سانسور یک حس عجیبی برای مستند دارد. این عنوان شائبه‌هایی را هم بر مستند ایجاب می‌کند.

فرج اللهی: یکسری فقط روایت های خودشان را از چهره های انقلاب ارائه داده اند. یعنی در طول این سالها بخصوص هفت، هشت سال تلاش شده که یک روایت مطلوب خودشان از جریان آقای منتظری را ارائه دهند یا جریان های دیگر. از طرف مقابل هم روایتی که از آقای منتظری ارائه می شد، یک روایت خاصی بود. یک روایت این است که ایشان روحانی‌ای بودند که نقاط ضعف متعددی داشتند و از ابتدا هم ساده لوح بودند در مورد ایشان کوچک نمایی می شود. یک روایت دیگر این است که آقای منتظری از ابتدا یک جایگاه بسیار رفیعی داشتند و در اوج سیاست، بصیرت و قله های مختلف بودند که این روایت هم بزرگ نمایی شده است.

ما معتقدیم این چهره هایی که از آقای منتظری روایت می شود، چهره های سانسور شده است یعنی چهره غیرواقعی است. اگر بخواهیم آقای منتظری را روایت کنیم باید او را واقعی روایت کنیم. یکی از مواردی که قائم مقام سر آن اذیت می شود و بقیه علیه قائم مقام هجمه می کنند این است که مرزهای روایی را شکسته است. مستندسازها یا تاریخ نگارها در دام این روایت هایی که الان جلوی ذهن شان چیده شده، قرار می گیرند. اتفاقی که در قائم مقام افتاده این است که در روایت های پسینی 30 سال بعد گیر نکرده. نه در روایت های بی بی سی گیر کرده و نه در روایت کتاب خاطرات آقای منتظری گیر کرده و نه در روایت واقعیت ها و قضاوتها که یک جزوه مفصل ابهام ایشان است و نه در روایت سنجه انصاف و رنج نامه گیر کرده.

منظور از بدون سانسور این است که آقایِ منتظری نه آقای منتظری کوچک‌نمایی شده است و نه آقایِ منتظری بزرگ‌نمایی شده است. سعی کرده ایم روایت افراد قلب نشود. یعنی نگاه آقای باقی به آقای منتظری به جمهوری اسلامی و به مواجهه امام و آقای منتظری با هم حفظ شده. مخاطبی هم که اصلا اطلاعی از این قضایا ندارد متوجه می شود که نگاه آقای باقی و احمد آقای منتظری این است و نگاه آقای ری شهری و اژه ای هم یک نگاه دیگر است.

صدری نیا:  مخاطب در کار می بیند که آقای احمد منتظری نظرش در مورد حاج احمد خمینی نظر انتقادی است و به صراحت نظرش بیان می شود. از طرف دیگر روایت و انتقادش از پدر خودش و جریان سیدمهدی هاشمی را هم می شنود. یعنی تلاش شده که همه حرفها در مستند گفته و بیان شود. نه اینکه یک بخشی را فقط نگه داریم و یک بخشی را بزنیم. در مورد آقای باقی هم تلاش شده که روایتهای بیان شده حفظ شود و درست جا بیفتد.

درهای آرشیو بیت آیت الله منتظری را باز کنید!

 برای ما محل سوال است و برای مخاطبان هم باید محل سوال باشد در طول این پروژه با وجودی که ما بیت آیت الله منتظری درخواست دادیم ولی هیچ منبع آرشیوی در اختیار ما قرار داده نشد. عکسهای منتشرشده بر روی سایت آیت الله در اختیار ما قرار گرفت هیچ  منبعی از بین فیلم ها و این همه منابع آرشیوی که از ایشان موجود است در اختیار تیم قائم مقام قرار نگرفت. این یعنی سانسور. یعنی اینکه منابع آرشیوی در اختیار یک جریان باشد و آن جریان تلاش کند که به صورت گزینشی، خودش بعضی از بخشها و بعضی از ابعاد زندگی آیت الله منتظری را پررنگ کند و بعضی چیزها را منتشر نکند، جریانی به اسم آیت الله منتظری ایشان را سانسور کرده و از ایشان گزینشی مطالبی را منتشر کرده. به نظرم امروز تاریخ پژوهان و مستندنویسان باید این درخواست را داشته باشند که درهای آرشیو بیت آیت الله منتظری باز شود تا خیلی از منابع آرشیوی به مخاطبان کمک کند که شخصیت آیت الله منتظری را با همه ابعادش به صورت کامل بشناسند.

*پس همچنان آیت الله منتظری با سانسور به مخاطب روایت می شود؟!

صدری نیا: جریان حامی آیت الله منتظری تلاش می کند که فقط بعضی از ابعاد زندگی آیت الله منتظری را نشان دهد و بعضی از ابعاد را احساس می کند که امروز به صلاح نیست که به مخاطب نشان دهد.

