خودزنی با لهجه تهرانی!

دکتر اکبر علیوردی نیا؛ استاد  جامعه شناسی در روزنامه ایران نوشت: معروف است که درباره خودکشی می‌گویند این موضوع یک مسأله هشت وجهی است: 1) معنایی  2) آماری  3) تاریخی  4) مذهبی  5) فلسفی 6) روان شناختی  7) جامعه شناختی  8) رفتاری. از این رو می‌توان گفت که بعد جامعه شناختی فقط یکی از ابعاد هشتگانه را تشکیل می‌دهد.  خودکشی نه تنها یک خسارت شخصی است بلکه یک خسارت اجتماعی نیز هست. صرفنظر از ارزیابی های شخصی و اخلاقی، ارزش یک شخص را می‌توان بر حسب نقشی که در یک جامعه ایفا می‌کند نیز ارزیابی کرد. بنابراین، از آنجا که خودکشی متضمن خسارت برای جامعه است، لذا یک مسأله اجتماعی محسوب می‌شود.  مسأله‌ای که ذهن بسیاری از اندیشمندان را به خود مشغول داشته، این است که چرا در برخی از مناطق یا گروه های اجتماعی، میزان خودکشی بالاست، در صورتیکه سایرین میزان خودکشی کمتری دارند؟ آیا مشخصه قربانیان، بیماری ذهنی، اختلال فیزیکی، شخصیت اقتدارگرا، یا میانگین هوشی بالاست؟ وجه تمایز گروه هایی که در آنها میزان خودکشی بالاست، نسبت به گروه هایی که میزان خودکشی آنها پائین است چیست؟ در سال‌های اخیر شاهد روند روبه رشد میزان خودکشی نسبت به سال‌های گذشته در میان اقشار مختلف کلان شهر تهران، بخصوص در میان قشر جوان هستیم. وجود چنین معضلی، ضرورت انجام پژوهش‌های علمی به منظور علت‌یابی و ارائه راهکار‌های بهینه را نشان می‌دهد. در ایران، در مورد خودکشی و مسائل مربوط به آن تحقیقات متعددی صورت گرفته است، لیکن بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد بسیاری از تحقیقات انجام شده در ایران در مورد خودکشی از دیدگاه روان شناختی و پزشکی به مسأله خودکشی پرداخته است. فقدان چار‌چوب نظری و ضعف‌های روش‌شناختی از مصادیق بارز بسیاری از پژوهش‌‌ها است و سهم پژوهش های جامعه شناختی که مبتنی بر بینش تئوریک بوده و در پی تبیین سهم عوامل اجتماعی مؤثر بر آن باشد، بسیار اندک است. برخی از تحقیقات انجام شده در ایران نشان می‌دهد که نوع غالب خودکشی‌های انجام شده در ایران از نوع خودکشی تقدیرگرایانه – بخصوص در میان زنان و دختران- است. خودکشی تقدیرگرایانه که صورت معکوس خودکشی ناشی از نابهنجاری است، از تحمیل بیش از حد هنجارها بر فرد ناشی می‌شود. خودکشی تقدیرگرایانه مبین انعطاف ناپذیری و طاقت فرسا بودن هنجارهای اجتماعی، بویژه در استان های کمتر صنعتی شده است که از انسجام و انتظام اجتماعی بالایی برخوردارند. به عبارت دیگر، این نوع خودکشی ناشی از انتظام اجتماعی افراطی بوده و بیانگر این است که آینده اشخاص از پیش قالب‌ریزی شده و افراد تحت تأثیر نظارت بیرونی و اخلاق رئالیسم هستند و لذا اغلب خودکشی‌ها  – از جمله خودسوزی زنان – متضمن رهایی از یک موقعیت هنجاری است که چاره‌ای جز آن وجود ندارد. اما با توجه به روند رو به فزونی میزان خودکشی در تهران، به نظر می‌رسد که خودکشی‌ها در تهران دارای تبیین کاملاً متفاوتی از مناطق کمتر توسعه یافته ایران نظیر استان‌های غربی و جنوبی ایران است. در شهر تهران، با توجه به بالا بودن میزان طلاق و پائین بودن سطح یکپارچگی خانواده، احتمال این‌که جوانان به سمت خرده‌فرهنگ‌‌های مربوط به خودکشی متمایل شوند، افزایش یافته است و بدین طریق با رفتار‌های مربوط به خودکشی تماس پیدا می‌کنند. از سوی دیگر، بالا بودن سطح نابهنجاری، قوی‌تر از گرایش به سوی خرده فرهنگ‌‌های مرتبط با خودکشی است و تضعیف علقه‌های اجتماعی پیوند دهنده فرد به جامعه موجب افزایش میزان خودکشی شده است. برای انجام تحقیق در مورد خودکشی در تهران، برای غلبه بر تعدادی از مشکلات روش‌شناختی مربوط به مطالعه خودکشی، به جای تأکید بر خودکشی، بر روی گرایش نسبت به خودکشی پیشنهاد می‌شود. به عبارت دیگر به جای تأکید بر خودکشی کامل، بر فکر کردن به خودکشی و تلاش برای خودکشی تأکید می‌شود. مطالعه گرایش به خودکشی، به خصوص در میان جوانان به ما این امکان را می‌دهد که رابطه متقابل بین مفاهیم نظری کلیدی را در سطح فرد بررسی کرده و همچنین بر خانواده به عنوان منبع اصلی همبستگی با جامعه و کنترل به وسیله جامعه تأکید شود.  مطالعه گرایش نسبت به خودکشی به این علت اهمیت دارد که نظریه‌پردازان معتقدند خودکشی در انزوا اتفاق نمی‌افتد. یعنی افرادی که از نظر اجتماعی منزوی‌تر هستند کمتر تمایل به ارتکاب خودکشی دارند. بنابر‌این تمایل افراد به خودکشی تحت تأثیر رابطه‌شان با دیگران قرار دارد. علاوه براین، هر خودکشی انفرادی مستقیماً تحت تأثیر زمینه و بافت جامعه بزرگتر قرار دارد. به عبارت دیگر گرایش یک جامعه ممکن است بر رفتار متمایل به خودکشی افراد تأثیر بگذارد. با وجود رابطه بین نگرش جامعه نسبت به خودکشی و رفتار متمایل به خودکشی در میان افراد، مطالعه گرایش نسبت به خودکشی یک موضوع نسبتاً جدید است که تاریخ آن تقریباً به 30 سال قبل بر می‌گردد. البته برای مطالعه علمی میزان خودکشی در سطح کشوری علاوه بر پیمایش، مطالعه طولی – تطبیقی با واحد تحلیل استان یا شهر نیز برای انجام مطالعه دقیق ضرورت دارد. بالا بودن میزان انواع جرایم در تهران برحسب جمعیت آن، دال بر عدم نظارت هنجار‌ها بر رفتار در کلان شهر تهران است و کنش‌‌های افراد دیگر از هنجار‌های روشن و نافذ جامعه تبعیت نمی‌کند. لذا خودکشی‌ها در تهران نوعاً معلول عدم تعادل در نظام ‌ اجتماعی است که خود این عوامل معلول کسادی سازمان اقتصادی و از هم پاشیدگی ارزش‌های سنتی، آشفتگی در نظام جمعی و نظم عمومی جامعه، افزایش طلاق و در نتیجه آن اغتشاش در روابط خانواده است.  در این نوع خودکشی‌ها، فرد به حیاتش نه از آن رو پایان می‌دهد که هنجاری را شکسته، یا به قانون مورد پذیرش گردن ننهاده، بلکه بدین سبب دست به خودکشی می‌زند که بعد از تلاش بسیار زندگی را سراب، پیروزی‌ها را بی‌فرجام و حیات را پوچ یافته است.پیمایش‌هایی که نشان دهنده روند فزاینده سوء مصرف مواد(از جمله الکل)، سرقت، روسپیگری، فرار دختران از منزل، طلاق، کارتن خوابی، خودکشی، دگرکشی، خشونت خانگی، کودک آزاری، جرایم رایانه‌ای، کلاهبرداری، جعل، تقلب علمی، تکدی گری و… در تهران است، نمودهایی از فشارهای ساختاری است که ناشی از تنش در اجزای مختلف نظام اجتماعی و لایه‌های مختلف تشکیل دهنده آن است.  از سوی دیگر، مدیریت رفتارهای انحرافی در جامعه ما به مراتب دشوارتر از جوامعی است که نظام ارزشی و هنجاری تفکیک شده‌ای دارند. زیرا، در جوامع غیر دینی لزوماً قوانین موضوعه مبتنی بر ارزش‌های مذهبی نیستند و لذا ناکارآمدی هنجارهای اجتماعی- از جمله قوانین- و بازیگران نقش‌ها به ارزش‌های مذهبی ارتباطی پیدا نمی‌کند. ولی در ایران، چون قوانین مبتنی بر ارزش‌های مذهبی‌اند و این دو از هم تفکیک نشده‌اند، ناکارآمدی قوانین، یک مسأله ارزشی می‌شود و با ریشه‌های نظام ارتباط پیدا می‌کند. بنابراین، ملاحظات فرانظری و ایدئولوژیکی موجب می‌شود تا نتوان در بسیاری از موارد، توصیه‌های سیاستی مبتنی بر نظریه‌های جرم شناختی را در جامعه ما اعمال نمود. برای غلبه بر این مشکل، محققان بایست بتوانند با بومی‌سازی دلالت‌های سیاستی نظریه‌های تبیین رفتارهای انحرافی، زمینه را برای مدیریت علمی پیشگیری از رفتارهای پر خطر فراهم سازند.

