مقایسه تطبیقی ساختار استراتژی‌های عمومی سازمان و ارائه یک ساختار جامع

چکیده

  صاحب‌نظران سازمانی مختلفی به تبیین استراتژی‌های عمومی سازمان‌ها پرداخته‌اند و هرکدام از زاویه خود ساختاری از این استراتژی‌ها را برشمرده‌اند ولی بررسی میزان انطباق ساختارهای مختلف استراتژی، مورد توجه قرار نگرفته است. پژوهش حاضر بدین منظور صورت گرفت تا ابهام موجود برای مدیران و برنامه ریزان را که منبعث از تفاوت‌های موجود در ساختارهای مختلف استراتژی بود کمتر نماید. در مرحله نخست این پژوهش، پرکاربردترین ساختارهای استراتژی عمومی که در محیط علمی و اجرایی کشور مورد استفاده هستند شناسایی شدند و در مرحله بعد به بررسی تطبیقی آن‌ها اقدام گردید. بررسی تطبیقی طی دو گام صورت پذیرفت. در گام نخست مقایسه بین ساختارها به صورت دو به دو صورت پذیرفت و در گام بعدی نتایج مقایسات زوجی در قالب اشتراکات، اختلافات و انحصارات ساختارها جمع بندی گردید. اختلافات ساختارها در سه موضوع ظهور داشت: در عنوان استراتژی، در مفهوم استراتژی و در جایگاه ساختاری استراتژی. اشتراکات ساختارها نیز، استراتژی‏هایی را شامل ‌شد که در ساختارهای مختلف با عنوان یکسان، مفهوم یکسان و جایگاه یکسان مورد استفاده قرار گرفته‏اند. در پایان از نتایج بررسی تطبیقی، ساختار جامعی از استراتژی‌های عمومی پیشنهاد گردیده است که می‌تواند به عنوان مرجعی جامع از استراتژی‌های سازمانی در اختیار  برنامه‏ریزان استراتژیک قرار گیرد.

کلیدواژه ها: استراتژی عمومی؛ ساختار جامع استراتژی؛ برنامه‌ریزی استراتژیک؛ بررسی تطبیقی

نویسندگان:

وحید قدیمی: کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 ناصر مطهری فریمانی: استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 علیرضا پویا: دانشیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران

مجله پژوهش های مدیریت عمومی – دوره 10، شماره 37، پاییز 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجرا شده توسط: همیار وردپرس