نقش ژنتیک در مدیریت بر جرایم آینده و ارتقای امنیت

چکیده مقاله:
مقدمه: امروزه یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با امنیت هر کشور، مدیریت پیشگیری از جرم است. مبارزه با جرم و مدیریت اجتماعی آن، منوط به شناخت عوامل جرم زا بوده و بررسی علمی و موشکافانه عوامل تأثیرگذار در مدیریت بر جرایم به منظور دستیابی به احساس امنیت ضروری به نظر می رسد. یکی از این موارد، شناسایی مجرم و کشف علمی جرم است که بدون شک نقش مؤثری در مدیریت جرم دارد. در این میان، یکی از ابزارهای قوی و کمک کننده علم ژنتیک است به طوری که نقش آن در مدیریت بر جرایم آینده از طریق کشف علمی جرم و شناسایی مجرمین غیرقابل انکار است. روش: این مقاله مروری نتیجه مطالعه و بررسی منابع و مقالات مرتبط در زمینه ژنتیک و کاربردهای آن در حوزه های امنیتی و انتظامی است. یافته ها: بررسی منابع موجود نشان می دهد که علم ژنتیک از طریق شناسایی مجرمین و کشف علمی جرم، در مدیریت بر جرایم آینده نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. به طور کلی امروزه محققین فعال در حوزه ژنتیک جنایی از طریق بررسی عوامل ژنتیکی مؤثر در وقوع جرم و خشونت از یک سو و استفاده از فنآوری های نوین ژنتیکی در کشف علمی جرایم و شناسایی مجرمین و تأثیر آن بر نظم وامنیت اجتماعی از سوی دیگر، نقش مؤثری در مدیریت جرایم و ایجاد امنیت در جامعه ایفا می کنند. نتیجه گیری: با توجه به نقش مهم ژنتیک در مدیریت بر جرایم و ارتقای امنیت و به منظور دستیابی به نوعی مدیریت علمی در جلوگیری از وقوع جرم و شناسایی مجرمین، ارائه یک مدل نقشه راه دانش در مراکز تحقیقاتی و مراکز تحقیق و توسعه از جمله مراکز تحقیقاتی مرتبط با مباحث ژنتیکی در علوم انتظامی در سطح کشور ضروری است که در نهایت، با اعتبارسنجی نقشه دانش ژنتیک جنایی بر اساس نیاز کاربران، می-توان مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و شناسایی مجرمین را از طریق ژنتیک عملی کرد.

کلیدواژگان: ژنتیک، مدیریت جرایم آینده، کشف علمی جرم.

نویسندگان:

هادی شیرزاد ,شیرین جلیلی ,سمانه نبوی فرد

پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی – شماره 38, دوره دوم، تابستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجرا شده توسط: همیار وردپرس