تحلیلی بر توزیع فضایی جرائم در پارک‌های شهری

چکیده

هدف این پژوهش، تحلیل توزیع فضای جرائم و امنیت اجتماعی در پارک‌های شهر تهران و ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش تحقیق، توصیفی‌تحلیلی است. اطلاعات مدنظر دربارۀ 23 نوع جرم وقوع یافته در 39 پارک شهر تهران در سال 1393 است که از مراکز نیروی انتظامی گردآوری شده‌اند. برای تحلیل داده‌ها از تکنیک «ویکور» به‌منظور رتبه‌بندی پارک‌ها، از نرم‌افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی برای نمایش فضای جرائم و برای تحلیل همبستگی از نرم‌افزار spss استفاده شده است. نتایج، نشان می‌دهند که پارک‌های هنرمندان، نهج‌البلاغه، دربند، شفق و سعادت‌آباد، ازنظر امنیت رتبه‌های خیلی خوبی دارند و پارک‌های ولایت، لویزان و چیتگر در رتبه‌های آخر قرار گرفته‌اند. به همین دلیل، لزوم افزایش امنیت در این پارک‌ها به‌شدت حس می‌شود. همچنین، یافته‌ها نشان می‌دهند ازنظر امنیت، رابطۀ مثبت و معناداری بین دو متغیر مساحت و رتبۀ پارک وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: پارک‌های شهری؛ پراکنش جرم؛ تحلیل فضا؛ شهر تهران؛ مساحت

نویسندگان:

حسین حاتمی نژاد: دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، ایران

 محمود آروین: دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران، ایران

 احد محمدی وانانی: کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری، دانشگاه تهران، ایران

 شهرام بزرافکن: کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

مجله پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی – دوره 6، شماره 2 – شماره پیاپی 17، تابستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجرا شده توسط: همیار وردپرس