مقایسه‌ی فشار اجتماعی و حساسیت به طرد در دانش‌آموزان با و بدون لکنت زبان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش مقایسه فشار اجتماعی و حساسیت به طرد در دانش‌آموزان با و بدون لکنت زبان بود. روش این پژوهش علی مقایسه ­ای بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان مبتلا به لکنت زبان بر اساس DSM-5 بودند که 20 دانش‌آموز مبتلا به لکنت زبان را با استفاده از روش نمونه ­گیری سرشماری و20 نفر از افراد عادی نیز به شیوه نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند. سپس به پرسشنامه­های مقیاس اجتناب و آشفتگی اجتماعی و حساسیت به طرد پاسخ دادند. داده­ها با استفاده از روش تحلیل واریانس و نرم‌افزارSPSS  تجزیه و تحلیل شدند. یافته­ ها نشان داد که افراد مبتلا به لکنت زبان نسبت به افراد عادی نمرات بالاتری در فشار اجتماعی، ترس از ارزیابی منفی، اضطراب اجتماعی و حساسیت به طرد داشتند. نتایج نشان داد که 71 درصد از تفاوت بین دو گروه‌ها توسط فشار اجتماعی و حساسیت به طرد تعیین می‌شود. بنابراین دانش‌آموزان مبتلا به لکنت زبان  فشار به دلیل فشار های اجتماعی که تحمل می‌کنند و همچنین  حساسیتی که نسبت به  طرد شدن دارند مستعد این هستند که مشکلات شان افزایش یافته و سرخورده شوند.

کلیدواژه ها: لکنت زبان؛ حساسیت به طرد؛ فشار اجتماعی؛ دانش آموزان

نویسندگان:

ابوالفضل پلنگی: کارشناس ارشد روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

 یاسر حبیبی: دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

محمد علی قاسمی نژاد: دانشجوی دکتری روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

فصلنامه روان شناسی مدرسه – دوره 5، شماره 3 – شماره پیاپی 19، پاییز 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجرا شده توسط: همیار وردپرس