* بیشتر روایت پسر آیت‌الله منتظری و آقای باقی از آیت‌الله منتظری باعث انتقاد به این مستند و این افراد شد.

فرج اللهی: بله بعضی نقدها به طور غیررسمی و غیرمستقیم متوجه احمد آقای منتظری و آقای باقی می شود. چون احمد آقای منتظری گفته اند که به نظرم پدرم این نقطه ضعف را داشته و من خودم آن موقع این قضیه را زیر سوال می بردم. یا مثلا نگاهی که می گویند بیت آقای منتظری با لیبرال‌ها یک رابطه مثبتی داشته اند. این را کسی روایت می کند که خودش دلبسته و از مورخان جریان آقای منتظری است. اگر این حرف غلط باشد که برخی معتقدند غلط است این حرف را آقایان منتظری و باقی  می زنند و متوجه مستند نمی شود.

برخی از  بازگویی نقطه ضعف آیت‌الله منتظری توسط فرزندش ناراحتند

چه جریان و طیفی از مستند «قائم مقام» ناراحت است؟

صدری نیا: مخاطب عام وقتی کار را می بیند منصفانه و بدون سانسور می بیند. الان آن جریانی از مستند قائم مقام و روایت بدون سانسور این مستند ناراحت است که ذهن خودش را با یک روایت کلیشه ای و قالبی شکل داده و نمی تواند باور کند که آقای احمد منتظری در مورد پدر خودش اینطور صحبت می کند. بله، بعد از 30 سال آقای احمد منتظری آمده و صریحا می گوید که نقطه ضعف پدر من سیدمهدی هاشمی بود. این مخاطبی که شاید ذهن خودش را دلبسته یک تحلیل کرده و نمی خواهد باور خودش را بشکند در مقابل مستند گارد می گیرد.

الان دو، سه هفته است که اعلام کرده ایم و در کانال مستند تندترین نقدها حتی فحاشی را هم منتشر می کنیم. یعنی گفته ایم هر نقدی که منتشر بشود را در کانال خودمان قرار می دهیم و دو، سه هفته است که اعلام کرده ایم که آمادگی داریم نقدهایی که به استنادهای کار است را دریافت و اگر لازم است پاسخ دهیم. ولی در این مدت بجز نقد سازندگان مستند و برچسب زدن های سیاسی به مستند هنوز چیزی ندیدیم.

*در ساخت و نگارش اثر حسرتی  باقی مانده و ای کاشی که امروز پس از نمایش فیلم به آن برسید؟

صدری نیا: امروز وقتی از دل شاخ و برگهای زیاد موضوع کنار زده ایم و به روایت 100 دقیقه ای رسیدیم که دیگر دسته بندی و فصل بندی شده و مشخص است شاید در اکران ها بعضی مقاطع به ذهنمان می رسد که کاش فلان موضوع هم اضافه می شد آنهم درجه اهمیت داشت. ولی وقتی خودمان را به عقب برمی گردانیم و در شرایط تولید مستند قرار می دهیم، می بینیم که آن سختی که شاید در زمان تولید داشت کمی باعث شده بود که مجبور شویم بعضی از این روایتها را کم کنیم.

 ساخت سریال «قائم مقام» خواست مخاطبان و تأمل جدی

صدری نیا: در اکران های دانشگاهی می گویند که کاش سریال این مستند را بسازید. در واقع یک نسخه مفصل تر که حالا دیگر دست‌تان باز است که بعضی از جزئیات را باز کنید را بسازید.

*آیا برایتان این امکان وجود دارد؟

صدری نیا: برایمان واقعا محل تامل جدی ایجاد کرده.

فرج اللهی: شاید یک حسرتی که آدم می خورد این است که الان یک نسخه 100 دقیقه ای مورد اقبال قرار گرفته و  منتشر شده همه قائم مقام را به این 100 دقیقه می شناسند. شاید بیشترین حسرت این است که آنها که نیامدند و مصاحبه نکردند ایکاش بودند. یعنی در مورد آنها که خلاء روایت داریم  اگر بودند  مستند خیلی کامل تر بود و غنی تر می شد. 

