الگو سازی رهبری حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) در مهار فتنه 88

چکیده

هدف این پژوهش الگو سازی رهبری امام خامنه‌ای (مدظله العالی) در مهار فتنه 88، است.هدف این پژوهش الگو سازی رهبری امام خامنه‌ای (مدظله العالی) در مهار فتنه 88، است. این تحقیق با استناد به بیانات معظم‌له و با استفاده از روش "مفهوم‌سازی بنیادی" انجام گرفته است. منظور از الگوی رهبری در فتنه 88، رهبری معظم انقلاب در راستای حفظ نظام اسلامی و کاهش آسیبهای جامعه از طریق نفوذ و هدایت انسانهایی است که رهبری برای اجرای ماموریت و وظایف شرعی و دینی و پیش‌برد جامعه با آنان در تعامل است. چگونگی رفتار با مخاطبین در مسیر انجام وظایف، نیز متأثر از نوع رهبری است. بنابراین در این تحقیق الگوی تعاملی رهبری با گروه‌های مخاطب مورد بررسی قرار گرفته است. برای یافتن الگو در مرحله شناسهگذاری باز، 65 سخنرانی حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) در رابطه با فتنه 88 در سالهای شهریور 1387 تا بهمن 1389 مورد مطالعه دقیق قرار گرفت و در مجموع 1594 مضمون از آنها استخراج گردید. این مضمونها در قالب 246 مفهوم دسته‌بندی شد و سپس این مفاهیم، 18 مقوله (فرعی) و نیز 15 مقوله (اصلی) را به‌وجود آورد. در مرحله شناسهگذاری محوری، مقوله تعامل با بازیگران به‌عنوان مقوله محوری انتخاب شد. در مرحله شناسهگذاری انتخابی هر یک از الگو‌های رفتاری با گروه‌های مورد خطاب رهبری به‌صورت مشروح تشریح و تبیین شد به‌طوری که رفتارهای شایسته رهبری معظم انقلاب با هر یک از مخاطبان بیان گردید. در رهبری مورد نظر امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) اجرای تکلیف برای جلب رضایت خداوند اصل و مبنا قرار گرفته و متناسب با مخاطب و موضوع، رفتار مدبرانه مشاهده می‌شود. در این الگو به ویژگی اعتقادی رهبری نیز توجه شده و در واقع این بُعد رهبری است که او را در تعامل با دیگران به رعایت رفتار و اخلاق شایسته تشویق و هدایت می‌کند و در نهایت با این الگوی رفتاری، پیروزی و موفقیت در وظیفه و هم‌چنین رضایت حق تعالی به‌دست خواهد آمد. در انتهای پژوهش، پیشنهادهایی برای محققان، مراکز آموزشی و دانشگاهی و نیز مسئولان ارائه شده است.

کلمات کلیدی : امام خامنه‌ای;الگوی رهبری;فتنه 88;مهار

نویسنده:

حمید علوی وفا

فصلنامه مدیریت اسلامی – سال بیست و پنجم، شماره 3، پاییز 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجرا شده توسط: همیار وردپرس