مسیر پژوهش را بر خلاف جهت پیش می‌بریم/ پژوهش، جریمه نیست!

شهین اعوانی، پژوهشگر ایرانی حوزه فلسفه، به مناسبت هفته پژوهش درباره جایگاه پژوهش در جامعه ما به خبرنگار مهر گفت: می‌توان هم با نگاه مثبت و هم با در نظر گرفتن معایب به این موضوع نگریست. مزایای آن این است که  بالاخره در موسسات پژوهشی کاری می‌شود که پشتیبان دانشگاه‌ها قرار می گیرد و در واقع پشتیبان علم و فرهنگ در جامعه می‌شود. ولی اگر به صورت فهرست‌وار بخواهیم به معایب پژوهش در جامعه ما اشاره کنیم، معایب آن در اینجاست که مسیر پژوهش را ما بر خلاف جهت پیش می بریم. ما اول تدریس می‌کنیم بعد تحقیق، یعنی اول معلم هستیم و بعد پژوهشگر.

عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران تصریح کرد: اگر کتابهای درسی دانشگاه‌ها را به خصوص در حوزه علوم‌انسانی و فلسفه مشاهده کنید یا از روی نوار پیاده شده و به صورت کتاب در آمده‌اند یا در مقدمه نوشته می‌شود که چندین بار هگل، کانت، ملاصدرا و … درس داده شده و این کتاب حاصل ۸ بار تدریس استاد است. این یعنی اینکه ما هشت سری دانشجویان را به مثابه آزمایشگاهی پرورش داده ایم و بعد آمده ایم این آموزش ها را کتاب کرده‌ایم در صورتی که این روند در کشورهای دیگر برعکس است، یعنی ۸ سال تحقیق می‌کنند و حاصل آن را کتاب می‌کنند و بعد سر کلاس می‌روند.

وی افزود: این روند مخربی است که من بارها آن را گفته‌ام که از پیاده کردن نوار کسی استاد دیده نمی‌شود یا از گوش دادن نوار کسی عالم نمی‌شود. همانطور که از پیاده کردن نوار هم کسی پژوهشگر نمی‌شود. بنابراین اگر بخواهیم نوار را برای ارتقای بینش و فرهنگ مردم در نظر بگیریم، خوب است ولی نه در دانشگاه. ما در دانشگاه اجازه نداریم این طور برخورد کنیم. بنابراین هفته پژوهش بسیار فرصت خوبی است که نگاه کنیم و ببینیم در کجای کار هستیم. به عنوان مثال اگر در علوم تجربی این روش را بکارگیریم یعنی اول دانشجو را بپرورانیم بعد کتاب بنویسیم یعنی زلزله آمده و تخریب کرده و ما بعد کتابش را نوشته ایم.

عضو هیئت مدیره مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با تاکید بر اینکه ما باید پژوهش را جدی بگیریم و پژوهش منبع علم پروری ما باشد، ادامه داد: متأسفانه چیزی که تا به حال در وزارتخانه ما اتفاق افتاده این است که هیئت علمی وقتی که می‌خواهند شخصی را جریمه کنند، او را می‌فرستند قسمت پژوهشی. این یعنی پژوهش جریمه است و اینگونه چطور می توان شان پژوهش را حفظ کرد. این کار حداقل تا یکسال پیش انجام می‌شد و من بارها در جلسات به این قضیه اعتراض کرده‌ام و شنیدم که به تازگی تغییر کرده است ولی من هنوز هم مطمئن نیستم. اگر چنین چیزی تا به حال بوده باید بدانیم پژوهش جریمه نیست. پژوهش مسیر تحقیق و در حقیقت چشم اندازی است که اگر ما آن را نادیده بگیریم مثل این است که چشممان را روی علم بسته‌ایم.

شهین اعوانی افزود: موضوع دیگر در رابطه با پژوهش در فلسفه این است که ما باید اول پژوهشگر را مورد توجه قرار دهیم نه مترجم را. مترجم تنها بیان کلمات به زبان دیگر نیست. مترجم باید روش تحقیق آن مولف و محقق را بداند، دیدش را بشناسد و بعد کاری را ترجمه کند نه اینکه هر کسی انگلیسی یا آلمانی خوب بلد است، مترجم خوبی هم هست. ممکن است زبان ما در فلسفه آلمانی عالی باشد ولی ما اجازه نداریم در حوزه های دیگر مثل علوم اجتماعی و …ترجمه کنیم بلکه باید در تخصص ما باشد. بنابراین از اینکه می‌بینم یک نفر هم مترجم کانت، هم مترجم هگل، هم هایدگر و افلاطون است، تعجب می‌کنم چون این یک ملغمه‌ا ی می‌شود در تحقیق و لطمه می زند به علم.

شهین اعوانی ادامه داد: از همه اینها گذشته قرار بود ما در علوم انسانی مبنای اسلامی بگیریم ولی اکنون در خود حوزه علمیه کارهایی تدریس می شود که تماماً ترجمه است و فراگیری این کار به اصل مطلب ضربه می زند. ما در اینجا ترجمه را از پژوهش حذف کرده‌ایم، یعنی کسی اینجا نمی‌تواند کار ترجمه را قالب بگذارد برای طرح پژوهشی، مگر ترجمه کلاسیک را برای مثال ترجمه اخلاق ارسطو را یکبار دیگر به فارسی خوب ترجمه کنید و از این طرف اگر کسی پیدا شود که اخلاق ناصری یا اسفار را ترجمه کند، ما استقبال می کنیم ولی یک شرط مهم دارد و آن پژوهشی دیدن این متن است. عربی یا انگلیسی را خوب دانستن دلیلی برای خوب فهمیدن ملاصدرا نمی شود.

وی افزود: ما در دانشگاه این همه الهیات شفا و اشارات خوانده‌ایم ولی اکنون که طرح ابن سینا را اینجا دایر کرده ایم، می‌بینیم استادی که قبلا خودم پیش او، این درس‌ها را خوانده ام، به ما می‌گوید؛ من اگر کتاب تعلیقات ابن سینا را می‌خواندم طور دیگری تدریس می‌کردم. این است که نمی شود در دانشگاه بدون تحقیق و پژوهش درسی را برای دانشجویان تدریس کرد. این وظیفه یک موسسه پژوهشی مثل اینجاست و ما هم اولویتمان این است که ببینیم در کتاب‌های درسی دانشجویان چگونه یک منبع موثق داشته باشیم؟ برای مثال شیخ اشراق را مرحوم آشتیانی منتشر کرده ولی اغلاط زیادی دارد و اکنون منبع درسی است. کار پژوهش یعنی پرداختن به این موضوع‌ها که در جامعه ما  از اهمیت بسیاری برخوردار است.

پیام آذری جهرمی به مناسبت روز پژوهش

پیام آذری جهرمی به مناسبت روز پژوهشبه گزارش تجهیزات نمایشگاهی پرشین آزما به نقل از حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مناسبت روز پژوهش پیامی صادر کرد.