گفت‌وگو : زهرا قزیلی

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

رویدادهایی که امروز خبری می شود

جزییات بیشتر رویدادهای خبری امروز ایران و جهان به شرح زیر است :

*** اخبار داخلی

** سیاسی
– سفر رییس جمهوری به ترکیه برای شرکت در اجلاس فوق العاده سران سازمان همکاری اسلامی
– جلسه علنی مجلس شورای اسلامی
– سمینار تروریسم، افراط گرایی و امنیت منطقه ای در غرب آسیا در وزارت امور خارجه

** میزگرد
– پژوهش و اقتصادی مقاومتی

** اجتماعی
– دهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
– همایش روسای ادارات مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی

**علمی
– نشست خبری جشنواره خوارزمی
– جلسه نقد و بررسی مجموعه کتاب های فرهنگ و محیط زیست
– تجلیل از برگزیدگان پژوهش، فناوری
– کنفرانس کارآفرینی با رویکرد الزامات دانشگاه کارآفرین

** اقتصادی
– همایش هفته پژوهش در بانک مرکزی
– همایش معاملات لگاریتمی بورس

** فرهنگی
– رونمایی از کتاب «مردم چرا به سینما می روند؟»
– نشست خبری بیست و ششمین اجلاس سراسری نماز
– نشست خبری نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ

***اخبار استان ها

**خوزستان (اهواز)
– بهره برداری از گام نخست پروژه آلومینیوم کاوه مسجد سلیمان و آغاز کار ساخت پروژه پترو پالایش (بختیاری) در مسجد سلیمان با حضور معاون اول رییس جمهوری
– شرکت در نشست اقتصاد مقاومتی در اهواز
– افتتاح طرح آبرسانی به 111 روستا در شهرستان اندیکا در شمال شرق خوزستان

**قزوین(قزوین)
– جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان

**خراسان رضوی(مشهد)
– تشییع پیکر یک شهید مدافع حرم در مشهد
– جشن تولید انبوه خودروی هایمای اس 5 در ایران خودرو خراسان
– نشست بین المللی آگاهی از خطرات مین با حضور نمایندگان از صلیب سرخ هفت کشور جهان
– همایش سلامت مادر و فرزند با موضوع کودک آزاری
– افتتاحیه مرحله کشوری دوازدهمین دوره مسابقات مدهامتان ویژه کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور
– تشییع پیکرهای هفت کوهنورد جان باخته در اشترانکوه

**قم(قم)
-مراسم استقبال از کاروان نمادین ورود حضرت معصومه(س) به قم
– سفر رئیس سازمان دامپزشکی کل کشور به قم

**گلستان(گرگان)
– دومین نشست فعالان فضای مجازی و حقوق شهروندی در گرگان
– گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه گلستان

*** اخبار خارجی

**آسیا و اقیانوسیه
– ادامه جشنواره بین ‌المللی جاده ابریشم دریایی در شهر چوان جوئو چین با حضور ایران
– روز دوم کنفرانس منطقه ای اکو در اسلام آباد

**اروپا و امریکا
– اجلاس تغییرات اقلیمی با حضور سران و نمایندگان کشورهای جهان در پاریس
– سخنرانی وزرای امور خارجه و بازرگانی آمریکا در اندیشکده شورای آتلانتیک پیرامون روابط واشنگتن و سئول
– موعد تصمیم گیری کنگره آمریکا در باره برجام

**خاورمیانه و آفریقا
– سفر امیر کویت به ترکیه
– میزبانی تونس از نمایندگانی از 20 کشور عضو بانک توسعه اسلامی
– اعلام سیاست های نخستین برنامه حمایت مالی عربستان و راه اندازی سیستم حساب شهروندی در این کشور

میزگرد*1436*گروه های هفتگانه خبری اخبار داخلی،استان ها و خارجی*انتشار: داود پورصحت *

