مقایسۀ توانمندی‌های مثبت شخصیتی در کارکنان دارای سبک‌های متفاوت مقابله با استرس شغلی

چکیده

هدف پژوهش، مقایسۀ توانمندی‌های محافظت‌کننده و بین‌فردی صفات شخصیتی مثبت در افراد دارای الگوهای مقابلۀ سالم (G:الگوی سلامت و S: الگوی صرفه‌جو) و ناسالم (A: الگوی جاه‌طلب و B: الگوی فرسوده) با استرس شغلی بود. 146 نفر از کارکنان یک سازمان صنعتی در مشهد به‌صورت تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش پاسخ دادند. ابزارهای استفاده‌شدۀ آزمون توانمندی‌هاوارزش‌هادرعمل از پیترسون و سلیگمن و پرسشنامۀ رفتارها و الگوهای تجربی مرتبط با کار از شارسمیت و فیشر بودند. داده‌های پژوهش با روش تحلیل واریانس چندمتغیره تحلیل شد. یافته­ها نشان دادند افراد دارای الگوهای سالم، توانمندی‌های بین‌فردی و محافظت‌کنندۀبیشتری نسبت به افراد دارای الگوهای ناسالم داشتند. این یافته­ها زمینۀ جدیدی برای پژوهش دربارۀ نقش شخصیت در مقابله با استرس‌های مرتبط با کار هستند. توانمندی‌های شخصیتی، ویژگی­های فردی آموزش‌دادنی هستند. بنابراین منابع ارزشمندی برای بهبود مقابله با استرس‌های مرتبط با کار و کاهش آثار منفی آن هستند. 

کلیدواژه‌ها: استرس شغلی؛ توانمندی‌های مثبت شخصیتی؛ سبک‌های مقابله با استرس شغلی

نویسندگان:

سیمین دخت کلنی: دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 زهرا حسین زاده ملکی: دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 حمیدرضا عریضی: استاد روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران  

پژوهش نامه روانشناسی مثبت – دوره 3، شماره 1، بهار 1396 .

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجرا شده توسط: همیار وردپرس