وی در این پیام ضمن گرامیداشت این روز و تبریک به دست‌اندرکاران این عرصه، تأکید کرد که اندیشه‌ورزی و پژوهش از جایگاه شامخی در دستیابی به ایده‌های نو و کارآمد در عرصه گسترش دانش برخوردار است.

وزیر ارتباطات همچنین ابراز امیدواری کرد که در سایه تلاش‌ها و حمایت‌های مالی و معنوی وزارت متبوعش از کوشش‌های صادقانه پژوهشگران دلسوز، بتوانیم در آینده‌ای نزدیک شاهد افق امیدبخشی از شکوفایی اقتصاد دیجیتال در کشورمان باشیم.

در متن پیام  آذری‌جهرمی  آمده است:

“مایه بسی خوشوقتی است که فرارسیدن هفته پژوهش را به تمامی عزیزانی که به نحوی درگیر فعالیت‌ای پژوهشی در حوزه فاوای کشور هستند، تبریک و تهنیت عرض نمایم.
برکسی پوشیده نیست که اندیشه‌ورزی و پژوهش از جایگاه شامخی در دستیابی به ایده‌های نو و کارآمد در عرصه گسترش دانش برخوردار بوده و هرگونه سرمایه‌گذاری بر این مقوله خطیر در ابعاد بنیادی، کاربردی، راهبردی و توسعه‌ای تضمین‌گر رونق کشورعزیزمان در همه ابعاد خواهد بود.
در عرصه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، با توجه به جایگاه ویژه این حوزه‌ در توانمندسازی سایر فناوری‌ها و گشودن زمینه‌های کارآفرینی و تولید و اشتغال که نهایتاً به تبلور «اقتصاد دیجیتال» در جامعه منجر می‌شود، سهم بزرگ و شایانی از پژوهش را به خود تخصیص می‌دهد. شکوفایی فنّ شاخه‌هایی از قبیل اینترنت اشیاء، نسل جدید ارتباطات «مبتنی بر نرم‌افرازی»، رایانش ابری، کلان داده‌ها، شبکه‌های سلولی، رادیوی پرظرفیت و شناختی و …
امروزه شرایطی را در جهان فراهم نموده که به آسانی می‌توان، ضمن صرفه‌جویی چشمگیر در مصرف منابع و انرژی لازم و نیز افاقه به موقع بر خسران‌ها و فجایع احتمالی در زیست‌بوم، خدمات با ارزش‌افزوده بارزی را به آحاد جامعه ارائه داد و بدینگونه بر رونق اقتصاد و رفاه در جامعه افزود.
در حوزه فضایی نیز رسیدن به نقطه‌ای که ضامن تأمین نیازهای کشور از خدمات فضایی باشد از قبیل طراحی، ساخت و عملیاتی نمودن سامانه های مرتبط نظیر ماهواره‌ها و سکوهای استراتوسفری مورد نظر است. دستیابی به زیرساخت‌های مناسب در حوزه فضایی نیز جز با سرمایه‌گذاری مناسب در پژوهش و فناوری محقق نخواهد شد.
فرصت را مغتنم شمارده، ضمن گرامیداشت این روز پرقدر، آمادگی کامل این وزارت را در تحقق بخشی به اهداف عالیه پژوهشی در حوزه فاوا اعلام داشته، توفیق روزافزون پژوهشگران محترم را در مسیر نیل به این اهداف از درگاه ایزدمنّان مسئلت می‌دارم.
در پایان نیز جای دارد، مراتب سپاسگزاری صمیمانه خود را از تلاش‌های بی‌دریغ و دلسوزانه روسای محترم نهادهای تابعه به ویژه پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و پژوهشگاه فضایی ایران که پشتیبان این وزارت در این مسیر دشوار هستند، به جای آورده و توفیق و تندرستی روزافزون تک‌تک عزیزان را در عرصه خدمتگزاری به میهن عزیزمان از خداوند متعال مسئلت ‌دارم. باشد که در سایه این تلاش‌ها و حمایت‌های مالی و معنوی وزارت متبوع و دستگاه‌های تابعه از کوشش‌های صادقانه پژوهشگران دلسوز، بتوانیم در آتیه‌ای نه چندان دور شاهد افق امیدبخشی از شکوفایی اقتصاد دیجیتال در کشورمان باشیم.”

انتهای پیام /

پیام وزیر ارتباطات به مناسبت روز پژوهش

وقتی مهم‌ترین راه حل مشکل بیکاری در دانشگاه‌ها توسط مسئولان نادیده گرفته می‌شود!

..........................به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ “مسئولین دانشگاه‌ها ارزشی برای فعالیت‌های علمی دانشجویان  قائل نیستند” این مطلبی است که دبیر سابق انجمن‌های علمی دانشگاه تهران در تشریح میزان رسیدگی به این انجمن‌های در دانشگاه‌ها بیان می‌کند.

انجمن‌های علمی که به گفته علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مامور معرفی تمدن بزرگ ایران اسلامی با تربیت آدم‌های بزرگ هستند امروز  حتی در انجام کوچکترین کارهای خود با موانع و مشکلات زیادی مواجه‌اند؛ بروکراسی اداری و کمبود منابع مالی از جمله موانعی است که  انجمن‌ها را از ایفای نقش خود در کشور باز می‌دارد.

ارمیا سحر خیز دبیر سابق انجمن‌های علمی دانشگاه تهران در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص میزان توجه به انجمن‌های علمی در دانشگا‌ه‌ها با اشاره به این مطلب که مسئولین دانشگاهی برای کار داوطلبانه دانشجویان ارزش زیادی قائل ‌نیستند، گفت: کارمندان دانشگاه‌ها، همکاری با انجمن‌های علمی را یک کار  اضافه می‌دانند و در نتیجه اقدامات انجمن‌های علمی خیلی جدی گرفته نمی‌شود.

 مسئولان دانشگاهی کشور در حالی علاقه چندانی به واگذاری طرح‌ها به انجمن‌های علمی ندارند و فعالیت دانشجویان در  پارک‌های علم و فناوری هم  به راحتی انجام نمی‌شود که در برنامه ششم توسعه به اهمیت واگذاری طر‌ح‌ها و برنامه‌های پژوهشی به نهادهای دانشجویی نظیر انجمن‌های علمی تاکید شده است

انجمن های علمی به عنوان کانون های فکری و مراکز دانش محور، نقش عمد‌ه ای در افزایش رویکرد پژوهشی دانشگاه‌ها، توسعه مرزهای دانش و  ارتقای جایگاه علمی کشور دارند؛ جایگاه این انجمن‌ها در اسناد بالا دستی کشور به خوبی نشان دهنده موقعیت علمی و قدرت تاثیرگذاری آن‌ها در پیشرفت و توسعه کشور است و در سند نقشه جامع علمی کشور، هم عوامل موفقیت انجمن‌های علمی این‌گونه تعریف شده است:

1- ساماندهی و تقویت انجمن‌‎ها و جمعیت‌های علمی به منظور ایفای نقش مرجعیت علمی و ارتقای مشارکت در تصمیم سازی ها و توسعه و ترویج و انتشار علم و فناوری.

2- طراحی سازوکار لازم برای بهره مند ساختن سیاستگذاری ها، برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های کلان کشور از پژوهش های تأیید شده در مراجع معتبر علمی از جمله فرهنگستان ها و مؤسسات و کانون های تفکر و انجمن های علمی مرتبط.

3- حمایت از برگزاری همایش های تخصصی توسط انجمن ها و جمعیت علمی به ویژه در حوزه های اولویت دار و تسهیل واگذاری نشریات علمی و تخصصی به آنها.

4- ایجاد نهادهای رصد علم و فناوری در حوزه های اولویت دار با مشارکت انجمن های علمی و مراکز دانشگاهی و مؤسسات غیر دولتی

موقعیت انجمن های علمی دانشگاهی

به دلیل جایگاه ویژه دانشگاه ها در توسعه و پیشرفت کشور، انجمن های علمی دانشگاه ها از موقعیت ممتازی برخوردارند؛ انجمن های علمی دانشگاه ها می توانند با بهره گیری از ظرفیت دستگاه های اجرائی خارج از دانشگاه و با رویکردی پژوهش محور، بسیاری از مشکلات کشور را حل کنند در قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه در این خصوص (1400-1396) آمده است که  دستگاههای اجرائي مجازند در راستاي توسعه؛ انتشار و كاربست فناوري، مالكيت فكري، دانش فني و تجهيزاتي را كه در چهارچوب قرارداد با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و فناوري دولتی ايجاد و حاصل شده است، به دانشگاهها و مؤسسات يادشده واگذار نمايند.