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

تفسیر با نگاه اجتهادی توسعه یابد

به گزارش تجهیزات نمایشگاهی پرشین آزما به نقل از خبرگزاری بین‎المللی قرآن(ایکنا) از قم، آیت‎الله محمد جواد فاضل لنکرانی دیشب 20 آذر در مراسم تجلیل از اساتید مرکز تخصصی ائمه اطهار(ع) گفت: خوشبختانه بخش کلام این مرکز فوق انتظار عمل کرده است.
وی افزود: در ابتدای کار، این مجموعه توسط حجت الاسلام والمسلمین طبسی تشکیل شد و حلقه ای از فضلای حوزه در این زمینه فعال شد.
رئیس مرکز تخصصی ائمه اطهار(ع) بیان کرد: این مرکز، از مراکز موفق حوزه در بخش کلام اسلامی و مکتب اهل بیت(ع) بوده است زیرا افرادی در این مجموعه فعال هستند که جزو وزنه‎های خوب حوزه در این عرصه هستند.
وی گفت: مجموعه کلام اسلامی از بهترین مجموعه های تخصصی مرکز تخصصی ائمه اطهار(ع) است؛ یکی از خواسته های حوزه علمیه اراک، ایجاد یک شعبه از مجموعه کلام اسلامی در اراک بود که امیدواریم این کار به زودی انجام شود.
آیت‎الله فاضل لنکرانی اظهارکرد: پژوهش هایی که در این مجموعه منتشر شده و یا در دست انتشار است از شاخص‎های جالب توجه در این مجموعه است؛ این مجموعه بیشترین نشست های علمی را در عرصه سلفی گری برگزار کرده است.
وی گفت: قرار شد که یکی از پژوهش های علمی این مجموعه به زبان انگلیسی منتشر شود زیرا برخی از جوانان در کشورهای غربی تصور می کنند که سلفی گری، ماهیت اصلی اسلام است؛ این مباحث باید به زبان های مختلف منتشر شود و آثارآن در دنیا منعکس شود.
رئیس مرکز تخصصی ائمه اطهار(ع) بیان کرد: گام های بزرگی در زمینه مباحث علمی در حوزه کلامی در حوزه و در این مجموعه انجام شده است و مرحوم والد آیت الله العظمی فاضل لنکرانی همیشه حمایت خاصی در حوزه پژوهش و تبلیغ انجام می دادند.
وی گفت: این مرجع تقلید همیشه نسبت به تربیت نیروهای علمی حوزوی برای پژوهش و تبلیغ حساسیت داشتند؛ در همان زمان یعنی اوایل دهه هشتاد نیروهایی در این زمینه تربیت شدند؛ از عنایتی نیز که مقام معظم رهبری نسبت به اساتید و زحمتکشان حوزه کلامی این مجموعه داشتند بسیار سپاسگذاریم و این حمایت ها امید بخش است.
آیت‎الله فاضل لنکرانی اظهارکرد: باید یک تحول عمیق در تفسیر و کلام و فهم احادیث و علم حدیث و… داشته باشیم و این مسیر با مبانی اجتهادی صورت می گیرد.
وی گفت: تفسیر باید با ضوابط اجتهادی تفسیر شود و اگر اینگونه عمل شود مباحث ناب و بسیار ارزشمندی را نیز منتج خواهد کرد؛ در باب مسایل اعتقادی و مهدویت و… اگر مسایل و مبانی مهدویت به میدان نیایند بسیاری از معارف برای ما روشن نخواهد شد.
رئیس مرکز تخصصی ائمه اطهار(ع) بیان کرد: نشستی با عنوان ضابطه اسلام و کفر نزد شیعه و سایر مذاهب اسلامی برگزار شد که مشخص شود که ابن تیمیه از چه بابی ورود کرده است که زیارت را شرک می داند؛ مشکل این افراد، مشکل مبانی اجتهادی است؛ ضابطه اسلام و کفر بین شیعه و سنی مشترک است که دراای ریشه قرآنی و روایی است و دیگر کسی حق اضافه کردن مطلبی را به این بحث ندارد.
وی گفت: اگر کسی در علم اجتهاد به پختگی علمی برسد می تواند معیار اسلامی در عرصه های مختلف را به خوبی دریابد؛ اگر فکر سلفی با مبانی اجتهادی پاسخ داده شود قطعا از بین خواهد رفت؛ اینکه داعش از بین رفت ولی فکر داعش باقی مانده، بحث درستی است ولی باید با سلاح مبانی اجتهادی این فکر را نیز از بین ببریم.
آیت‎الله فاضل لنکرانی اظهارکرد: تا زمانی که با مبانی اجتهادی علمای آنها را از افکار داعش برهانیم راه دیگری نخواهیم داشت؛ باید مبانی اجتهادی مشترک و محکم را پیدا کنیم که یکی از آنها در بحث ضابطه اسلام و فکر است.
وی گفت: اساتید باید روی طلاب سرمایه گذاری کنند؛حجت الاسلام نجم الدین طبسی با ارتباط بسیار خوبی که با طلاب داشتند توانستند اساتید بسیار خوب امروز حوزه را تربیت کنند؛ مایز اصلی حوزه با مراکز آموزشی، ارتباط عمیق اساتید با طلاب است.
رئیس مرکز تخصصی ائمه اطهار(ع) بیان کرد: اساتید باید یقین پیدا کنند که ذهن طلاب نسبت به مباحث اعتقادی به حدی قدرت پیدا کرده است که ذره ای از مباحث اعتقادی و شبهات را باقی نمی گذارد چون اگر ذره ای از شبهات حل نشود بعدها مشکل ایجاد می کند.
وی گفت: کار اساتید کلام، از اساتید فقه و اصول به مراتب سنگین تر است زیرا اساتید کلام باید به هر شکل ممکن است طلاب را قانع کنند و جواب های آنها را با دقت ارایه دهند.
آیت‎الله فاضل لنکرانی اظهارکرد: پژوهشگران حوزوی باید به خوبی تربیت شوند در نقاط مختلف کشور و دنیا مستقر شود تا پرچم اسلام در منطقه خود باشند.

منتشر شده در دسته‌بندی نشده