 ..........................

مسیر انجمن های علمی در دانشگاه ها

با بررسی وضعیت انجمن های علمی در دانشگاه ها می‌توان دریافت که فعالیت انجمن های علمی بیش از آنکه موجب تحول و توسعه در کشور باشد، تنها به محوطه های دانشگاهی محدود بوده و نتایج این فعالیت ها در بایگانی دانشکده ها انباشه شده است؛ گرچه در این میان فعالیت انجمن های علمی ‌‌دانشکده‌های فنی و مهندسی به دلیل حمایت های کوچک صنعت بیشتر از دیگر انجمن هاست.

شاید بتوان گفت معدود پژوهش هایی که در دانشکده های فنی به سفارش واحدهای تولیدی و صنعتی انجام شده، باعث زنده ماندن جریان انجمن های علمی شده‌است؛ آمارها نشان می‌دهد تا تحقق نقش انجمن های علمی دانشگاهی راه زیادی در پیش است.

 ارمیا سحر خیز با بیان اینکه فعالیت در انجمن های علمی چالش های زیادی دارد؛ گفت: بعضی از مسئولین دانشگاه ها در کشور برای فعالیت های داوطلبانه دانشجویان ارزش زیادی قائل نیستند در حالی که انجمن های علمی با ارتباط با سایر موسسات علمی و صنعتی می‌توانند به پیشرفت پژوهش و تحقیقات در کشور کمک زیادی کنند. 

دبیر سابق انجمن های علمی دانشگاه تهران، با اشاره به این مطلب که هزینه برگزاری کارگاه های علمی توسط انجمن ها یک دهم هزینه معمول را برای دانشگاه دارد، گفت: متاسفانه موانع ساختاری و رعایت نکردن آیین نامه ها در دانشگاه ها موجب می شود موسسات علمی و صنعتی نتوانند با دانشگاه ارتباط زیادی داشته باشند.

 ..........................

ارتباط صنعت و دانشگاه نیازمند توجه جدی به انجمن های علمی است

سحرخیز با اشاره به اینکه یکی از راهای ارتباط دانشگاه و صنعت، انجمن های علمی دانشجویی است؛ گفت: کمترین مزیت برای شرکت های خصوصی، معرفی برند آنها در دانشگاه هاست؛ ارتباط با اساتید، تعامل با دانشجویان و تبلیغات در نشریه های دانشجویی هم از دیگر مواردی است که موجب می شود شرکت ها برای ارتباط با انجمن های علمی تمایل زیادی داشته باشند.

وی با ذکر این مطلب که انجمن های علمی رویکری عملگرا دارند؛ گفت: شرکت های صنعتی، موسسات دولتی و خصوصی مانند شرکت های نوپا (استارتاپ ها) بدون آنکه تفاهم نامه یا قراردادی با انجمن ها داشته باشند و  تنها بر اساس تجربیات قبلی و اعتمادی که به انجمن های علمی دارند، از افزایش سطح همکاری با انجمن ها استقبال می کنند.

دبیر سابق انجمن های علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه اسپانسر گرفتن انجمن ها برای مدیران دانشگاه ها تابو است؛ گفت: برگزاری دوره های علمی پژوهشی، کارگاه های آموزشی و همایش ها توسط انجمن های علمی به دلیل منابع مالی محدود آن‌ها بسیار مشکل است و جذب اسپانسر می تواند این مشکل را به خوبی حل کند؛  باید به این سمت حرکت کنیم که دانشگاه و صنعت ارتباطی دو سویه با هم داشته و هر دو از مزیت های این همکاری سود ببرند.

اکنون با وجود دغدغه‌های مسئولان کشور در خصوص عدم ارتباط دانشگاه و صنعت و در شرایطی که دانشجویان در حین تحصیل تنها به آموزش نظری دانشجویان می‌پردازند و فارغ التحصیلان دانشگاهی هم جذب بازار کار نمی‌شوند، محمدحسین‌ امید‌ رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی‌ عنوان می‌دارد با وجود هزینه 300 میلیون تومان دولت برای ایجاد یک شغل اما رویکرد پژوهشی و مهارتی که می‌تواند با یک دهم این هزینه شغل ایجاد کند هنوز در دانشگاه‌های کشور مظلوم است.

با وجود تاکید برنامه ششم توسعه به اهمیت واگذاری طرح‌ها و برنامه‌های پژوهشی به نهادهایی نظیر انجمن‌های علمی  به نظر می‌رسد مسئولان دانشگاهی کشور علاقه چندانی به واگذاری طرح‌ها به انجمن‌های دانشجویان ندارند و همچنین فعالیت دانشجویان در پارک‌های علم و فناوری هم به راحتی انجام نمی‌شود  

همه اینها درحالی است که دانشگاه می‌تواند با اعتماد به دانشجویان و نهادهای دانشجویی نظیر انجمن‌های علمی، علاوه بر حل مشکلات دانشگاه‌ها، به درآمدزایی و ارتباط بهتر با صنعت دست یابد، امری که می‌تواند به تولید و اشتغال بیشتر فارغ التحصیلان دانشگاهی کمک زیادی کند. 

 

هفته پژوهش آب رفت/ دست اندازهای فناوری تمام نشدنی است

به گزارش تجهیزات نمایشگاهی پرشین آزما به نقل از  خبرگزاری مهر – گروه دانش و فناوری، میترا سعیدی کیا؛ آذرماه هر سال، در روزهای پاییزی، بازار دستاوردهای پژوهشی گرم است به طوریکه محصولات و نمونه های اولیه حاصل تحقیقات علمی محققان در نمایشگاه ملی هفته پژوهش در معرض دید قرار می گیرد.

محققان کشورمان همواره درصدد هستند تا تحقیقات خود را به نتیجه برسانند و آن را طوری به نمایش بگذارند که بتوانند سرمایه گذار جذب کنند و درآمدی از تحقیقات خود بدست بیاورند. به همین دلیل نمایشگاه هفته پژوهش را می توان اوج نمایش دستاوردهای فناورانه تلقی کرد.

یک هفته یا چند روز!

هفته ملی پژوهش و فناوری امسال، از سه شنبه ۲۱ آذرماه تا ۲۷ آذرماه با شعار «پژوهش تقاضا محور و تجاری سازی فناوری؛ زیربنای تولید و اشتغال» آغاز به کار کرد. در روز افتتاحیه نمایشگاه، دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر بهزاد سلطانی، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر وحید احمدی، معاون سابق وزیر علوم، دکتر مسعود برومند معاون پژوهشی وزیر علوم و جمعی از محققان وپژوهشگران و اساتید دانشگاهی حضور داشتند.

در این دوره از نمایشگاه که با شعار «پژوهش تقاضامحور و تجاری سازی فناوری؛ زیربنای تولید و اشتغال» دایر شد، دستاوردهای پژوهش و فناوری پارک های علم و فناوری، دانشگاههای دولتی، علمی کاربردی، آزاد اسلامی از سراسر کشور، پژوهشگاهها و پژوهشکده ها، مراکز تحقیقاتی، مراکز رشد ، واحدهای فناور مستقر در دانشگاهها و مخترعان به نمایش گذاشته شد.

در نمایشگاه امسال، شرکت‌های دانش بنیان، موسسات دانشگاهی و سرمایه‌گذار از کشورهایی چون پاکستان، آذربایجان، قزاقستان و قرقیزستان نیز حضور داشتند.

 هفده سال است که نمایشگاه هفته پژوهش، هفت روز با نواختن زنگ پژوهش در مدرسه آغاز به کار می کند و امسال برای هجدهمین دوره طوری برگزار شد که به یک هفته نرسید و تنها کمتر از ۵ روز دستاوردهای پژوهشگران کشور به نمایش گذاشته شد.

حضور رئیس جمهور برای تقدیر از پژوهشگران

البته خالی از لطف نیست که بدانیم بعد از اتمام نمایشگاه هفته پژوهش مصادف با ۲۷ آذرماه از ۲۱ پژوهشگر و فناور برتر تقدیر می شود. پیش بینی می شود که رئیس جمهور، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزیر بهداشت و وزیر  علوم  در این مراسم حضور داشته باشند.

در چند سال اخیر قول های حضور رئیس جمهور برای تقدیر از پژوهشگران داده می شود ولی محقق نشده؛ امسال هم زمزمه هایی مبنی بر حضور رئیس جمهور برای تقدیر از پژوهشگران برتر شنیده می شود.

رونمایی یا بازرونمایی!

یک سنت دیرینه در نمایشگاه هفته پژوهش همواره وجود دارد که تعدادی محصول جدید که تاکنون در جایی ارائه نشده رونمایی شود. این رونمایی ها می تواند سرنوشت یک پروژه علمی را به خوبی رقم بزند.

سالهای گذشته نزدیک به ۴۰ محصول رونمایی می شدند اما امسال ۶۴ محصول نوآورانه معرفی شد.

با وجود اینکه می توان به افزایش تعداد رونمایی ها نسبت به سال های گذشته غره شد اما در لابلای طرح های جدید طرحهایی به چشم می خوردند که وارد بازار شده اند و اکنون مصرف کننده به خوبی با این محصول آشناست.

این رونمایی یا بازرونمایی شاید به گمان مسئولان یا محققان پروژه، سرنوشت طرح را خوب تر رقم بزند! یا شاید در فروش محصول تاثیر دوچندان بگذارد.

در گوشه کنار نمایشگاه هفته پژوهش به غیر از محصولاتی که رونمایی شدند طرح های تکراری به چشم می خورد. برخی از آنها  ارتقا یافتند یا برخی همواره همانند یک میراث پایشان به نمایشگاه باز می شود.

تکرار مکررات برای جذب سرمایه گذار بیشتر

در نمایشگاه پایه ثابت هایی به چشم می خورد که دلیل حضورشان تنها جذب سرمایه گذار بیشتر است. یکی از نمایندگان حاضر در غرفه دانشگاه آزاد در نمایشگاه امسال می گوید: با وجود اینکه این خودروی برقی که توسط محققان دانشگاه آزاد به نتیجه رسیده و تاکنون قراردادهایی مبنی بر تولید آن منعقد شده است؛ باز هم در نمایشگاه حضور می یابد.

وی گفت: نمایشگاه برای جذب سرمایه گذار است و اگر تعداد سرمایه گذار بیشتر باشد که نمی تواند بد باشد؛ از این رو در نمایشگاه مجددا حضور یافته ایم.

فروش در نمایشگاه عرضه دستاوردهای فناورانه!

هفته پژوهش در ابتدا با هدف معرفی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی در کشور انتخاب شد اما با گذشت چندین سال از برگزاری این هفته اکنون هدف بزرگتر و کاربردی تری برای این هفته در نظر گرفته شده و آن هم زمینه سازی برای تجاری سازی محصولات فناورانه در کشور است.

در این میان  برخی غرفه ها نیز بودند که به جذب سرمایه گذار قانع نبوده و خرده فروشی می کردند.

گلایه های تمام نشدنی…

وقتی در نمایشگاه به سمت پژوهشگران تمرکز می کردیم گله هایی در میانشان بود؛ گویا این گلایه فناوران هیچ وقت تمامی ندارد. هرکدام به طریقی از دستاورد خود دفاع می کردند تا بتوانند سرمایه گذاری جذب کنند تا علاوه بر تولید محصولشان در اقتصاد کشور تاثیر گذار باشد.

یکی از این محصولات که نظر هر مخاطبی را جذب می کرد، موبایل نابینایان و عصای هوشمند بود که توسط سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران برای ثبت اختراع داوری شده است.

سیده اسری پاکنهاد، مخترع دستبند الکترونیکی و عصای هوشمند که گله مند از خاک خوردن طرح خود بود به خبرنگار مهر می گوید: با وجود اینکه در پنجمین نمایشگاه و جشنواره ربع رشیدی جایزه دریافت کردم ولی هنوز سرمایه گذاری برای طرحم وجود ندارد.

وی با بیان اینکه این طرح در مرکز رشد دانشگاه آزاد سنندج به نتیجه رسیده است، اظهار داشت: با وجود تمام افتخاراتی که در راستای تحقیقاتم وجود دارد و بانوی فناور برتر استان کردستان هستم و توانستم پروژه موبایل نابینایان و عصای هوشمند را برای اولین بار در دنیا به نتیجه برسانم؛ اما  با اینهمه هنوز این پروژه در قالب طرح باقی مانده است.

وی تاکید می کند با وجود اینکه بهزیستی بهترین مشتری ما محسوب می شود به دلیل اینکه پروژه در حد طرح است و به تولید انبوه نرسیده استقبال نمی کند.

پاکنهاد گفت: برخی شرکتها هستند که می توانند کمک به فروش چنین محصولی کنند اما مهم تولید است؛ در واقع اکنون حامی برای تولید نداریم.

رقیب خارجی با برند ایرانی برای محصولات کاملا ایرانی

جدایی از گله های فناوران از نبود سرمایه گذار در بخش فناوری که تعداد آنها اندک نیست، مشکلات دیگری گریبان گیر شرکت های دانش بنیان و فناوران است.

علی نظری، کارشناس فروش شرکت دانش بنیان تولید کننده «اَره جراحی قابل شارژ در عمل های ارتوپدی  مغزو اعصاب و … » به خبرنگار مهر  در زمینه موانع پیشرفت شرکت گفت: یکی از مشکلات ما در شرکت دانش بنیان تولید کننده تجهیزات پزشکی این است که با وجود آگاهی از اینکه رقیب ایرانی نداریم ولی دو شرکت هستند که رقیبمان محسوب می شوند.

وی در خصوص فعالیت این شرکتهای ایرانی گفت: این دو شرکت در واقع محصول خارجی را قاچاق می کنند و با برند ایرانی به فروش می رسانند و با این حال این شرکت رقیب ما به شمار می رود که این موضوع می تواند تمام فعالیت های یک شرکت دانش بنیان را خدشه دار کند.

به گفته وی، در واقع این نمونه داخلی «تولید نما» هستند و با ما که محصول ایرانی داریم رقابت می کنند.

وی گفت: اره های جراحی که تولید کرده ایم از دقت و سرعت بالایی نسبت به نمونه خارجی برخوردار است و از لحاظ قیمتی یک پنجم یا یک ششم نمونه خارجی است یعنی نمونه خارجی ۱۰۰ میلیون تومان و نمونه های ایرانی که به تولید رساندیم ۲۰ میلیون تومان است.

این مشکلات برای فناوران همواره فراگیر است که به صورت موردی به آن اشاره شد.

اولین بارها سخت  است!

از سوی دیگر پرویز گیلاسی مخترع و مدیر یک شرکت دانش بنیان تولید کننده خودروهای خاص و دست ساز  هم در خصوص مشکلات خود به خبرنگار مهر گفت: ما خودرویی را تولید کردیم که  کاربردی است؛ در ساخت این خودرو مشکلاتی وجود داشت زیرا برای اولین بار بود که چنین طراحی انجام می گرفت. یک سال به دلیل این که چنین طرحی وجود نداشت و همه طراحی آن برای اولین بار بود زمان برد که بتوانیم طرح را به نتیجه برسانیم.

و در پایان

برگزاری نمایشگاههایی همچون نمایشگاه دستاوردهای فناورانه مثمر ثمر است ولی این درحالی می تواند رضایت بخش باشد که طرح های پژوهشی برای سرمایه گذاران همواره موضوع جدیدی باشد تا بعد از  نمایش اولین بار، مذاکراتی برای تولید آن صورت گیرد؛ نه اینکه در نمایشگاههای بعدی هم به عنوان طرح پژوهشی به نمایش گذاشته شوند. 

اکنون در این برهه زمانی که خاک خوردن طرح های پژوهشی باید به فراموشی سپرده شود ضروری است شاهد به میان آمدن صنعت و بخش خصوصی باشیم تا فناوری در زندگی مردم محسوس و ملموس شود. در این راستا باور محققان و پژوهشگران و اعتماد به آنها می تواند سرنوشت جدیدی را برای کشور رقم بزند.

تاملی بر یافته های پژوهشی فراغت زنان از منظر جامعه شناسی

چکیده

این مقاله با مرور پژوهش های صورت گرفته مرتبط با فراغت زنان و تحلیل ثانویه یافته های میدانی آنان در قالب تحقیقات کوچک مقیاس و نیز تحقیقات پهن دامنه از یک سو و ارائه آمارهای جهانی فراغت بر حسب داده های در دسترس سازمان ها و موسسات بین المللی، به مطالعه تطبیقی فراغت زنان پرداخته و تصویری از وضعیت چگونگی پرداختن به فعالیت های فراغتی و نیز موانع فراغت زنان در ایران به دست می دهد. داده ها بر حسب دوره زندگی زنان ارائه شده و فراغت زنان جوان، میانسال و سالمند را از یکدیگر بازمی شناسد. یافته ها نشان می دهد: فراغت مانند سایر اُبژه های اجتماعی تحت تاثیر متغیرهای ساختاری چون طبقه و جنسیت است. رواج برخی الگوهای فراغتی، امتداد انتظارات از نقش سنتی زن را منعکس می سازد. در مجموع ضعف های اطلاعاتی موجود و نیز فقدان سیاست ها و امکانات فراغتی مخاطب محور، ضرورت انجام مطالعات جامع نگر با توجه به ورود فناوری های نوین ارتباطی و نیز فعالیت های فراغتی جدید به منظور برنامه ریزی های استراتژیک را ایجاب می کند.

کلیدواژگان: فراغت، تفریح، فراغت زنان، دوره زندگی و تقسیم کار خانگی

نویسنده:
سمیه سادات شفیعی

فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی – سال چهارم، شماره 15، تابستان 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

شناخت درمانی با استمداد از گزاره های قرآنی با تاکید بر اضطراب و افسردگی

چکیده

انسان در سراسر زندگى در معرض تنش ‏ها، ناکامی‏ ها و استرس ‏ها قرار دارد. فرد با اعتقاد به کل‏ نگرى و جامعیت دستورات الهى و توجه به رهنمودهاى اسلامى از جمله ادای وظایف بندگى خدا، آموزش ‏هاى هماهنگ با فطرت، توکل، ذکر، تمرین و آموزش روش ‏هاى خودسازى، به خوبى مى‏ تواند با پیامدهاى اضطراب و افسردگی مقابله کند. او همیشه با استرس ‏هاى حاصل از تفاوت بین نیازها و ناتوانى خود در تأمین نیازها و موانع و محدودیت‏ هاى موجود در محیط جهت رفع آنها، مواجه است و در هر لحظه به واسطه خواسته ‏ها و عدم امکان تأمین آنها در تنش بوده است. بر این اساس، شناخت عوامل ایجاد اضطراب و افسردگی به عنوان عامل مؤثر بر سلامت اهمیت می یابد. این پژوهش با بهره‏ گیری از روش پژوهش تحلیلی و استمداد از گزاره های قرآنی به شناخت درمانی اضطراب و افسردگی می پردازد و سعی دارد برای تمام فاکتورهای تعریف شده در خطاهای شناختی مؤثر در بروز اضطراب و افسردگی، آموزه‏ای از قرآن برای شناخت و درمان ارائه دهد. برخی گزاره ‏های قرآنی به مثابه نظریه ‏ای روانشناختی در موازات شایع‏ترین خطاهای شناختی (اضطراب‏ آور و افسرده ‏ساز) قرار می‏ گیرند و باور به آن در پیشگیری و درمان شایع‏ترین اختلالات روانی، مؤثر است.

کلمات کلیدی : شناخت‏ درمانی، قرآن، اضطراب افسردگی

نویسنده:

لیلا برزو 

مجله پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم  – سال ششم، شماره 2، پاییز و زمستان 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

پژوهش زیر سنگ سیاست

به گزارش تجهیزات نمایشگاهی پرشین آزما به نقل از گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، سیدحمیدرضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی طی یادداشتی درروزنامه جام جم نوشت:
فلسفه پژوهش، مطالعه در تحقیق برای تامین نیازهای امروز و فردای مردم و جامعه، حل مشکلات آنها و رسیدن به جامعه‌ای بر مبنای آمال و آرزوهای موردنظر است. در کشور ما نیز بدرستی آرزوها برای جامعه ایده‌آل و موردنظر در سند چشم انداز نظام در افق 1404 بیان شده است، اما این که با وجود گذشت حدود 14 سال از ابلاغ سند چشم انداز از سوی رهبر معظم انقلاب، درصد کمی از اهداف سند تحقق یافته و چشم انداز روشنی برای تحقق آن در 10 سال باقیمانده تا افق 1404 وجود ندارد؛ سوالی است که مسئولان کشور باید به آن پاسخ دهند. به تعداد کافی دانشگاه و موسسه تحقیقاتی در کشور ایجاد شده است. اکثریت دانشگاه‌های ما دارای دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری هستند. با وجود ایرادی که به نظام آموزشی ما گرفته می‌شود، کیفیت فارغ التحصیلان دانشگاه‌های ما به شکلی است که براحتی در بهترین دانشگاه‌های دنیا، مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های خوب پذیرفته می‌شوند.

موسسات تحقیقاتی توانمندی مثل جهاددانشگاهی، انرژی اتمی و ده‌ها موسسه دیگر نیز در کشور با کارنامه بسیار درخشان پژوهشی و فناورانه وجود دارند. به اندازه کافی نیز بنگاه و شرکت دانش‌بنیان و غیردانش‌بنیان در کشور ایجاد شده است. بسیاری از متخصصان شرکت‌های ما نیز به خاطر علم و تجربه خوبشان با حقوق بالا در بهترین شرکت‌های دنیا پذیرفته می‌شوند…

من مشکل را در این جا می‌بینم که مسئولان ما چه در دولت، چه در مجلس یا قوای دیگر و سایر ارکان نظام به جای پاسخگو بودن غالباً از وضع موجود گله کرده، به جای بیان علل بروز مشکلات و ارائه راه حل برای برطرف کردن آنها، خودشان هم مرتب گله و سوال یا دیگران را متهم می‌کنند. جناح‌های سیاسی ما که بدنه دولت‌ها را تشکیل می‌دهند، اغلب عملکرد یکدیگر را باعث بروز مشکلات می‌دانند. عده دیگری از مسئولان هم بدرستی می‌گویند که دیگر نباید آمریکا یا رژیم گذشته را عامل اصلی مشکلات و نابسامانی‌ها دانست و باید عملکرد خود را اصلاح کنیم.

به‌عنوان مدیر یکی از بزرگ‌ترین نهادهای فرهنگی، علمی و فناورانه کشور اعلان می‌کنم، هیچ مشکلی در انجام پژوهش و تولید فناوری‌های موردنیاز کشور نداریم؛ به شرطی که بموقع نسبت به شروع پژوهش‌ها و تولید فناوری اقدام و شرایط و ابزار موردنیاز انجام پژوهش و تبدیل آن به فناوری و نوآوری فراهم شود. اگر گله‌مند از نبود ارتباط صنعت و دانشگاه هستیم، باید بپرسیم کدام مأموریتِ جدی پژوهشی و فناورانه‌ای را با کارفرمای بالاسرکار به دانشگاه داده‌ایم که به نتیجه نرسیده باشد. وقتی برای ما فقط آمار تعداد مقاله مهم است، نه کاربرد نتیجه پژوهش و بدون مأموریت و بدون کارفرمای پای کار، پول در دانشگاه‌ها توزیع می‌کنیم و ملاک اتمام دوره‌های دکتری ما چاپ چند مقاله ISI یا علمی ـ پژوهشی داخلی است، چرا توقع از دانشگاه داریم که مشکل جامعه و صنعت را حل کند؟ ما از مسئولان ارشد توقع نداریم، مرتب بگویند باید اکوسیستم پژوهشی، فناوری و نوآوری و کاربرد آنها در جامعه و صنعت ایجاد شود . شما باید آن را ایجاد کنید و اگر مانع جدی در آن وجود دارد، شجاعانه مشکلات و راه‌حل‌ها را بگویید و اگر در آن سطح عالی توجه نمی‌شود، با بیان مخالفت‌ها توجه به مشکلات را پررنگ کنند. اینجانب دلایل چنین وضعی را در کشور در دوچیز می‌دانم: مشکل اول این است که جناح‌های سیاسی با حذف یکدیگر تفکر خود را برای اداره کشور حق مطلق می‌شمارند و گاهی نیز از دین و مذهب هزینه می‌کنند و حاضر به مذاکره با یکدیگر برای توافق بر سر اصول اداره کشور نیستند.

مشکل دوم نیز مربوط به تربیت نشدن مدیران راهبردی برای کشور است. بخش علمی تربیت مدیران راهبردی باید در دانشگاه‌ها و موسسات خاص صورت پذیرد و بخش تجربه‌اندوزی آن در احزاب قوی. ما در هر دو زمینه مشکل داریم. یعنی هم باید جناح‌های سیاسی ما در روش اداره کشور به اصول مشترک برسند که بر مبنای آن اصول مشترک بتوانند برنامه‌ریزی درازمدت انجام دهند و هم بپذیریم با تشکیل دو سه حزب قوی فرصت به شناسایی و تربیت مدیران قوی و اصلاح رویه غلط در اداره کشور بدهیم. کشور ما به علت داشتن بسیاری از زیرساخت‌ها در صورت اصلاح سیاست‌ها آماده پرش برای پیشرفت است. در صورت رسیدن به نگرش واحد و وحدت فرماندهی در برنامه پیشرفت کشور و اصلاح نظام نوآوری ناکارآمد فعلی، آن وقت مشاهده می‌شود که چگونه پژوهش نقش جدی و کارآمد در پیشرفت کشور خواهد داشت، اما اگر بخواهیم بر ادامه وضع موجود اصرار کنیم، باید نگران آینده کشور باشیم.

 

مطلب فوق مربوط به سایر رسانه‌ها می‌باشد و خبرگزاری فارس صرفا آن را بازنشر کرده است.

بازگشت به صفحه نخست گروه فضای مجازی

شیوه‌نامه اردوی دانش‌آموزان سخت گیرانه‌تر می‌شود/ بحران در انتصاب سرپرستان اردو

مهدی فیض در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه اردوهای دانش‌آموزی جزو ضروریات فعالیت‌های پرورشی محسوب می‌شود و به تعبیری مدرسه‌ای که دانش‌آموزان را به اردو نبرد یک کار ناقص انجام داده است اظهار کرد: توقف فعالیت‌های تعلیم و تربیتی در کلاس درس اشکال بزرگی است که بعضا مدارس مرتکب آن می‌شوند و بسیاری اوقات خانواده‌ها نیز به علت نگرانی‌هایی که دارند حاضر نیستند فرزندشان به اردو برود و به این ترتیب یک تعلیم و تربیت ناقص اتفاق می‌افتد.

وی افزود: برخی نکات آموزشی وجود دارد که دانش آموز فقط در اردو می‌تواند بیاموزد که از جمله آنها می‌توان به استقلال در زندگی فردی و اجتماعی، توان انجام کار گروهی و تامین نیازهای اولیه، آماده کردن محل استراحت و خوراک اشاره کرد. بنای ما این است که اردوهای ما آموزشی باشند و نه صرفا سیاحتی و زیارتی.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه البته نمی‌توان نگرانی اولیاء را  از رفت‌وآمد در جاده‌ها نادیده گرفت گفت: معمولا خانواده‌ها فرزندشان را از اردو منع می‌کنند بویژه پس از حادثه هرمزگان که تعدادی از دانش آموزان جان خود را طی تصادفی از دست دادند، این نگرانی بیشتر شد. از همین رو آموزش و پرورش تصمیم گرفت اردوها را بیش از گذشته در ستاد مرکزی رصد کند و مسائل ایمنی مسیر از جهت وسیله نقلیه، انتخاب مسیر مناسب  و زمان حرکت را کنترل و بر اساس سامانه‌ای اطلاعات لازم را برای مسئولان اردویی مهیا کند.

فیض با بیان اینکه وقتی در اردوها حادثه‌ای رخ می‌هد بدنه آموزش و پرورش یعنی نیروی انسانی که مسئولیت اردو را بر عهده دارد بسیار دلسرد می‌شود اظهار کرد: وقتی سرپرست اردو  دائما توبیخ می‌شود و زیرسوال می‌رود دیگر افراد جدید حاضر نمی‌شود مسئولیت برگزاری اردوها را بپذیرند و از این حیث با بحران سرپرست اردو مواجه شدیم و هیچ کس حاضر نمی‌شد ریسک کند.

وی افزود: برای حل این مشکل در شیوه‌نامه اردوها تغییراتی در دست انجام است که بخشی از مواد آن در اردوهای راهیان نور اعمال شد و شیوه نامه اصلی تمام اردوها در دست تدوین است. از جمله محور بودن مرکز کنترل سفرهای استانی به عنوان محوریت در شیوه نامه جدید مورد توجه است. در این مرکز مسئولان برگزار کننده اردو پاسخگو هستند و اگر والدین بخواهند از وضعیت فرزندشان در طول مسیر مطلع شوند این مرکز پاسخگو خواهد بود.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه حرکت در شب نیز از ساعت 11 تا 5 صبح  ممنوع است گفت: همچنین لازم است برخی مسیرها تغییر کنند، به همین علت ممکن است مسیر و حجم زمانی اردوها طولانی تر شود. ایجاد این مرکز بسیار حائز اهمیت است و باید اردوگاه‌های بین مسیر را نیز معرفی کنیم تا اگر لازم به اقامت و توقف شبانه بود مشکلی بوجود نیاید. برای این امر مدرسه شبانه روزی، مدارس عادی و همچنین اردوگاه‌های سطح شهر مدنظر هستند.

فیض ادامه داد: به این ترتیب شیوه نامه اردویی سخت‌گیرانه‌تر می‌شود، اما کمک می‌کند مرکزی سفر را کنترل کرده و سرپرستان اردو آسوده تر باشند و امیدواریم دچار افت کمی و کیفی در این زمینه نشویم.

انتهای پیام

المان‌های شهری باید تفکری را به مردم القاء کنند/جای خالی تجاری‌سازی و برندسازی در مقوله هنر

زهرا احمدیان، رئیس مرکز علمی، کاربردی فرهنگ و هنر خراسان رضوی، در گفت‌‎وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از خراسان رضوی، با اشاره به همکاری دانشگاه فرهنگ و هنر خراسان رضوی با شهرداری مشهد در طراحی شهری، عنوان کرد: از سال 84 فعالیت خود را با شهرداری مشهد شروع کردیم. اکثر المان‌هایی که در سطح شهر مشهد ساخته شد به کمک اساتید، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان این دانشگاه بود. بعد از این همکاری به این فکر افتادیم که این رشته را تدوین کنیم.
وی ادامه داد: ما آمدیم در مقطع کارشناسی رشته گرافیک، تزئینات محیطی شهری را پیشنهاد دادیم که این طرح در دانشگاه علمی، کاربردی کشور مصوب شد و اکنون نیز یکی از پردرآمدترین و پراشتغال‌ترین رشته هنری است.
احمدیان در خصوص کم و کاستی‌های المان شهری در سطح شهر مشهد، بیان کرد: اتفاق خوبی که از سال 83 به بعد افتاد، این بود که هنر از انزوا در آمد و تا آن زمان هنر متعلق به نگارخانه‌ها و گالری‌ها بود.
رئیس مرکز علمی، کاربردی فرهنگ و هنر خراسان رضوی ادامه داد: در آن مقطع شهرداری مشهد خیلی به هنر کمک کرد چراکه شهردار نگاه مثبتی به هنر شهری داشته است. خوشبختانه از آن زمان به بعد هنر از انزوا نگارخانه‌ها به خیابان‌ها، کوچه و بازار آمد و مردمی شد این بزرگترین اتفاق بود.
وی اظهار کرد: این موضوع باعث شد تا شهرهای دیگر حتی تهران در طراحی المان از مشهد الگو‌برداری کنند. موضوع المان شهری مورد توجه مردم قرار گرفت و تمام زائرانی که به مشهد می‌آمدند برای دیدن المان‌ها صبر نداشتند به همین خاطر شب عید در شهر دور می‌زدند تا المان‌ها را ببینند.
طراحی المان شهری مشهد نیاز به بازنگری دارد
احمدیان با بیان اینکه طی این 10 سال المان شهری مشهد جایگاه خود را در بین مردم باز کرده است، افزود: با توجه به اینکه در طی 10 سال هنر مردمی شد و المان شهری توانست جایگاه خود را در بین مردم باز کند. نیاز به بازنگری و کارکردن در زمینه هنر مفهومی در المان‌ها است.
رئیس مرکز علمی، کاربردی فرهنگ و هنر خراسان رضوی تصریح کرد: این هنر مردمی سطح توقع مردم را در سطح شهر مشهد بالا برده. اکنون مردم هر سال المان‌ها را نقد می‌کنند، نقدی را که یک آدم عامی انجام می‌دهد با یک هنرمند یا یک کارشناس هیچ تفاوتی ندارد و به صورت قانونمند، علمی و تخصصی نقد صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: با این توصیفات وظیفه هنرمندان ومدیران شهری سنگین شده است چراکه دیگر با مردمی سروکار ندارند که سلیقه‌شان سطح پایین باشد اکنون مطالبه مردم در زمینه المان‌ها بسیار بالا رفته است.
احمدیان اظهار کرد: باید بیاییم براساس سطح توقع و خواسته مردم وضعیت المان‌ها را تغییر دهیم و آنها را عمیق‌تر و مفهومی‌تر کنیم. در پشت هر المانی تفکری جای دهیم تا اگر فردی از خیابانی رد شد و با المانی رو به رو شد آن المان آنقدر بار مفهومی عمیقی داشته باشد تا فرد را برای چند ثانیه به فکر فرو ببرد.
المان‌های شهری باید تفکری را به مردم القاء کنند
رئیس مرکز علمی، کاربردی فرهنگ و هنر خراسان رضوی با تأکید بر اینکه بیاییم موضوعاتی همانند فرهنگ شهروندی، آپارتمان‌نشینی، همسایه‌داری و… را در موضوعات المان شهری بگنجانیم، افزود: باید در این زمینه اتاق فکری تشکیل شود. شهرداری مشهد به عنوان متولی حوزه شهری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی به عنوان متولی حوزه فرهنگ و هنر بیایند به صورت مشترک اتاق فکری تشکیل دهند و در این اتاق فکر تنها به دنبال فراخوان ایده و… نباشند بلکه عمیق‌تر بررسی کنند و طرح‌هایی را انتخاب کنند که هم فضای بهار و طبیعت را به شهر بیاورد و هم تفکری به مردم القاء کند.
وی در پاسخ به این سوال اگر بخواهید ارزیابی از وضعیت پژوهش به ویژه طرح‌های پژوهش‌ هنری داشته باشید، عنوان کرد: نگاه ما باید به طرح پژوهشی تغییر کند تا زمانی که ما پژوهشی انجام دهیم و آن را در بسته و پکیچ‌هایی در کتابخانه‌ها بگذاریم. این هزینه کردن‌ها دردی از کشور درمان نخواهد کرد.
پژوهش‌های فرهنگ و هنر باید کاربردی شوند
احمدیان ادامه داد: در بخش هنر نیز مقوله جدیدی در اقتصاد باز شده است تحت عنوان اقتصاد خلاق یا فرهنگ و هنر، ما باید پژوهش‌های فرهنگ و هنر را به سمت پژوهش‌های کاربردی ببریم تا ببینیم چه کار باید انجام داد تا از طریق هنر پول درآورد.
استفاده از حوزه هنر و گردشگری در واردات و صادرات خارج از کشور
رئیس مرکز علمی، کاربردی فرهنگ و هنر خراسان رضوی با بیان اینکه کشورهای دنیا پایه درآمد ملی خود را براساس هنر و گردشگری گذاشتند، تصریح کرد: بخش عظیم درآمد آن کشورها براساس گردشگری و هنر است. خیلی از کشورها نه تنها در داخل کشورشان بلکه به عنوان یک آورده ارزی در حوزه واردات و صادرات از این حوزه‌ها استفاده می‌کنند و از هنر ایجاد ثروت می‌کنند. ما نیز باید نگاهمان را به معقوله هنر تغییر دهیم.
وی ادامه داد: هنر این نیست که بیاییم در قالب نگارخانه و آتیله آثار را به نمایش بگذاریم یا یک کار پژوهشی و کاربردی، نوشتاری انجام داده و در کتابخانه بگذاریم. بلکه هنر را می‌توان در جامعه امروز بیزینسی و تجاری کرد.
جای خالی تجاری‌سازی و برندسازی در مقوله هنر
احمدیان با اشاره به اینکه باید در مقوله هنر به بحث تجاری‌سازی، برندسازی و مارکتینگ بپردازیم، عنوان کرد: اکنون ما در دفتر کارآفرینی دانشگاه این کار را انجام می‌دهیم تا مارکت هنر راه‌اندازی کنیم. دانشجوی هنر یک اثر هنری خلق می‌کند اما بلد نیست آن را بفروشد.
رئیس مرکز علمی، کاربردی فرهنگ و هنر خراسان رضوی افزود: خلق اثر هنری یک چیز است اما فروش اثر خیلی مهم است. اینکه یک دانشجو هنر بتواند هنر خود را بفروشد برای آن بازارسازی کند. این ایجاد انگیزه باید ایجاد شود تا خانواده‌ها نیاز به خرید هنر را در سبد کالای خود احساس کنند.
در حوزه پژوهش هنر نیاز به برندسازی هستیم
وی با بیان اینکه بیش از هر چیز در حوزه پژوهش هنر نیاز به برندسازی داریم، اظهار کرد: چرا باید دانشجو و استاد هنر تنها تحقیق کتابخانه‌ای انجام دهند. ما نیاز به پژوهش کاربردی در حوزه هنر داریم، پژوهش‌هایی که برای ما بازار را بسازد. فارغ‌التحصیل رشته هنر علاوه بر شغل نیاز به پول دارد.
احمدیان در ادامه گفته‌های خود در خصوص پژوهش هنرهای اسلامی، گفت: ما باید از‌آن چیزی که ثروت‌ ملی ما محسوب می‌شود به عنوان یک ظرفیت استفاده کنیم.
رئیس مرکز علمی، کاربردی فرهنگ و هنر خراسان رضوی تصریح کرد: وقتی بحث هنر اسلامی می‌شود هنرهایی همچون نقاشی ایرانی، مینیاتور، تذهیب بسیار پولساز هستند، این هنرها را باید امروزی و تبدیل به تجارت کرد.
وی ادامه داد: وقتی از نقوش اسلامی روی یک کیف و لباس زنانه استفاده می‌کنیم هم هنرمان را به عنوان پیشینه فرهنگی حفظ کردیم و هم آن را تبدیل به یک تجارت جدید کردیم. این موضوع نیاز به تحقیق و پژوهش دارد.
احمدیان عنوان کرد: هدف از این تحقیق و پژوهش در هنر اسلامی این است که طراحان مد و لباس و تولید کنندگان کیف و کفش از این پژوهش‌ها استفاده کنند و از هنرمندان کمک بگیرند. اینکه در عهد قاجاریه، سلجوقیه و… چه نوع هنر و نقوشی بوده. این نقوش ما را به پیشینه فرهنگیمان وصل می‌کند و می‌توانیم آن را به عنوان کالای فرهنگی صادر می‌کنیم.
پژوهش زمانی ارزشمند است که منتج به کارآفرینی شود
رئیس مرکز علمی، کاربردی فرهنگ و هنر خراسان رضوی در خصوص برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش، اظهار کرد: خوشبختانه اتفاقات خوبی افتاده و توجه خاصی به حوزه کارآفرینی شده است. ما زمانی می‌توانیم، بگوییم پژوهش‌های ما ارزشمند است که منتج به کارآفرینی شود.
استفاده از هنر ویترای؛ در طراحی معماری شهری
وی ادامه داد: دانشجوی ما باید بداند اگر به کلاس درس می‌آید و آموزش هنری یاد می‌گیرد چگونه می‌تواند آن را امروزی و تبدیل به پول کند. مثلا در کار ویترای که قبلا در خانه از آن استفاده می‌شد، امروزه در طراحی شهری و معماری از این هنر استفاده می شود، ما آمدیم این هنر را امروزی و تجاری‌سازی کردیم که این خود یک کار پژوهشی است.
احمدیان با اشاره به اینکه برگزاری نمایشگاه‌های هفته پژوهش می‌تواند دانشجویان را به خود باوری برساند، اظهار کرد: دانشجو در این فضا به معرفی هنر خود می‌پردازد و یاد می‌گیرد که چگونه بیزینس کند و از هنر خود پول درآورد. متأسفانه هنرمندان زیاد اهل پول نیستند.